Mersin’de otomotiv pazarı yıl sonunda hareketlendi

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

itibarıyla toplam pazarda 777 bin 761 adet satış gerçekleşmiş olup, bu yıl sonu itibarıyla toplam pazar bazında 880 binli adetlere ulaşılması durumunda geçmiş yıllara kıyasla yeni bir rekora imza atacaktır. Mersin’de ise otomotiv sektörü yaz aylarında durgun olan piyasa şartlarından doğrudan etkilenirken, yıl sonunda gözle görülür bir hareketlenme içine girmiştir.

Mersin satış bilgilerine baktığımızda, 2013 Ocak-Kasım toplam satış adetleri 14 bin 239 olarak gerçekleşmiş, yine aynı dönemde binek araçların satış adedi 11 bin 5, hafif ticari araçların satış adedi ise 3 bin 234 olmuştur. OcakKasım aylarında geçen yıla oranla binek satış adetlerinde yüzde 11.61 oranında artış görülmüş, yine aynı dönemlerde geçen yıla oranla yüzde 28 oranında hafif ticaride gerileme görülmüştür. Ticari araçta yaşanan bu gerileme nedeniyle aynı dönemlerde toplam satış adetleri geçen yıla oranla yüzde 0.80 oranında düşmüştür. Türkiye pazarında Ocak-Kasım aylarında ilimizin aldığı pazar payı toplam satış adetlerinde yüzde 1.83 olarak belirlenmiş, geçen yıla oranla ilimizin Türkiye pazarında aldığı pay yüzdesi 0.15 oranında gerileme görmüştür.

Aralık ayında sektördeki tüm temsilciler döviz yükselmesine ve girdi maliyetlerinin artmasına rağmen araç fiyatlarını artırmamış ve kampanyalarına devam etmiştir. 2013 model yılı araçların stoklarının erimesi ile birlikte 2014 model yılı geçişinde tüm markaların büyük zamlar yapması kaçınılmazdır.

2013 yılının ikinci yarısında kur ve faizde yaşanan yükselişin ekonomideki olumsuz etkilerinin yanı sıra önümüzdeki ay içinde tüketici ve taşıt kredilerinde sınırlama getirilme çabası, şüphesiz otomotiv alımlarını negatif yönde etkileyecektir.

yıllardır lokomotif sektörü olan otomotiv, her geçen gün ivmesini yükselterek bu unvanı elinde tutmaya devam etmektedir. Türkiye’de 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerinin gerçekleşmesi otomobil pazarını olumlu yönde etkilerken, ticari araç pazarı bu yıl da gerilemeye devam etmektedir. İkinci yarı yılda ise ABD ekonomisinin varlık alım azaltımının ertelenmesi, kur ve faizdeki hareketliliğinin artması,TCMB’nin parasal sıkılaştırmaya geçeceğini bildirmesi ve güven endekslerindeki düşüş, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Buna rağmen Ocak-Kasım ayı satış verilerine baktığımız zaman, toplam araç satış adedi 723 bin 660 olarak gerçekleşirken bu rakamda binek araçların satış adedi 563 bin 456, hafif ticari araçların satış adedi ise 160 bin 204 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2012 yılında yıl sonu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.