Zengin ve güçlü bir Türkiye için sanayiye dayalı büyüme devam etmeli

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Eskişehir, bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmaya, “sanayileşerek kalkınma” ilkesinin sözcülüğünü ve bayraktarlığını yapmaya devam edecek. Zengin ve güçlü bir Türkiye için, sanayiye dayalı büyüme devam etmelidir

Dünya ekonomisinde özellikle Avrupa Birliği’nde süren belirsizliklerin ortaya çıkardığı sonuçlar neticesinde, 2012 yılı ülkemiz açısından ekonomik büyümenin yerinde saydığı bir yıl oldu. Geriye dönüp baktığımızda 1923-2011 yılları arasında Türkiye ekonomisinin yılda ortalama yüzde 4.7’lik bir hızla büyüdüğü görülüyor.

Uzun vadede bu oran nispeten iyi olmakla birlikte, 2023 ekonomik hedeflerine odaklanan ülkemizin, yılda ortalama yüzde 7-8’lik bir büyüme temposunu cari açık gibi yan etkileri azaltarak, sağlıklı bir şekilde en az on yıl boyunca sürdürmesi zorunludur. Ancak 2010 yılında yüzde 9.2 ve 2011 yılında yüzde 8.5 büyüyen ekonomimizin 2012 yılını yüzde 3 civarında bir büyüme ile tamamlaması bekleniyor. Ekonomiyi soğutmaya yönelik alınan tedbirlerle birlikte, dış ticaret açığı ve cari açıkta önceki yıllara göre ciddi manada bir azalma olduğu görülüyor.

Uygulamaya bu yıl giren yatırım teşvik sisteminin yatırımlarda sağladığı hareketlenmenin sürmesiyle birlikte, 2013 yılında özelikle sanayimizdeki yatırım ve üretimin olumlu bir tempoda gelişmeye devam edeceği bekleniyor. Türkiye’de gelecek yıl orta vadeli programın 158 milyar dolarlık ihracat hedefi aşılacak ve 2023 ihracat stratejik eylem planında işaret edilen 2013 yılına ait 165 milyar dolarlık ihracat hedefine rahatlıkla ulaşılabilecek. Eskişehir ekonomisi ve sanayisi açısından duruma baktığımızda, geride kalan yılın özellikle yeni sanayi yatırımları açısından oldukça önemli bir yıl olduğunu görüyoruz.

Teşvik istatistiklerine bakıldığında 2012 yılının ilk on ayında teşvik belgeli yatırım tutarı, ilimiz açısından rekor bir düzey olan 1 milyar lira sınırını aştı. Özellikle 2011 yılındaki 485 milyon liralık teşvik belgeli yatırımdan sonra, 2012 yılında bu düzeyde bir sanayi yatırımının Eskişehir’e gelmiş olması, ilimiz ekonomisi açısından uzun vadede çok büyük bir kazanç. Bu yatırımların tamamlanmasıyla 2 bin 647 kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacak. Eskişehir OSB’deki yeni yatırımlara baktığımızda ise, yılın 11 ayında 18 yeni yatırımcıya 410 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleştirildi. Ticaret sektöründe ise, ilimizde artan turizm potansiyeli ve ticaret hacmiyle birlikte, otel yatırımlarında hızlı bir artış görülüyor. Bu kapsamda 2012 yılında otel yapımına yönelik alınan teşvik belgeleri kapsamında toplam 700 yatak kapasiteli 5 ve 4 yıldızlı birer otel ile 3 yıldızlı iki otelin yapımı planlandı. Eskişehir’in 2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin de uluslararası turizm faaliyetleri ve heyet ziyaretleri bakamından hareketli geçeceğini gösteriyor. Son yıllardaki bu gelişmelere daha geniş bir perspektiften baktığımızda, Eskişehir’de bir asrı geçen sanayileşme tarihi içinde son 25 yıllık dönemde gerek sanayimizin gerekse sanayimizdeki pozitif gelişmeye bağlı olarak il ekonomisinin ve sanayinin çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz.

