127 A,B CEKET

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy 60 cm

Burda - - Dİkİş Okulu -

Kumaş önerisi: İnce ceket kumaşı, düz ya da esnek. Orijinal kumaş: A Suni süet, B Elastan katkılı pamuklu. Malzeme A, B: Tela. Ütülenebilir dokuma tela. 1 parçalı fermu- ar, 55 cm. Metal fermuar, 2x16 cm (cepler) ve 2 x 14 cm (kollar). 4 çıtçıt. Süs dikişi için makine nakış ipliği. Patronu paftadan aktarın. 33 numaralı parçadaki dikiş çizgileri A modelinde var. Çıtçıt yerleri (parça 25 ve 34) 44 bedende işaretlendi. Öteki bedenlere işaretleri aktarın. 23, 31 ve 31 numaralı parçalardaki fermuar çizgileri 44 beden patronunda tam gösterildi, öteki bedenlerde tamamlayın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, kol baskıları için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B 21 Orta ön parça 4x

2x pervaz olarak 22 Üst yan ön parça 2x 23 Alt yan ön parça 2x 24 Cep torbası 2x 25 Sağ ön bel bandı 2x

1x pervaz 26 Sol ön bel bandı 2x

1x pervaz 27 Üst orta arka parça kumaş katında 1x 28 Alt orta arka parça kumaş katında 1x 29 Yan arka parça 2x 30 Omuz robası 2x 31 Üst kol 2x 32 Alt kol 2x 33 Kol yaması 2x 34 Dik yaka 2x 35 Arka baskı pervazı kumaş katında 1x 36 Arka yaka pervazı kumaş katında 1x

Astar A, B:

37 Ön parça 2x 38 Orta arka parça kumaş katında 1x 39 Omuz robası 2x Ve patron 24, 29, 31 ve 32 Tela için bkz. biçki planı, 23 parça pervazın telalı olan parçası. 24 numaralı parçaya ayrıca 4 cm ende tela şeridi cep çizgileri üstünden ütüleyin (kumaşın ter- sinden).

Sadece ceket A için: Ütülenebilir dokuma tela:

Parça 30 ve 33. Telayı dikiş payı vermeden biçin ve ait oldukları parçaların tersine ütüleyin.

İşlem sırası: Ceket A

Deri dikiş bilgisi: Dikiş ve teyelde ince iplik ve iğne kullanın. Bitmiş dikişi sökmeyin, izi silinmez. Orta boy dikiş çekin, küçük dikiş deriyi büzer. Teflon makine ayağı kullanın ya da ince patron kâğıdı üstünden dikiş çekin, sonra yırtın. Deriyi tersinden, kuru bezin üstünden ve buharsız ütüleyin. Önce ütü denemesi yapın.

Fermuarlı cepler: Birer astar n cep torbasını yüzü yüzünde sağda fermuar çizgisi işaretinin üstünden alt yan ön parçanın üstüne koyun. Tersten dikdörtgen dikiş çekin. Dikişlerin arasını kesin. Cep torbasını içe çekin, döndürdüğünüz cep girişini ütüleyin. Fermuarı cep girişinin altına koyun ve makine nakış ipliği ile ince ve 8 mm ende dikiş çekerek dikin, dişler görünsün. Kumaş cep torbasını içten astar torbanın üstüne koyun. Cep torbalarını çepeçevre dikin, ön ve alt kenardan ön parçaya içten teyelleyin.

Üst yan ön parçaları alt yan n ön parçalara dikin, dikiş 1. Dikiş

payını alta ütüleyin, dıştan 8 mm ende dikiş çekin.

44 – 50 bedenler için parçalı n fermuarın üst uçlarını kısaltın. 44 beden: 51.5 cm, 46 beden: 52.5 cm, 48 beden: 53.5 cm, 50 beden: 54.5 cm. Bu ölçüyü fermuar üstünde işaretleyin, dişleri tutan kapakçıkları çıkartın, fazla dişleri sökün, kapakçıkları takın ve sıkıştırın. Fermuar bantlarını dişlerin 2 cm üstünden kesin.

Fermuarı üst tarafından açıklık n işaretlerinin ve alt dikiş çizgisi arasından sol orta ön parçanın ek dikiş kenarına teyelleyin (kumaşın üstünden)dişler parçada, bant dikiş payında olsun. Üst bant ucunu dikiş payına doğru katlayın. Fermuarı dikiş payına dikin.

Fermuarı açın. İkinci yarısını alt n dikiş çizgisinden itibaren üst tarafı alta gelecek şekilde sağ orta ön parçanın ön kenarına teyelleyin, dişler parçada, bant dikiş payında dursun.

