129 A,B ERKEK YELEĞİ

Erkek bedeni 46, 48, 50, 52, 54 Arka boy 57 cm

Burda - - 1111 -

Kumaş önerisi:

Tok duran kumaş. Orijinal kumaş: A Kadife, astar (dış orta arka parça için de), B: Balıksırtı tüvit, astar. Malzeme A, B: Tela. 8 düğme ve 1 yassı iç düğme. 1 kemer tokası, 2 cm. Yelek A için: Biye bandı: 2.70 m. Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilik ve düğme işaretleri 46 bedene ait, öteki bedenlerde alt işareti baskı çizgisine göre ayarlayın. Üst işaret her bedende aynı, diğerleri eşit arayla. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a– f parçaları kumaşa çizin.

Yaka dikişi için şablon:

Yakanın tekrar patronunu çıkartın (31), bunun için kâğıdı ikiye katlayın ve kat kenarını arka ortaya koyun. Süs dikişinin bir kısmı 46 bedende gösterilmiştir, öteki bedenlerde çizgi aynı şekilde arka ortadan başlayacak. Bu çizgiyi ön yaka ucuna kadar devam ettirin, bir yaprak motifiyle yaka ucuna aynı mesafeyle bitirin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 15 cm. a– f parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Yelek A Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 26 Yan arka parça 2x 27 Ön pervaz 2x 28 Kapak 4x 29 Sol cep patı 1x 30 Sol cep torbası 1x 31 Yaka kumaş katında 2x a) Verev biye 4x b) Cep torbası 2x Astar 25 Orta arka parça kumaş katında 2x

1x dış arka parça ve 1x astar arka parça olarak) 32 Ön parça 2x c) Sol arka birit 1x d) Sağ arka birit 1x e) Biye (iç cep) 1x f) Cep torbası (iç cep) 2x ve patron 26, 30 (astar çizgisine kadar), parça b. Yelek B 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 25 Orta arka parça 1x 26 Yan arka parça 2x 27 Ön pervaz 2x 28 Kapak 4x 29 Sol cep patı 1x 30 Sol cep torbası 1x 31 Yaka kumaş katında 2x a) Verev biye 4x b) Cep torbası 2x c) Sol arka birit 1x d) Sağ arka birit 1x Astar 32 Ön parça 2x e. Biye (iç cep) 1x f. Cep torbası (iç cep) 2x Ve patron 25, 26, 30 (astar çizgisine kadar), parça b. Tela A, B: Bkz. biçki planı. Ayrıca 2 cm ende tela şeridi kumaş parçalarının kol oyuklarına (21, 22, 23, 25 ve 26) ile astarın baskı kenarlarına (25, 26 ve 32) ütüleyin.

İşlem sırası: Yelek A

Patlı cebi sol ön parçaya dikin: n Patı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, dar uçlarından dikin. Patı döndürün ve ütüleyin, yüzü yüzünde ek çizgisi boyunca sol ön parçaya dikin, pat henüz aşağı baksın, iğneleyin. Kumaş cep torbasını patın karşısından ön parçanın üstüne koyun ve pat ek dikişinin 1 cm yanından dikin. Dikiş uçları pat ek dikişinden 5 mm kısa olsun. Dikişlerin arasından kumaşı kesin, torbaları içe sokun, patı cep girişinin üstüne ütüleyin. Astar torbayı içten pat ek dikişin payına dikin. Torbaları aynı boy kesin ve dikerek birleştirin. Pat uçlarını gizli el dikişiyle sabitleyin. Ön ek dikişler için bkz. model 128.

Kapaklı, biyeli cepler: Cep ken siği çizgisinin 1.5 cm yanından kumaşın yüzüne teyelle biye çakışma çizgisi işaretleyin. Biyeyi katlayın, ütüleyin. Çift kat biyeyi ön ve yan parçalara iğneleyin, kat kenarı çakışma çizgisinde. Biyeyi kat kenarının 7 mm yanından dikin. Dikişlerin arasında. Dikişlerin arasında kumaşı kesin. Biyeyi cep girişine yatırın ve ütüleyin. Telalı kapağı biyeye teyelleyin; biyenin fitili dikiş çizgisinin yanından kapakta, yassı bandı dikiş payında, bandı köşelerden kesin. Telalı ve telasız kapağı üst üste koyun, araya fitilli biye bandını alın, dikin. Üst kenarı açık kalsın. Dikiş payını kesin. Kapağı döndürün ve ütüleyin, cep girişinin içine sokun, üst kenarı içten üst biye ek dikişine teyelleyin. Astar cep torbasını alt biye ek dikiş payına dikin. Kumaş torbayı üst biye ek dikiş payına dikin, araya kapağı alın. Cep torbalarını aynı boyda kesin ve dikerek birleştirin.