Üye sayımız 609’a çıktı

Daha önceki dönemlerde yönetim kurullarında üyelik yaptığım, ardından 1989’dan bu tarafa Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmakta olduğum ESO’nun geride kalan 25 yıllık döneminde çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir değişime önemli katkılar sağladığımızı görüyorum. Bu değişimi kısaca rakamlarla ifade edecek olursak, 1989 yılında 281 olan ESO’nun üye sayısı bugün 609’a çıktı. Aynı dönemde üye kuruluşlardaki çalışan sayısı 30 binden 47 bin kişiye, sanayi kuruluşlarının ihracatı 226 milyon dolardan bugün 1.8 milyar dolara, ihracatçı firma sayısı 40’lardan 130’a ulaştı. Aynı dönemde bölgedeki sanayi kuruluşlarındaki çalışan sayısı ise, 15 bin kişiden, bugün 35 bin kişiye çıktı. Bugün sadece Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdiği ihracat tutarı yıllık 1 milyar doları geçti. Son 25 yıllık dönemde Eskişehir sanayiinde ileri teknolojiyi öne çıkaran, Ar-Ge’ye çok daha fazla ağırlık veren ve her alanda inovasyona yönelen bir sanayi yapısının ortaya çıkması ve bu yapının oluşturulabilmesi için, gerçekleştirdiğimiz birçok yatırımlarla bu değişime önderlik etmeye çalıştık. Bu kapsamda, Eskişehir OSB’de kesinti- siz elektrik için doğalgaz elektrik santralini, yüksek hızlarda fiber optik internet altyapısıyla hizmet veren internet servis sağlayıcı firmasını, lojistik konusunda hizmet veren ve bu alanda örnek bir tesis olan lojistik merkezini hayata geçirdik. Aynı dönemde yine OSB’de iş ve ticaret merkezini, KOBİ’lerin sanayi ile bir arada çalışması ve daha hızlı gelişmeleri amacıyla KOBİ-OSB’yi kurduk ve bugün burada 98 firma faaliyet gösteriyor. Çevreye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak OSB’nin tüm atık suyunu arıtan arıtma tesisleri kurarak hizmete açtık ve bu dönemde Türkiye’nin en yeşil OSB’si seçilerek, çevreye verdiğimiz önemi resmi olarak da tescilledik. Eskişehir sanayiinin teknolojik dönüşümüne katkı veren en önemli merkezimiz Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’dir. Halen 52 firmanın bulunduğu bölgemizde, 330 Ar-Ge personeli çalışıyor. Yine geçen dönem içinde sanayi kuruluşlarımıza AB ilişkilerinde ve eğitim faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere ES-ABİGEM’i, ardından başta KOBİ’lerimize danışmanlık hizmeti vermek ve onların rekabetçiliğine katkı sağlamak üzere SANGEM’i kurduk, bugüne kadar başarıyla hizmet verdiler.

Sanayinin gelişimine destek veren projeler yaptık

Sanayimizin inovasyona dayalı gelişimine destek ve insan gücü kaynağımızın verimliliğinin artmasına katkı sağlamak üzere projeler yaptık. Bu kapsamda AB ve BEBKA kaynaklarından sağladığımız 6 milyon lirayı aşan mali destekle çeşitli projeler gerçekleştirdik. Eskişehir sanayiinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve daha hızlı gelişimi için, il sanayimizde önemli bir paya sahip olan, havacılık, raylı sistemler ve seramik sektörlerinde başarılı işlere imza atmaya başlayan üç sanayi kümesinin kurulmasına öncülük ettik ve onların çalışmalarına her konuda destek oluyoruz. Dünya ekonomisindeki hızlı ve çalkantılı gelişmelere karşın, Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde, ilimiz sanayiinin son 25 yıllık dönemde çok sayıda yatırım ve projeler ile rekabet gücümüzü arttırarak, emin ve planlı adımlarla büyük bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz.

Geçmişten gelen büyük ve köklü birikimiyle Eskişehir sanayi ve ekonomisi, önümüzdeki 10 yıllık dönemde de Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak konusunda daha fazla katkı sağlayacaktır. Eskişehir, bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmaya, her zaman “sanayileşerek kalkınma” ilkesinin sözcülüğünü ve bayraktarlığını yapmaya devam edecek. Zengin ve güçlü bir Türkiye için, sanayiye dayalı büyüme devam etmelidir.

TEŞVİK BELGELİ YATIRIM 1 MİLYAR TL SINIRINI AŞTI

Teşvik istatistiklerine bakıldığında 2012 yılının ilk 10 ayında teşvik belgeli yatırım tutarı, ilimiz açısından rekor bir düzey olan 1 milyar TL sınırını aştı. 2011 yılındaki 485 milyon TL’lik teşvik belgeli yatırımdan sonra, 2012 yılında bu düzeyde...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.