Kentin gelecek vizyonu, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler üretmek

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - Dünya Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi

Var olan sektör çeşitliliği ile özellikli ürünler üretimi konusunda gelişimini tamamlamaya çalışan Eskişehir sanayisi, gelecek vizyonunu katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin üretimi olarak belirledi. İhracatını artırma konusunda çalışmalar yapan kent sanayisi, 2010 yılında gerçekleştirdiği 1.7 milyar dolarlık ihracatını, 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Anadolu’nun ‘sanayileşme altyapısını oluşturan ilk kenti’ olma özelliğine sahip olan Eskişehir’de sanayiciler, gelecek vizyonunu katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin üretimi olarak belirledi. İhracatını artırma konusunda çalışmalar yapan kent sanayisi, 2010 yılında gerçekleştirdiği 1.7 milyar dolarlık ihracatını, 2020 yılında 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İlklerin kenti olma özelliğine sahip olan Eskişehir, gelişmiş ve altyapısı tamamlanmış bir organize sanayi bölgesine sahip bulunuyor. 32 milyon metrekarelik alana sahip olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB), 16 milyon metrekarelik alan tahsis edilmiş durumda. 1968 yılında kurulan Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde kullanıma açılan EOSB’de, ileri teknolojiye yönelik üretim yapacak firmalara altyapı hizmeti yanında teknik hizmetler de sunuluyor.

Sanayi altyapısı 1800’lü yıllara dayanan ve ilk yerli otomobilin üretildiği Eskişehir’de, ilk dizel elektrik lokomotifi, ilk yerli jet motoru, ilk vals topu, ilk bilim parkı, ilk doğalgaz elektrik santrali, ilk internet servis sağlayıcı ve ilk lojistik merkez gibi daha birçok ilklere imza atıldı. Özellikli ürünlere de imza atan Eskişehir sanayisi, bazı ürünlerde Türkiye’nin tek üreticisi konumunda bulunuyor. Eskişehir’de üretilen bazı ürünler, Türkiye’de önemli pazar paylarına sahip. Kent ekonomisinde ve sanayisinde büyük yer tutan bu ürünlerle Eskişehir aynı zamanda Türkiye pazarı içinde lider konumda yer alıyor. Uçak motoru, dizel lokomotif ve boraks üretiminde tüm Türkiye pazarının yüzde 100’ünü elinde bulunduran Eskişehir, dünyada bor yataklarının da yüzde 60’ına sahip. Eskişehir sanayisinde beyaz eşya ana ve yan sanayii de önemli bir paya ulaştı. Türkiye’de buzdolabı üretiminin yüzde 60’ı ve soğutucu kompresörleri üretiminin yüzde 95’i Eskişehir’deki tesislerde üretiliyor. Manyezit üretiminin yüzde 60’ı, soba ve aksesuar üretimi ile seramik üretiminin yüzde 40’ı, bisküvi üretiminin yüzde 35’i ve kiremit, tuğla üretiminin yüzde 25’i de yine Eskişehir’de yapılıyor. Eskişehir sanayiinin sektörel dağılımını ise yüzde 28.4’lük pay ile ağırlıklı olarak metal ana ve metal eşya sanayi oluşturuyor. Kimya, kauçuk ve plastik sanayii yüzde 13.3, makine imalat sanayii 12.4, orman ürünleri kağıt ve mobilya sanayii yüzde 11.1, gıda sanayii ise yüzde 10.5 paya sahip bulu- nuyor. Taş ve toprağa dayalı sanayinin payı yüzde 8.9, tekstil dokuma ve hazır giyim sanayiinin payı ise yüzde 3.5 orana sahip.

Kümelenme çalışmaları yapıldı

Uzun süren çalışmalar neticesinde kent sanayisini geleceğe taşıyacağı öngörülen, rekabet gücü yüksek sektörleri havacılık ve savunma sanayii, makine imalat ve metal eşya sanayii, beyaz eşya ve yan sanayii, seramik ve toprağa dayalı imalat sanayii ve raylı sistemler olarak belirleyen Eskişehir Sanayi Odası, havacılık ve savunma, raylı sistemler ve seramik sanayiine yönelik sektörel kümeler kurdu. Söz konusu sektörlerin en az 30 yıllık dönemde, il sanayisinin en rekabetçi sektörleri olması planlanırken, kent, ekonomik ve sosyal ilerleyişini daha da hızlandırmak amacıyla ‘ortak hareket etme kültürü’ ile ilgili somut projeler hayata geçmeye başladı. Eskişehir Sanayi Odası, önümüzdeki dönemde, makine ve mobilya sektörüne yönelik kümelenme çalışmalarına başlayacak.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor

Üç ihracatçı firma ile 1968 yı- lında 1 milyon dolarlık ihracat yapan Eskişehir’in, 2010 yılında ihracatçı firma sayısı 130’a çıkarken, ihracat rakamı da 1.7 milyar dolara yükseldi. 2020 yılı hedefleri arasında 200 ihracatçı firmaya ulaşmak olan Eskişehir sanayisinin ihracat hedefi ise 5 milyar dolar seviyesine ulaşmak. 2012 yılının ilk dokuz ayında Eskişehir, 780 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 2011 yılının tamamında gerçekleştirdiği ihracat rakamını geçti. Bu da Eskişehir’in ihracattaki başarı grafiğini her geçen yıl bir kademe yukarılara taşıdığının çok önemli bir göstergesi. 2011 yılında Eskişehir en fazla ihracat yapan 19’uncu il oldu. Kent ayrıca sekiz yıldır dış ticaret fazlası veriyor. Bundan 10 yıl önce 159 firma ile 89 ülkeye ihracat gerçekleştiren Eskişehir, bugün 266 firmayla 131 ülkeye mal satıyor. İleri teknoloji ürünleri ihraç eden Eskişehir, ekonomide, sanayide, ticarette ve uluslararası yatırımlarda Türkiye’de ilk 10 il içinde olacak potansiyele ve altyapıya sahip bulunuyor.

Eskişehir ayrıca 2013 yılını çifte başkentlik unvanı ile geçirecek. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen kent, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Başkentliği unvanını da 2013 yılı süresince taşıyacak.

İLKLERİN KENTİ

Sanayi altyapısı 1800’lü yıllara dayanan ve ‘ilk yerli otomobil’in üretildiği Eskişehir’de, ‘ilk dizel elektrik lokomotifi’, ‘ilk yerli jet motoru’, ‘ilk vals topu’, ‘ilk bilim parkı’, ‘ilk doğalgaz elektrik santrali’, ‘ilk internet servis sağlayıcı’...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.