Omuz dikişlerini kapatın, payı n ütüleyerek açın.

Telalı yakada (= üst yaka) biye n bandını dış kenara teyelleyin. Yakaları dış kenarlarından yüzü yüzünde dikin, payı kesin. Yakayı döndürün, ütüleyin, dış kenara 7 mm ende dikiş çekin. Ek kenarlarını üst üste teyelleyin. Süs dikiş şablonunu yakanın üstüne iğneleyin, kağıdın üstünden çizgiler boyunca dikiş çekin. Kâğıdı sökün. 6 numaralı dikişten itibaren yakayı yeleğin yaka açıklığına teyelleyin, üst yakaya yukarıda.

Ön parçaların ön ve alt kenarn larına, yan arka parçaların t kenarlarına biye bandı teyelleyin, bant uçlarını yaka uçlarında ve arka ek dikiş çizgilerinde dikiş payına doğru eğik kıvırın.

Astar: Astar ön parçaları ön n pervazlara dikin. Öne dönük yan dikişleri ve omuz dikişlerini çekin.

Tek yanlı biyeli cebi (iç cep) sol n astar ön parçaya çalışın: Cep çizgisine 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Cep çizgisinin 1.5 cm altına teyel dikişiyle bir çakışma çizgisi işaretleyin. Biyeyi (e) boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat biyeyi astar ön parça ve pervaza iğneleyin, kat kenarı çakışma çizgisinde. Kat kenarının 1 cm yanından dikin. Dikiş kenarını alta yatırın ve iğneleyin. Bir cep torbasını patın karşısına iğneleyin, pat ek dikişin 1 cm yanından dikin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Torbayı içe çekin. Biyeyi yukarı ütüleyin. Öteki cep torbasını biye ek dikişin payına dikin. Torbaları üst üste dikin.

Astar: Astarı ön orta pervazlarn la beraber yüzü yüzünde yeleğin üstüne koyun. Baskı kenarı (arka parça da), ön kenarlar ve yaka açıklığı kenarından, yakayı da araya alarak, dikin. Dikiş payını kesin. Yeleği döndürün, kenarları ütüleyin. Omuz dikişlerinde yaka açıklığı kenar payını (yeleğin ve astarın) katlayın, üst üste iğneleyin. Bir ön parçadan kol oyuğu kenarını dışa çekin, kenarı bırakmadan iğneyi çıkartın. Yeleğin ve astarın ön kol oyuğu kenarını omuz dikişinden arka ek dikiş kenarına

kadar üst üste dikin. Dikiş payını kesin. Kenarı geri sokun. Sonra arka parçanın kol oyuğu kenarını dışa çekin ve arka kenarları omuzdan ek dikiş kenarına kadar dikin, payı kesin, kenarı dışarı çekin. Öteki kol oyuğunu da aynı çalışın.

Arka birit için bkz. model 128. n

Dış arka parçayı yüzü yüzünde n dış ön parçaların üstüne koyun, arka ek dikişleri çekin, devamında kol oyuğu kenarından ve baskı kenarından itibaren arka ek dikişleri astar parçalarında da bir parça dikin. Dikiş payını orta arka parçaya ütüleyin. Ek dikişi yeleğin içinde tutun, öteki iç dikişi dışarı çekin ve kalan dikişi kapatın. Dikişi tekrar geri sokun. İç ek dikişin kalanını elde tamamlayın. Yaka açıklığı kenarına yaka ek dikişin hizasından 7 mm ende dikiş çekin.

Sol ön kenara 4 ilik açın, sağ n ön kenara da iç düğme için üstte ilik açın. Düğmeleri her iki ön kenara dikin, iç düğmeyi sol ön parçanın içine dikin. Biritin ucuna tokayı takın. Yelek B: A modeli gibi çalışın, yakaya süs dikişi yapmayın ve fitilli biye çalışmayın. Patronu paftadan aktarın. İlik işaretleri (kenara yakın) ve düğme işaretleri ( kenardan uzak) 140 bedende. Öteki bedenlerde üst işareti yaka açıklığına göre yukarı kaydırın, alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön parça 2x 2 Arka parça 2x 3 Ön kol 2x 4 Arka kol 2x 5 Ön pervaz 2x 6 Arka pervaz kumaş katından1x 7 Yaka köprüsü kumaş katından 2x 8 Yaka kumaş katından 2x 9 Kapak 4x 10 Omuz apoleti 4x 13 Cep torbası 2x a. Verev biye 2x Astar 11 Ön parça 2x 12 Arka parça kumaş katından1x Ayrıca patron 3, 4 ve 13. Tela için bkz. biçki planı. Ön parçaların kol oyuklarına ve omuz kenarlarına 2 cm ende, ön parçalardaki cep çizgilerine 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Etek ucu ve kol baskı paylarına tela ütüleyin.

