Elazığ, bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü rol oynuyor

Bölge Ekleri - - ELAZIĞ - ELİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Kent, tarihi ve kültürel değerleri, köklü mazisi, yeraltı zenginlikleri, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu ile bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü rol oynuyor. Elazığ’ın daha fazla kalkınması sadece kendini değil bölgeyi de etkiliyor

Elazığ, Anadolu’nun birçok zenginliğini bünyesinde barındıran önemli bir şehirdir. Kent, tarihi ve kültürel değerleri, köklü mazisi, yeraltı zenginlikleri, coğrafik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü rol oynuyor. Elazığ’ın daha fazla kalkınması sadece kendini değil bölgeyi de etkiliyor. Elazığ’da yaşanan bir değişim ve dönüşüm beraberinde çevresindeki birçok ilde de etkisini göstermektedir. Bu nedenle şehrin gelişmesi bölgenin gelişmesiyle eşdeğerdir. Bingöl, Tunceli ve Muş gibi illerin yanı sıra Malatya ve Diyarbakır gibi iller de çoğu zaman Elazığ’da yaşanan bir değişimden pozitif yönde etkileniyor.

Kentimiz örnek ve model bir şehirdir. Kent insanıyla birlikte yıllardan beri süregelen örnek olma kültürüyle yoğrulmaktadır. Kentin bu özelliği sadece bugüne özgü değildir. Tarihsel bir değerlendirme yapıldığında kentin bölge ve Türkiye için önemi daha da net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Osmanlı döneminde bir ilim ve irfan şehri olmasının yanında aynı zamanda sanayileşmenin ilk adımlarının da atılmasına örnek olan kent, Cumhuriyet döneminde ise birlik ve beraberlik noktasında ortaya koyduğu vakur duruşu ile örnek olmuştur. Elazığ’da sanayileşmenin geçmişi Osmanlı dönemine dayanmaktadır. 1900’lü yıllarda Harput’ta kurulan iplik fabrikası Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun ihtiyacını büyük oranda karşıladığı için Sultan Abdülhamit tarafından “Rütbe-i Rabia” unvanı ile takdir edilmiştir. Daha sonra özellikle 1950’lerden sonra gerçekleştirilen devlet yatırımları ile Elazığ, bölgenin önemli bir kenti haline geldi. Fakat 1970 sonrası devlet yatırımlarının azalmasının ve yerel müteşebbislerin de kente yatırım yapmak yerine dış yatırımlara yönelmeleri Elazığ’ın gelişmesini yavaşlatmıştır.

Yeniden gelişim dönemi başladı

Son yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük değişim ve kalkınma hamlesinden Elazığ’ın en fazla yararlanan şehirlerinden biri olması, gelişimin yönünü yeniden yukarı doğru çevirmiştir. Bu süreçte ulaşım, sağlık, eğitim ve enerji alanları başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen kamu yatırımları kentin kalkınmasına çok ciddi katma değer sağlamıştır. Havalimanının açılarak, uluslararası uçuşların başlaması, doğalgazın sanayide ve konutlarda kullanımı, bölünmüş yolların hizmete girmesi, yeni eğitim kurumlarının açılması ve sağlıktaki dönüşümün gerçekleştirilmesi Elazığ’ı kamu yatırımlarını önemli bir noktaya taşımıştır. Bununla birlikte yatırım teşviki verilmesi, KOSGEB Elazığ Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’nün kurulması, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerine başlaması yatırımcıya destek ve hibe kredilerini konusunda birçok farklı hizmetin sunulmasına imkan sağlamıştır.

Yer altı ve yer üstü zenginlikleri, genç nüfusu, kamu yatırımlarının üst düzeyde gerçekleşmesi, teşvik ve desteklerin verilmesi gibi birçok faktör bir araya geldiğinde, Elazığ’ın geleceğinin aydınlık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elazığ’ın nüfusunun bir yansıması olarak iş dünyasının genç bir profile sahip olması da önemli bir potansiyeldir. Bu potansiyelin doğru bir şekilde harekete geçirilmesi, sürecin iyi yönetilmesi durumunda şehrin bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşınması mümkün olacaktır. Özellikle son yıllarda yüksek öğrenimlerini tamamlayarak, özel sektör de yatırım yapan; iş dünyasına katılarak nitelikli ve girişimci yatırımcı profilini oluşturan eğitimli iş gücü oranımızın her geçen gün arttığını da memnuniyetle görmekteyiz. Nitelikli göç veren Elazığ’da genç ve yetişmiş beyinlerin özel sektörde istihdam edilmesi ya da özel sektör yatırımına teşvik edilmesiyle birlikte hem kentte yatırım ve yatırımcı sayısı artacak hem de nitelikli göç oranımız düşecektir. Bütün bu faktörler şehrimizde, yenilikçi ve girişimci yatırım kültürünün oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Bunun yansımalarını, ilk kıvılcımlarını görmekteyiz.

