Detayın ölçeği yoktur

Betonart - - Detay - Söyleşi | Ahmet Alataş

Neslihan Şık I Yapılarınızda detaylar özellikle öne çıkıyor; yapının bütünü kadar detayları da hayret ve hayranlıkla izlenmeyi talep ediyor çoğu zaman. Alataş mimarlığı için detay ne ifade ediyor?

Ahmet Alataş | Tasarım sürecini bir genel konsept dahilinde içerisinde ihtiyaçlar ve çevresel faktörlerin yer aldığı bir matematik probleminin çözümüne benzetiyorum. Her seferinde daha geçirgen ve hafif binalar inşa etmeye gayret ettiğinizde çoğu zaman standart malzemeler ve malzemelerin alışılageldik birleşme detayları ihtiyaçlarınıza yanıt vermiyor. Yapının bütününden detaylarına kadar sahip olduğu genel konsepte sadık şekilde projelendirilmesi gerektiğine ve yapının kalitesini detaylarının kalitesinin belirlediğine inanıyorum.

NŞ | Ülkede çok da iyi bilinmeyen malzemeler ya da alışılmadık birleşimler için de detaylar üretiyorsunuz; malzemeyi çok iyi tanımayı gerektiren ve yer yer imkânları zorladığınız bu detaylar için farklı meslek gruplarından destek alıyor ya da işbirliği yapıyor musunuz?

AA | Cephe danışmanı gibi danışman gruplardan bahsediyorsanız hayır, bu şekilde çalışan

danışmanlık gruplarından destek almıyoruz. Kendi detaylandırdığımız doğramaları üretirken doğrama firmaları ile çalışmayı tercih etmiyoruz; camı cam firmasından tedarik ettikten sonra gerekli diğer aksamları metal işi yapan firmalarda ürettirerek bileşenleri biraraya getiriyoruz. Bunun sebebi danışmanlık alanında çalışan firmaların teknik çözüm ve alternatif üretmekte katkı sağlamamaları ve daha çok işin ticari kısmına konsantre olarak mevcutlar arasından ürün seçimi yapıyor olmaları.

Detaylarımızı geliştirirken kendi tecrübelerimizden faydalanıyor, optimizasyon ve hesaplamalar için tüm projelerimizde birlikte çalıştığımız inşaat mühendisimizle işbirliği yapıyoruz.

NŞ | Alışılmadık, endüstriyel olmayan detayları imal ettirebilmek, takıntılı, zor ya da mükemmeliyetçi bir mimar olmayı mı gerektiriyor?

AA I Mükemmeliyetçi olduğumuza ya da çalışmalarımızın mükemmel olduğuna inanmıyorum. Daha çok cesaretli olmayı ve bilinen problemlere daha iyi ve farklı yanıtlar bulmak için arzu duymayı gerektiriyor.

NŞ | Örneğin i-pera 25 projenizde cepheyi bütünüyle örten ahşap yüzey bir “detay”. Buradan yola çıkarak, sizin için detayın ölçeği nedir?

AA | Detayın ölçeği yoktur. Daha önceki sorunuzda da yanıtlamaya çalıştığım gibi bir bina sahip olduğu genel konsept dahilinde aynı anlayış, hassasiyet ve titizlikle detaylandırıldığı takdirde bir bütünü oluşturur.

Ne yazık ki günümüzde Türkiye’de inşa edilen yapılar arasında genel konsept ve detaylarında aynı anlayış ve titizliği gördüğümüz bütüncül bir konsept içerisinde kalarak inşa edilmiş olanlar yok denecek kadar az. Yapı endüstirimizde daha çok vasatın hakim olduğu; seçilen malzemelerin bir araya gelmesi ile oluşan, ne kadar çok ve farklı malzeme seçilirse bir o kadar zengin gözüken kolaj mimarlığı hâkim.

5

6

2

4

3

1

8

7

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.