İşlem sırası:

Kapaklı cepleri ön parçalara n dikin: Biyeyi telalı kapağın dış kenarına teyelleyin, fitili dikiş çizgisinin yanından parçada olsun. Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarını açık bırakın. Kapağı döndürün ve ütüleyin. Kapakları üst tarafı alta gelecek şekilde ön parçalara iğneleyin, açık kenarları kesik çizgisinin 1 cm altında olsun, kapaklar yukarı baksın. Açık kenarların 1.5 cm yanından dikin. Kapak paylarını yukarı iğneleyin. Biyeyi boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Çift kat biyeyi açık kenarları kapakla buluşacak şekilde iğneleyin. Kat kenarı alta baksın. Biyeyi kat kenarının 1 cm yanından dikin. Ön parçaları dikişlerin arasından kesin. Biyeyi yukarı kaldırın ve ütüleyin. Kapakları cep girişlerinin üstüne ütüleyin. Astar torbaları biye ek dikişin payına, kumaş torbaları kapak ek dikişin payına dikin, alta ütüleyin. Torbaları aynı büyüklükte kesin, çepeçevre dikin.

Arka orta dikişi, yan ve omuz n dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın.

Yaka köprülerini yakalara dikin (dikiş 3), payı 5 mm enden kesin, ütüleyerek açın, dikişin iki yanından makine çekin. Telalı üst yakanın dış kenarlarına biye bandını teyelleyin, bant uçlarını ek kenar dikiş çizgisinden (dikiş 4) dikiş payına doğru katlayın. Yakaları yüzü yüzünde üst üste koyun, köprü ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Dış kenarları iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin, yakayı döndürün ve ütüleyin.

Ön kenarlara ve yaka açıklığı n kenarına ön ortaya kadar (dikiş 4), biyeyi teyelleyin, uçlarını baskı çizgisinde ve ön ortada dikiş payına doğru katlayın.

Pervazın omuz dikişlerini çekin. Pervazı yüzü yüzünde mantoya iğneleyin, ön ve yaka açıklığı kenarına ön ortaya kadar dikin. Dikiş payını kesin.

Yakayı manto ile pervazın aran sına sokun. Alt yakayı 4 numaralı dikişten itibaren mantonun yaka açıklığına, üst yakayı pervazın yaka açıklığına dikin. Payı ütüleyerek açın. Pervazı içe döndürün, ön kenarları ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı tekrar yukarı kaldırın, ek dikiş payını dikişin yanından üst üste dikin. Pervazı tekrar alta döndürün.

Ön pervazları tekrar açın, baskı n payını içe ütüleyin, sonra açın.

Telalı omuz apoletlerinin dış n kenarlarına biyeyi teyelleyin. Telalı ve telasız birer apoleti üst üste dikin, düz ucunu açık bırakın, payı kesin, apoleti döndürün ve ütüleyin. Omuz dikişinin üstüne koyun, yatay çizgi dikişin üstüne gelsin. Kol kenarlarına teyelleyin. Kol dikişlerini çekin, el dikişiyle bastırın ve kolları takın. Arka astarın orta dikişini yüzü yüzünde katlayın, rahatlık pilisi için dikiş çekin. Piliyi bir yöne ütüleyin. Astar dikişlerini çekin, astar kolları takın.

Astarı yüzü yüzünde pervaz iç n kenarına dikin. Astarı ve kolları mantonun içine yerleştirin. Baskı payını içe katlayın, kat kenarını hafif ütüleyin, açık yay şeklinde yukarı itin, mantonun baskı payına iğneleyin. Kol astarlarını kumaş baskı payına dikin.

