M. Süleyman SELMANOĞLU

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Elazığ Belediye Başkanı

Bir yörenin kalkınması için çeşitli unsurların olması gerekiyor. Biz bunların içinde en önemli unsuru birliktelik ruhunun oluşturulması olarak görüyoruz.

Bir yörenin kalkınması için çeşitli unsurların olması gerekiyor. Biz bunların içinde en önemli unsuru birliktelik ruhunun oluşturulması olarak görmekteyiz. Bu nedenle tüm kurum ve kuruluşlarımızla, meslek birliklerimizle, sivil toplum örgütlerimizle yani halkımızın her kesimiyle gönül odaklı bir birlikteliğimiz mevcut

Modern şehir Elazığ her geçen gün gelişen, değişen ve kalkınan yüzüyle bölgesinde lider konumdadır. Elazığ bir cazibe şehridir. Bizler iş adamlarını ve yatırımcıları kente yatırım yapmak için özendirme gayreti içindeyiz. Bir yörenin kalkınması için çeşitli unsurların olması gerekiyor. Biz bunların içinde en önemli unsuru birliktelik ruhunun oluşturulması olarak görmekteyiz. Bu nedenle tüm kurum ve ku- ruluşlarımızla, meslek birliklerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, yani halkımızın her kesimiyle gönül odaklı bir birlikteliğimiz mevcut. Yatırımcılarımız için diğer etkenlerin yanında en önemli avantajlardan birinin de Elazığ’da oluşan birlik ortamının olduğu kanaatindeyim. Bu yeni anlayış içinde yerel yönetimlerden beklenen yatırımların özendirilmesi, yörenin zenginliklerinin tanıtılması, ortak akıl ruhunun oluşturulması, sinerjiyi oluşturabilecek şekilde işbirliğinin ve birlikteliğin sağlanmasıdır. Biz Elazığ’da bu birlikteliği oluşturduğumuza inanıyoruz.

Tüm dinamikler eş güdümlü harekete geçmeli

Kalkınma girişimlerinde temel hedeflerden biri de tüm dinamiklerin eş güdümlü olarak harekete geçirilmesidir. Kentlerin ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel dinamiklerinin birlikte harekete geçirilerek, etkili bir şekilde kalkınabilecekleri ortaya çıkmıştır. Yerel kalkınmanın ve sağlıklı kentleşmenin en önemli şartlarının birinin de kentlerin ekonomik gelişiminin olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşünce ile Elazığ Belediyesi olarak fiziksel, sosyal ve kültürel hizmetler kadar, şehrimizin ekonomik gelişimiyle de ilgilendik. Avrupa Birliği’nde yerel yönetimlerin kentlerin ekonomik gelişiminde aktif rol almaları anlayışı benimsenmeye ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Elazığ Belediyesi olarak, şehircilik alanında yaptığımız yatırımlarla, Elazığ’ı bir cazibe şehri haline getirmeye gayret ettik ve bu yolda epey bir yol aldık. Elazığ’ın cazibe merkezi bir il olduğu, hem Devlet Planlama Teşkilatı’nın çeşitli kanallarında hem de bağımsız araştırma kuruluşları tarafından yapılan çeşitli araştırmalarda da ortaya kondu. Bizler her platformda Elazığ’ın bir fırsatlar şehri olduğunu, iş adamlarımıza ve yatırımcılarımıza anlatıyor, onları yatırım yapmaları için özendirmeye gayret ediyoruz. Bu gayretlerimizin neticesinde son yıllarda ilimizde önemli yatırımlar da yapılmaya başladı.

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da iş adamlarımızla bir araya gelerek, yatırım yapma çağrısında bulunduk. Diğer yandan Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerle şehrimizin değerli iş adamları ile birlikte yine vali, milletvekili, rektör ve ticaret odası başkanıyla kısacası sivil toplum örgütlerimizle beraber yurtdışı gezilerinde bulunduk ve özellikle değerli iş adamlarımızın sıkıntılarını bertaraf etme noktasında onların plan ve programlarını yapmaya gayret ettik. Gelinen noktada Elazığ, coğrafi konumu dolayısıyla özellikle Ortadoğu’ya ulaşabilecek bir güven ve huzur şehridir. Elazığ, coğrafi konumu, doğal ve beşeri zenginliklerinin yanında, hükümetimizin uyguladığı teşvik politikasıyla da en fazla yatırım kolaylığının sağlandığı birkaç ilden biri olmuştur. İş adamlarımızın bu yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Elazığ Belediyesi olarak fiziksel, sosyal ve kültürel hizmetler kadar, şehrimizin ekonomik gelişimiyle de ilgilendik. Avrupa Birliği’nde yerel yönetimlerin kentlerin ekonomik gelişiminde aktif rol almaları anlayışı benimsenmeye ve hızla yaygınlaşmaya...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.