TİCARET ODASI

Fahri Ermişler

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Balıkesir’in büyükşehir olma yolunda gelişimine katkı sağlayacak altyapının hep birlikte çalışarak oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda turizmin tüm yıla yayılması, eğitim, sanayi, madencilik sektörlerinin ve Bandırma OSB’nin geliştirilmesi gerekir.

Balıkesir’in büyükşehir olma yolunda gelişimine katkı sağlayacak altyapı, hep birlikte çalışarak oluşturulabilir. Bu kapsamda körfez bölgesindeki turizmin tüm yıla yayılması; eğitimin, sanayinin, madenciliğin ve Bandırma OSB’nin geliştirilmesi gerekir

Balıkesir Ticaret Odası olarak, Balıkesir’in büyükşehir olma yolunda bölgesel gelişimine katkı sağlayacak altyapının hep birlikte çalışarak oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, bizim de oda olarak vizyonumuzu, ‘daha iyi hizmet’ olarak tanımlamak çok da yanlış olmayacaktır.

Amacımız, değişimi sağlamak ve oda algısında köklü bir yenilik yapmaktır. Balıkesir Ticaret Odası olarak hedeflerimizi, üyelerimize daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek temeli üzerine kurduğumuzu söyleyebilirim. Üyelerle etkili iletişim içinde aktif bir oda olarak, yerel ve toplumsal alanda faaliyet göstermek niyetindeyiz. Ayrıca iş dünyasında danışman bir kurum haline gelmek başlıca hedeflerimizdendir. İlimizin ekonomik yapısını inceleyecek olursak, tarımsal faaliyetten imalat sanayiine çok geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. İlimizin başlıca geçim kaynağının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğu ortadadır. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı yaklaşık yüzde 49, sanayi ve hizmetlerin payı ise yüzde 51 civarındadır. Balıkesir, artık büyükşehir belediyesi olacağı için; il genelinde bölgesel gelişim planlamasının düzenlenmesi gerekmektedir. Körfez bölgesindeki turizmin, yaz dönemine değil tüm yıla yayılması, cazibe merkezlerimizin artırılması, merkezde eğitim, sanayi ve madencilik sektörünün gelişimi üzerine çalışmaların yapılması, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesi ve bölgenin ağır sanayi alanında gelişmesinin desteklenmesi gerekmektedir.

İhracat pazarlarını artırmalıyız

Ürün bazında baktığımızda ise; kırmızı et, un, yem, mermer, çimento, zeytin ve zeytinyağı, bor, beyaz et ve kimya sanayii önde gelen ihracat kaynaklarımızdır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yayınlamış olduğu 2013 yılı rakamlarına göre; en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, Almanya, İtalya, Irak, Suudi Arabistan, Türkmenistan olarak yer almaktadır. Bunları artırarak ve çeşitlendirerek yerelde ekonomimize daha da can vermeliyiz. Yeni yılda, Balıkesir iş dünyasını ileriye taşıyacak projeler ile daha yoğun bir şekilde çalışma gayreti içinde olacağız.

İlimizin başlıca geçim kaynağının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğu ortadadır. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı yaklaşık yüzde 49, sanayi ve hizmetlerin payı ise yüzde 51 civarındadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.