Sağ ön parçaya büyük düğmen ler için ilik açın, iç düğme için sol ön parçaya ilik açın. Düğmeleri her iki ön parçaya dikin, iç düğme sağ ön parçada. Kollara küçük düğmeleri dikin. Apoletleri orta boy düğme ile omuz dikişine dikin. 23 Ön roba kumaş katından 1x 24 Arka roba 2x 25 Kol 2x a. Kenar biyesi/yaka açıklığı 1x b. Fırfır 1x

İşlem sırası: Elbise A, B

Uyarı: esnek kumaşa elastik din kiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin, baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

Yan ve kol dikişlerini kapatın, n dikiş 2 ve 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

Kolları kol oyuklarına dikin, din kiş 4. Robaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1.

Fırfırın bir kenarını elbisenin n üst kenar ölçüsünde büzün. Fırfırı tersi yüzünde üst kenara teyelleyin, arka uçları arka parçanın açıklık paylarından dışta kalsın.

Robayı yüzü yüzünde elbisenin n üst kenarına dikin, dikiş 5, robanın ön ve arka yatay çizgileri kol takma dikişinin üstünde, kol yatay çizgisi robanın omuz dikişin- de, fırfır dikiş arasına alınacak.

Yaka açıklığının dikiş payını n kesin. Biyeyi yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin ve 7 mm enden dikin (bitmiş biye eni). Biyeyi kenardan içe döndürün, katlayın, ek dikişin üstüne teyelleyin ve dikin.

Gizli fermuarı arka açıklık n kenarlarına dikin, biyenin üst kenarından başlasın, dikerken fırfırı araya almayın. Arka orta dikişi tamamlayın. Fermuar bandının uçlarını katlayın ve biyeye dikin.

Etek ucu ve kolların baskı pan yını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin.

İşlem sırası: Uyarı:

Esnek kumaşa özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin.

Diz yamalarına alt kenarın 1.5 n cm üstünden yatay dikiş çekin. Sonra aynı arayla dikişlere devam edin. Eğik üst ve düz alt kenar payını içe ütüleyin. Yamaları tersi yüzünde üst ve alt kenardan ön bacaklara dikin. Uzun kenarlarını teyelleyin.

Cebin üst kenar payını içe ütün leyin, 1.2 cm ende dikin. Kalan kenar paylarını içe ütüleyin. Cebi sağ arka pantolona iğneleyin, dikin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Cep girişlerini açık bırakın. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.

Dikiş arası cepler: Cep torbasını n içten yüzü yüzünde cep girişinin dikiş payına dikin. Cep girişinin üstünden öteki torbayı dikişin yanından dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin. Torbaların üst kenarlarını pantolonun

133 ÇOCUK CEKETİ Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164

üst kenarına teyelleyin. Bacak arası dikişleri kapatın, dikiş 2.

Paçaları yüzü yüzünde iç içe n sokun. Dikiş çizgisinin altından ön orta dikişi ve devamında arka orta dikişi çekin. Dikiş çizgisinin üstünden ön orta dikişi teyelleyin. Önde pervazları sol pantolona ütüleyin. Sol ön pantolona dıştan dikiş çekin.

Bel bandını boydan katlayın, n yüzü dışta, kat kenarını ütüleyin. Bandı açın, ortasını işaretleyin. Dış yarısında ön ortanın iki yanına 3 cm mesafeden ve kat yerinin 1.8 cm altından ilik şeklinde dikey tünel girişi çalışın, önce altlarını tela ile besleyin. Bel bandı uçlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin = arka orta dikiş. Dış bel bandının dikişini kapatın, iç bandı lastik geçirmek için açık bırakın. Dikiş payını ütüleyerek açın, devamında içe ütüleyin. Bel bandını tekrar katlayın. Banda kat kenarının 1.2 cm ve 2.4 cm yanından dikiş çekin. Bandı açık kenarlarından pantolonun beline dikin. Dikiş payına sürfile yapın ve alta ütüleyin. Lastiği 2 parçaya kesin, üst ve alt tünellerden bel bandına geçirin, uçlarını dikin. Kordonu orta tünele geçirin, uçlarını düğümleyin.