Ön ek dikişleri kapatın, dikiş 2, n solda fermuarı araya alın. Dikiş payını yan parçalara ütüleyin, dikişin hizasından üstten makine çekin.

Sağ ve sol dış bel bandı parçalan rını (patron 25 ve 26) ait oldukları ön parçalara dikin, dikiş 7, sağda yatay çizgiye kadar dikin, bel bandı ucu boşta.

Orta arka parçaların yatay dikin şini çekin, dikiş 3, alt parçaya dikiş hizasından üstten dikiş çekin. Yan arka parçaları orta arka parçaya dikin, dikiş 4, yan parçalara dikişin hizasından makine çekin.

Omuz robalarını ön ve arka n parçaya dikin, dikiş 5 ve 6. Roba- lara dikişlerin hizasından ince ve 8 mm ende dikiş çekin.

Yan dikişleri kapatın, dikiş pan yını ütüleyerek açın.

Pervazların (patron 21 ve 36) n öne dönük omuz dikişlerini çekin, dikiş 5.

Dış yakayı ceketin yaka kenarın na, iç yakayı pervazın yaka açıklığına iğneleyin, dikiş 9. Yatay dikişten yatay dikişe dikin, sağda yaka ucu solda yaka payı üstte. Dikiş payını 7 mm ende kesin ve ütüleyerek açın.

Bel bandı pervazlarını (parça n 25 ve 26) ön pervazların alt kenarına dikin, sağ pervazda bel bandı ucu yatay çizgiden itibaren boşta. Dikiş yatay çizgide (dikiş 7) başlayacak, pervaz iç kenar dikiş çizgisinde (parça 21) bitecek. Bel bandı paylarını dikiş uçlarında kesin. Arka baskı pervazını bel bandı pervazlarına dikin = yan dikişler. Dikiş payını ütüleyerek açın.

İç yakaya ve sağ bel bandı pern vazına çıtçıt tepelerini taktırtın, çıtçıt tepesinin üstü kumaşın tersinde.

Pervazı yüzü yüzünde cekete n iğneleyin, yakaları üst üste iğneleyin. Dikin, bu sırada yaka uçlarında ve sağ ön bel bandı ucunda yatay çizgiye kadar, dikiş payını araya almadan. Payı kesin. Yakayı döndürün, kenarı ütüleyin, sağ orta ön parçada fermuar üstte. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin, payı erk dikişin yanından üst üste dikin. Ön kenarlara ve yaka kenarına gösterildiği gibi üstten dikiş çekin. Bel bandının kenarlarına dikiş çekin.

Kol yamalarının paylarını içe n ütüleyin ama üst kenar haricinde. Yamaları üst kollara iğneleyin, ince ve 8 mm ende çift sıra dikişle dikin. Üst ve alt kollarda fermuar açıklığı kenar payını 1 cm ende kesin. Payı içe ütüleyin, açıklığın üst ucundaki küçük kesik üçgenlerini de içe ütüleyin. Arka kol dikişini yukarıdan yatay çizgiye kadar kapatın, dikiş 10. Dikiş payını üst kola ütüleyin, dikişin hizasından dıştan makine çekin. Fermuarları kol baskı çizgisi işaretinden itibaren açıklık kenarlarına iğneleyin, dişleri görünsün, fermuar aşağıdan yukarıya açılsın. Fermuarları ince ve 8 mm ende dikişle dikin. Ön kol dikişlerini kapatın (dikiş 11). Baskı payını içe ütüleyin, 8 mm ve 4 cm ende dikin.

Kolları takın. n

Astar: Arka astarın arka ortasın nı yüzü yüzünde katlayın, rahatlık pilisi için dikin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini çekin, kolları takın. Astar ceketin etek ucu ve kol baskı paylarını içe ütüleyin.

Astarlama: Astarı yüzü yün zünde pervaz iç kenarına dikin, robadaki yatay çizgi arka pervazdaki yatay çizgiye gelecek. Astarı ve kolları iç içe sokun. Astarın alt kenarını alt pervazın payında el dikişiyle dikin. Astar kol kenarlarını da kolların baskı payına dikin. Kol yırtmaçlarında astarı kıvırın ve fermuar bantlarına dikin.

Alt çıtçıtları üst çıtçıtların karn şılarından sol bel bandına ve sol yaka ucuna dikin.

Ceket B

A modeli gibi dikin. Kol yamaları dikişi yok. Çıtçıtları en son taktırtın.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.