ABİYE ELBİSE

Burda - - Dİkİş Okulu -

1PARÇALARI BİÇİN

Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte, dokuma kenarları üst üste. Kalıpları/patronları biçki planına göre üstüne iğneleyin. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı paylarını çizin: 4 cm etek/ kol ucu baskısı, diğer kenarlar ve dikişler için 1.5 cm pay. Parçaları bu çizgilerden biçin.

4BANTLAR

Birer telalı bandı yüzü yüzünde telasız bandın üstüne koyun, uzun kenarlardan dikin. Payları eksin, bantları döndürün. Kenarları teyelleyin ve ütüleyin. Bantları çakışma çizgisine göre ön parçaya teyelleyin, pay pens çizgisi işaretinden dışa taşsın. Bant uçlarının paylarını 5 mm ende kalacak kadar kesin.

7ÖN BEL DİKİŞİ

Ön parçayı yüzü yüzünde ön eteğin üstüne koyun, bel dikişini iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Pensler pililerin üstünde. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

2TELA

Telayı boydan katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 3, 8 ve 9 numaralı parçaları çizime göre telanın üstüne iğneleyin. Kenarlarına 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları biçin. Telayı ait olduğu parçanın tersine ütüleyin.

5ÖN PENSLER

Ön parçayı, pens çizgileri üst üste gelecek şekilde katlayın. Pensleri iğneleyin ve sivrilterek dikin. Bantlar araya alınacak. Pens ucunda iplik uçlarını düğümleyin. Pensleri yan kenarlara ütüleyin.

8ARKA PENS/ARKA BEL DİKİŞİ

Arka parça ile arka etekteki pensleri dikin ( bkz. 5.adım). Pensleri arka ortaya ütüleyin. Arka parçaları yüzü yüzünde arka eteklerin üstüne koyun, bel dikişlerini iğneleyin (dikiş 2) ve dikin; pensler üst üste. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

3İŞARETLERİ KUMAŞA AKTARIN

Telalı parçaları tekrar yüzü yüzünde üst üste koyun yani ortadan katlayın. Patronları iğneleyin. Tüm parçalara patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronda gösterilen işaretleri kopya kağıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgisini, çakışma ve pili çizgilerini, pens ve dikiş çizgilerini ön parça kumaşının yüzüne teyel dikişiyle karşılık alarak aktarın.

6ÖN ETEK/ PİLİ

Ön eteği katlayın, pili çizgileri üst üste gelsin, kumaşın yüzü içte. Piliyi yukarıdan pili okuna kadar dikin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Pili derinliklerini ön ortaya ütüleyin, eteğin üst kenarına teyelleyin.

9GİZLİ FERMUAR

Arka elbise ve açıklık kenarlarına sürfile yapın. Açık fermuarı üstü alta gelecek şekilde kumaş kenarının 5 mm yanından arka elbise kenarına iğneleyin, dişler yaka açıklık kenarı işaretinden başlayacak. Fermuarı açıklık işaretine kadar özel makine ayağı ile dikin. Öteki fermuar bandını aynı şekilde karşı açıklık kenarına dikin.

10ARKA ORTA DİKİŞ

Fermuarı biraz çekin. Arka etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun. Orta dikiş kenarlarını iğneleyin, açıklığı dikiş olarak teyelle kapatın. Orta dikişi alt açıklık işaretinden fermuarın dikiş çizgisi uçlarına kadar dikin. Bu sırada fermuar ucunu biraz çekin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Payı alta bindirme payı ucunda (sağ arka parça) köşeden dikiş çizgisine kadar kesin (ok).

13YAKA AÇIKLIĞI / PERVAZ

Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına iğneleyin; Omuz kenarları üst üste gelsin. Arka pervaz kenarlarını açıklık kenarlarının 0.5 cm önünden dışa katlayın, iğneleyin. Arka payları fermuar bantları ile birlikte dışa katlayın ve pervazın üstünden iğneleyin. Yaka açıklığı kenarı boyunca dikin. Payı kesin, çıtlatın. Ön ortada dikiş çizgisinin dibine kadar kesin (ok).

16KOLLAR

Arka kolları yüzü yüzünde ön kolların üstüne koyun. Arka kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 6) ve dikin. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolları boydan katlayın, yüzü içte. Alt kol dikişlerini iğneleyin (dikiş 7) ve dikin. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kol baskısı için bkz. 18.adım.

11ARKA YIRTMAÇ

Orta dikişin payını ütüleyerek açın. Fermuar ucunu açıklık işaretinden 2 cm uzun kesin. Açıklık paylarını kesikten itibaren sol eteğe ütüleyin. Sağ eteğin payını (alta bindirme payı kenarı) içe ütüleyin ve dikin. Açıklık paylarını üstte sol eteğe iğneleyin. Sağ etek tarafından eğik çizgi işareti boyunca dikin, bu sırada açıklık paylarını da dikerek sabitlemiş olun.

14PERVAZI İÇE DÖNDÜRÜN, BASTIRIN

Pervazı yukarı yatırın. Payı pervaza ütüleyin ve ek dikişin yanından dikin. Pervazı içe döndürün. Yaka açıklığını teyelleyin, ütüleyin. Pervazı el dikişiyle omuz dikişinin payına dikin. Arka pervaz kenarını fermuar bantlarına dikin.

17KOLLARI TAKIN

Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğnelerken şu noktalara dikkat edin: Ön parça ve koldaki yatay çizgi 8 ile alt kol ve yan dikişler üst üste gelmeli. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelmeli. Kolları teyelleyin, bu sırada omuz başını iki büyük nokta işareti arasından biraz yedirin. Dikin. Paylara birlikte sürfile yapın, omuz başında kola ütüleyin.

12OMUZ DİKİŞLERİ

Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz kenarlarını iğneleyin (dikiş 3) ve dikin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Arka pervazları yüzü yüzünde ön pervazın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 4). Payları ütüleyerek açın. Dış pervaz kenarına sürfile yapın.

15YAN DİKİŞLER

Bantları önde çapraz bindirerek ve çakışma çizgilerine dikkat ederek yan kenarlara teyelleyin. Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin; Bel dikişleri üst üste gelsin. Dikin. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

18BASKI/ YIRTMAÇ

Sol eteğin yırtmaç payını açın, paya sürfile yapın, içe döndürün ve iğneleyin. Baskıyı gevşek el dikişiyle yapın, dikiş dıştan görünmesin. Yırtmaç payını tekrar içe katlayın ve el dikişiyle baskı payına dikin. Kenarları ütüleyin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.