Paça tasmalarını dar kenarlan rından dikin, tersi içte olacak şekilde katlayın, paça uçlarına esneterek dikin. Tasma dikişi bacak arası dikişinde. Uyarı: Bu ceket kullanılmış Jean kıyafetlerden biçildi ve dikildi. Farklı renk tonlarıyla kullanılmış görüntüsü özellikle yaratıldı. Patronları önceden sökülmüş parçaların üstüne koyun ve biçin. Aşağıda vereceğimiz ölçüler Jean kumaştan modeli dikmek isteyenler içindir. Kumaş önerisi: Ceket kumaşı. Orijinal kumaş: Jean kumaşı (I), yaka için pamuklu pelüş (II). Malzeme: Tela. 14 jean çıtçıtı. Değişik motifler. Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilikler 140 bedendedir. Öteki bedenlerde ilikler şöyle: Üst ve alt ilik 140 bedenle aynı yerde, kalanlar ikisinin arasında. 34 numaralı patrondaki iliğin yerini beden çizgilerine göre değiştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a– c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 21 Orta ön parça 2x 22 Ön ara parça 2x 23 Yan ön parça 2x 24 Ön roba 2x 25 Orta arka parça kumaş katından 1x 26 Yan arka parça kumaş katından 2x 27 Arka roba kumaş katından 1x 28 Ön kol 2x 29 Arka kol 2x 31 Alt yaka kumaş katından 1x 32 Cep torbası (dikişli cepler) 2x 33 Cep torbası(kapaklı cepler) 2x 34 Cep kapağı 4x a. Bel bandı 1x b. Manşet 2x c. Birit 4x Kumaş II 30 Üst yaka kumaş katından 1x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Ön ara parçaların üst kenar payına (=cep girişi) sürfile yapın, içe ütüleyin, dar ve 7 mm ende dikiş çekerek dikin.

Ön ek dikişlerini kapatın, dikiş n 1 ve 2, orta ve yan ön parçaların payı üstte. Dikiş payını ön ortaya veya yan dikiş kenarlarına ütü- leyin. Dikişlerin hizasına dıştan makine çekin.

Cep torbasının (patron 33) dış n kenarına sürfile yapın, yüzü tersinde ön parçanın üst kenarına iğneleyin, bu sırada cep torbası ortası ara parçaların ortasında.

Cep kapağı, roba dikişi: Telalı n ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarı açık. Dikiş payını kesin. Döndürün, ütüleyin. Yan ve alt kapak kenarlarına dıştan dikiş çekin. İlik açın. Kapakları yatay çizgilerin arasından yüzü yüzünde robanın alt kenarına teyelleyin, yukarı dönük kalsınlar. Ön robaları yüzü yüzünde ön parçalara dikin, dikiş 3, araya kapakları alın. Payları yukarı ütüleyin. Roba ek dikişine üstten dikiş çekin. Düğmeleri kapaklardaki iliklere uygun şekilde ara parçalara taktırtın, bu sırada cep torbasını yukarı kaldırın ve araya almayın. Torbaları tekrar iğneleyin ve orta parçalarda olduğu gibi alttan dikin, devamında kalan cep torbası kenarlarını arka parçalara ve yan ön parçalara da alttan dikin.

Yan arka parçaları orta arka n parçaya dikin, dikiş 4. Dikiş payını ortaya ütüleyin, dikişlerin hizasından makine çekin. Arka robayı arka parçanın üst kenarına dikin, dikiş 5. Payı robaya ütüleyin, dikişin yanından makine çekin.

Dikiş arası cepler: Yan ön parn çalarda yan dikiş paylarını yatay çizgilerden kesin. Paylara yatay çizgilerin arasından sürfile yapın ve içe ütüleyin. Cep girişlerine dıştan 7 mm ende dikiş çekin.

KUMAŞ KENARI Cep torbalarının (parça 32) eğik dış kenar ve yan kenarına sürfile yapın. Torbaları ön parçalara alttan teyelleyin, eğik kenar boyunca dikin, bunun için patronu önce ön parçaya iğneleyin. Yan dikiş kenarlarını ve alt kenarları dikin, bu sırada cep girişlerinde arka parçayı yan cep torbası kenarlarına dikin. Payı arkaya ütüleyin. Omuz dikişlerini çekin.

Orta ön parçalar ve ön roban larla birlikte biçilen pervazı pervaz kat çizgisinden içe ütüleyin. Pervazı üst kenarda üst kenarda tekrar yüzü yüzünde robaların üstüne koyun, ön kenardan ön ortaya dikin. Dikiş payını ön ortadan kesin. Pervazı içe döndürün, pervaz iç kenarını kıvırın ve teyelleyin. Pervazı dikin, ön ve üst kenara ön ortaya kadar dıştan makine çekin.