Bütün bu olumlu ve uygun şartları yerinde kullanarak, kentin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak ve Elazığ’daki sektörleri harekete geçirmek için ‘ortak girişim yapma’ zihniyeti oluşturmalıyız. İlimizde kolektif çalışma, ortak akıl oluşturma yeterince gelişmemiştir. Elazığ’da öne çıkan sektörler göz önüne alınarak ve bilimsel verilerin ışığında şirketler; evlilikler/birleşmeler yaparak, güç ve akıl birliktelikleri oluşturup çok büyük firmalar haline gelebilir. Akılcı ve kanıta dayalı veriler ışığında yapılacak ortak ekonomik faaliyetlerle ilimiz sayılı gelişmiş iller arasında yer alabilir. İlimizde iş dünyasında yer alan girişimciler, kendileri ile aynı işi yapan kişileri yol arkadaşı olarak kabul etmelidirler. Bir araya gelerek güç birliği oluşturarak işlerini daha da geliştirebilir, inovasyon yapabilir ve o iş kolunda dünya lideri olabilirler.

Kadınlara girişimcilik ruhu kazandırıyoruz

Elazığ’ı ilgilendiren önemli bir konuda kadınların toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal tüm alanlarına daha etkin katılmalarını sağlamaya yönelik aktivitelere daha çok yer verilmesiyle ilgilidir. İşte bu nedenle; kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak, kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve kadınların toplumsal statüleri ile sosyo-ekonomik düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurduğumuz Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD)’nin en önemli misyonlarından biri kadınlarımıza girişimcilik ruhu kazandırmaktır.

ELİKAD olarak bölgeler arası iş birliği yaparak, kadınların statülerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaya çalışmaktayız.. Derneğimiz aynı zamanda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED), Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekleri Federasyonu (AGİFED) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) üyesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da girişimcilerin, iş kadınlarının, iş adamlarının güçlenmesini, bir araya gelerek ortak hareket etmelerini sağlayacak bir takım projeler gerçekleştirerek, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmaların birkaçını sıralayacak olursak; kadınların kişisel gelişim, iletişim ve bilgi birikimini artırmak ve iş kadınlarının istihdam oluşturacak girişimlerde bulunmasını katkı sağlamak amacıyla, “İşte Başarı Zirvesi”, “Kişisel Gelişim ve Girişimcilik”, “Etkili İletişim Teknikleri” gibi seminer ve eğitim toplantılarının yanı sıra meslek edindirme kursları düzenlenmekte ve Elazığ Valiliği SYDV işbirliği ile gerçekleştirilen “Hanımeli Göznuru” adlı sergiyle de kadınların evde ürettikleri ürünleri sergileme imkanı oluşturulmaktadır. Elazığ’da üç yıldır devam eden bu sergide, kadınlar evde ürettikleri yöresel tekstil ve gıda ürünlerini sergileyip, pazarlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Elazığ’da gerçekleştirdiğimiz bu çalışma birçok ilde de örnek proje olarak uygulandı. Yine, Türkiye-Avrupa Birliği işbirliği içerisinde gerçekleştirilen “Genç İstihdamının Desteklenmesi” hibe programı kapsamında “Genç kadınlar için evde bakım hizmetleri eğitimi” adlı projede Anadolu Kalkınma ve Eğitim Derneği ile Elazığ İş Kadınları Derneği birlikte hareket etti.

Kadınların kişisel gelişim, iletişim ve bilgi birikimini artırmak ve iş kadınlarının

istihdam oluşturacak girişimlerde bulunmasını katkı sağlamak amacıyla, “İşte Başarı Zirvesi”, “Kişisel Gelişim ve Girişimcilik”, “Etkili İletişim Teknikleri” gibi seminer ve

eğitim toplantıları yaptık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.