128 A,B ERKEK YELEĞİ

Erkek bedeni 46, 48, 50, 52, 54 Arka boy 57 cm

Burda - - 1111 -

Kumaş önerisi:

Tok duran kumaş. Orijinal kumaş: A Diyagonal çizgili yünlü, astar (dış arka parça için de), B: Pamuklu – poplin, astar.

Malzeme A, B:

Tela. 8 düğme ve 1 yassı iç düğme. 1 kemer tokası, 2 cm. Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilik ve düğme işaretleri 46 bedene ait, öteki bedenlerde alt işareti baskı çizgisine göre ayarlayın. Üst işaret her bedende aynı, diğerleri eşit arayla. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a– d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 15 cm. a– d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Yelek A Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 23 Arka roba kumaş katında 1x 26 Yan arka parça 2x 27 Ön pervaz 2x a. Verev biye 4x b. Cep torbası 2x Astar 24 Dış orta arka parça kumaş katında 1x 25 İç orta arka parça kumaş katında 1x 32 Ön parça 2x c. Sol arka birit 1x d. Sağ arka birit ve patron 26 ile parça b. Yelek B 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 23 Arka roba kumaş katında 1x 24 Orta arka parça kumaş katında 1x 26 Yan arka parça 2x 27 Ön pervaz 2x a) Verev biye 4x b) Cep torbası 2x c) Sol arka birit 1x d) Sağ arka birit 1x Astar 25 İç orta arka parça kumaş katında 1x 32 Ön parça 2x Ve patron 26, parça b. Tela A, B: Bkz. biçki planı. Ayrıca 2 cm ende tela şeridi kumaş parçalarının kol oyuklarına (21, 22, 23, 24 ve 26) ile astarın baskı kenarlarına (25, 26 ve 32) ütüleyin.

İşlem sırası: Yelek A

Ön ek dikişleri kapatın (dikiş n 1), altta yatay dikiş çizgisi işaretine kadar. Yatay kenarların dikiş payını (ön ve yan ön parçalar) kesin, ütüleyerek açın. Yatay kenarları yan yana koyun, çapraz dikişle dikin. Öne dönük omuz dikişlerini çekin (dikiş 5). Payı ütüleyerek açın. İçten 4 cm ende tela şeridi cep çizgilerine ütüleyin.

Biyeli cepler: Cep kesik çizgisin nin 1.5 cm yanından biye çakışma çizgisini teyelle işaretleyin. Biyeyi boydan katlayın, yüzü dışta, ütüleyin. Çift kat biyeyi ön ve yan parçalara iğneleyin, biyenin kat kenarı çakışma çizgisinde. Biyeyi kat kenarının 7 mm yanından çekin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Biyeyi cep girişine ütüleyin. Astar cep torbasını alt biye ek dikişinin payına dikin. Torbaları aynı boyda kesin, üst üste dikin.

Arka robayı dış orta arka parçan ya (astar) dikin, dikiş payını alta ütüleyin.

Arka biriti boydan katlayın, n yüzü içte. Sağ biritin bir ucunu eğik kesin, bir ucunu açık bırakın. Dikin, döndürün ve ütüleyin. Biriti dış orta arka parçaya koyun, açık uçlarından yatay çiz- gilerin arasından teyelleyin.

Arka ek dikişleri çekin (dikiş 3), n payı orta parçaya ütüleyin.

Astar dikişi: Astar parçaların n arka ek dikişlerini kapatın. Astar ön parçaları ön pervazlara dikin. Yan dikişleri kapatın, omuz kenar paylarını içe ütüleyin.

Astarlayın: Astarı ön pervazlarn la birlikte yüzü yüzünde yeleğin üstüne koyun. Astar ön parçaları ön pervazlara dikin. Yan dikişleri kapatın. Omuz kenar paylarını içe ütüleyin.

Astarı ön pervazlarla birlikte n yüzü yüzünde yeleğin üstüne koyun. Dış kenarlar, ön kenarlar, baskı kenarı ve kol oyuğu kenarlarından dikin. Payı kesin. Yeleği açık olan bir omuz kenarından döndürün. Kenarları ütüleyin.

Astarı araya almadan omuz n dikişlerini çekin, payı ütüleyerek açın ve astarın altına sokun. Astarın omuz kenarlarını el dikişiyle birleştirin.

Sol ön kenara 4 ilik açın, sağ n ön kenara iç düğme için üst iliği açın. Düğmeleri iki ön parçaya da dikin, sol ön parçadaki iç düğme iç tarafa dikilecek. Sol birite kemer tokası geçirin.

Yelek B

Genel olarak A modeli gibi çalışın, ek olarak süs dikişleri çekin. Bunun için ek dikişlerin payını orta parçalara, yan dikişlerin payını öne, roba ek dikişinin payını yukarı ütüleyin ve dikişlerin hizalarına ince ve 7 mm ende dikiş çekin. Arka birite dıştan dar dikiş geçin. Dış ve iç kol oyuğu kenarlarına da dar ve 7 mm ende dikiş geçin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.