Yaka parçalarını dış kenardan n yüzü yüzünde dikin, dar kenarlarda dikişe dar kenar dikiş çizgisinden başlayın ve bitirin. Dikiş payını kesin, yakayı döndürün ve ütüleyin. Alt yakayı yaka kenarına dikin, üst yaka kenarını içten katlayın ve ek dikişin üstüne dikin.

Bel bandı: Bandı kat çizgisinn den katlayın, tersi içte. Kat kenarını (=alt bel bandı kenarı) ütüleyin. Bandı tekrar açın. Bir uzun kenarını ceketin etek ucuna dikin, payı bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını kat kenarında yüzü yüzünde katlayın, dikin. Bandı döndürün, iç kenarını te- yelleyin. Banda dıştan çepeçevre dikiş çekin.

Telalı ve telasız birer biriti yüzü n yüzünde üst üste koyun, bir ucunu sivriltin. Uzun ve sivri kenarlarından dikin, döndürün, dıştan makine çekin. Biritlerin uçlarına birer ilik açın. Açık uçlarından yan dikişlerin altından bel bandına dikin, biritler öne baksın. Biritleri arkaya yatırın ve ek kenarına 7 mm enden tekrar dikiş çekin.

Kolların ek dikişlerini yırtmaç n işaretine kadar çekin, dikiş 9. Payı ön kola ütüleyin. Arka kol yırtmaç payına (alta bindirme payı) temiz dikiş yapın, 7 mm ende içe ütüleyin, yırtmacın üstünden dikiş payı kenarına doğru eğik olarak. Yırtmaç alta bindirme payına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Ön kol yırtmaç paylarını içe ütüleyin ve dikin. Kol dikişinin hizasına yırtmacın üstünden makine çekin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin. Alt kol dikişini kapatın.

Kol tasmalarını bel bandı gibi n çalışın, dıştan dikiş çekin.

Kolları takın, payı cekete ütülen yin. Kol takma dikişlerinin hizasına dıştan dikiş çekin.

İlikleri yatay olarak sol ön parn çaya açın. Ön kol tasmaları ile sol bel bandı ucuna ilik açın.

Düğmeleri taktırtın. Bel bann dına ilikleri biritlere uygun çalışın, ayrıca ilk düğmenin 7.5 cm yanından bel bandı bolluğunu ayarlamak için bir düğme daha taktırtın.

Motifleri cekete yerleştirin ve n ütüleyerek sabitleyin.

134 KIZLARA ETEK Çocuk bedeni 140, 146, 152, 158, 164

Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı kumaş. Orijinal kumaş: Ekose yünlü, astar. Malzeme: Tela. 5 dikişsiz çıtçıt. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Uyarı: Dergideki modelde karelerin çizgileri dikişlerde birbirini tamamlamıyor ama özellikle böyle. Aynı şekilde dikmek isterseniz biçkiyi tek kat kumaştan, yüzü üstte yapın ve karelere dikkat edin. Kumaş ölçüsü bu uygulamada artar.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön etek 2x 2 Arka etek kumaş katında 1x 3 Ön bel bandı 4x 4 Arka bel bandı kumaş katında 2x Astar 2 Arka etek kumaş katında 1x 5 Ön etek 2x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Yan dikişleri kapatın, dikiş pan yını ütüleyerek açın.

Baskı payına sürfile yapın, içe n ütüleyin ve teyelleyin. Ön pervazları kat çizgisinden içe ütüleyin. Astarın yan dikişlerini kapatın. Alt kenarını 3 cm ende içe ütüleyin ve dikin.

Ön astar kenarlarını yüzü yün zünde ön pervaz kenarlarına dikin, astar etekten 1.5 cm kısa. Astarı tersi tersinde eteğin içine döndürün, pervazı ve astarı eteğin üst kenarına teyelleyin.

Ön etek kenarlarına ince ve n 2.5 cm ende dikiş çekin. Baskı kenarına 3.5 cm ende dikiş çekin, daha enli dikiş çizgileri ön kenardan başlayacak ve bitecek.

Telalı ve telasız bel bantlarının n yan dikişlerini kapatın. Telalı bandı eteğin üst kenarına dikin, uçları dışta kalsın. Dikiş payını 7 mm enden kesin ve bel bandının içine ütüleyin. Bel bantlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, üst kenar ve uçlarından dikin, payı kesin. Bandı döndürün, kenarı ütüleyin. İç kenarını ek dikişe teyelleyin. Banda dıştan çepeçevre dikiş çekerken iç kenarı da araya alın.

Sağ ön kenar ile bel bandına n ilikleri açın, düğmeleri sol kenara dikin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.