109 DİKİŞ OKULU

Burda - - Büyük Beden -

110 A,B CEKET

lll Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 70 cm

Kumaş önerisi:

Tok duran ceket kumaşı. Orijinal kumaş: A: Metalik jakar, astar. B: Jakar, astar. Malzeme A, B: Tela. 4 büyük ve 6 orta boy dikişli çıtçıt. B modeli için: Payetli bordür, 2.5 cm ende: 0.30 m. Patronu paftadan aktarın. 29 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait. 38 – 44 bedende üst çıtçıt yerini yaka açık-

lığına göre yukarı kaydırın, alt işaret her bedende aynı. Ötekiler ikisinin arasına eşit mesafeyle. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu baskısı (21, 22, 24, 25 ve 29) ve kol baskıları için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Ceket A, B Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 23 Arka roba kumaş katında 1x 24 Orta arka parça 2x 25 Yan arka parça 2x 26 Hakim yaka kumaş katında 2x 27 Üst kol 2x 28 Alt kol 2x 29 Ön pat pervazla birl. 2x 30 Arka pervaz kumaş katında1x 31 Alt cep kapağı 4x 32 Cep torbası 2x 33 Üst cep kapağı 4x 34 Üst cep 2x a) Kemer 2x Astar 35 Ön parça 2x 26 Arka roba kumaş katında 1x 37 Orta arka parça 2x 38 İç cep parçası (üst cepler) 2x ve patron 25, 27, 28, 32. Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parça köşelerine 1 numaralı dikişin yanından kumaşın tersine küçük tela parçası ütüleyin.

İşlem sırası: Ceket A

Ön parça penslerini kapatın, n yukarı ütüleyin.

Yan ön parçalar, alt cepler: n Yan ön parçalara ok yönünde pili katlayın, üst kenardan teyelleyin. Astar cep torbasını yatay çizgiden itibaren yan ön parçaların ön kenarına kadar cep giri- şi kenarlarına dikin. Dikiş payını yatay çizgiden kesin. Astar cep torbasını yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Astar torbayı içe döndürün, cep girişi kenarını ütüleyin. Kumaş torbayı içten astar torbanın üstüne koyun, kenarları üst üste dikin. Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarı açık kalsın. Dikiş payını kesin, kapağı döndürün ve ütüleyin. Kapakları yan ön parçalara koyun, üst kapak kenarını kumaş torbanın üst kenarına teyelleyin. Yan ön parçaları alttan köşeye kadar (dikiş 1) ön parçalara dikin. Ön parça paylarını köşeye doğru eğik kesin. Sonra yan ön parçaları köşeden yan dikiş kenarına kadar ön par-

çalara dikerken kapakları araya alın. Dikiş payını ön parçaya ütüleyin. Kapak köşelerine alttan orta boy çıtçıtın üst parçalarını dikin, alt çıtçıtlar yan ön parçalara dikilecek.

Üst cepler: Cepleri ortasından n boydan katlayın, kumaşın tersi içte. Dikiş çizgisi işaretlerini üst üste iğneleyin ve dikin. Piliyi katlayın ve ütüleyin, pili katları çakışma çizgilerinde. Piliyi üst ve alt kenardan teyelleyin. Astar cebi (patron 38) yüzü yüzünde cebin üstüne koyun, dış kenarlardan dikin, dikiş payını kesin, döndürün, ütüleyin. Cepleri çakışma çizgisine göre ön parçalara gizli el dikişiyle dikin. Kapakları alt ceplerde anlatıldığı gibi dikin. Kapak ek kenarına sürfile yapın. Kapakları ceplerin 2 cm üstünden ön parçalara dikin, yukarı dönük olsun. Alta ütüleyin, yan kenarlarını ek dikişinden itibaren 1 cm dikin.

Kapakların ortalarına orta boy n çıtçıt üstü dikin, alt çıtçıtı cebe dikin.

Arka orta dikişi kapatın, altta n yırtmaç bırakın, payı ütüleyerek açın. Sol arka parça yırtmaç pervazını içe ütüleyin ve 5.5 cm enden kesin. Yırtmaç alta bindirme payını sol arka parçaya ayırın, kesmemek için eğik kıvırarak içe ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin. Sol arka parçaya yırtmacın başından dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

Arka ek dikişleri kapatın. Arka n robayı arka parçaya dikin. Omuz ve yan dikişleri çekin, dikiş payını ütüleyerek açın.

Ön patı yekpare pervazla birn likte ön parçalara dikin, dikiş 8, üstte yaka açıklığı çizgisine kadar. Payı ütüleyerek açın. Pervazları kat çizgisinden içe ütüleyin.

Yekpare ön pervazları tekrar n dışa yatırın, arka pervaza dikin, dikiş 5. Ön kenarlardan itibaren (kat çizgisi) pat ek dikişine kadar üst pat kenarı boyunca dikin.

Yaka parçalarını yüzü yüzünde n üst üste koyun, ön ve üst kenarlardan dikin, payı kesin, döndürün ve ütüleyin. Yakayı ceket ile pervazın arasına sokun. Dış yakayı ceketin yaka açıklığına, iç yakayı pervaza dikin. Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlatın, ütüleyerek açın. Pervazı içe döndürün. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Pervazı tekrar yukarı kaldırın ve payları yaka ek dikişinin yanından üst üste dikin.

Etek ucunda yırtmaç pervazlan rını ve ön pervazları tekrar arkaya yatırın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.

Kol dikişlerini çekin, kolları tan kın, baskıyı el dikişiyle yapın.

Astar dikişi: Arka astar parçalan rın orta dikişini ve rahatlık pilisini dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astarın penslerini ve kalan dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

Astarı pervaz iç kenarına dikin, n dikiş 14, bu sırada alt pervaz kenarını alta yatırın. Astarı ve kolları tersi tersinde iç içe sokun. Kol astarı kenarını kolun baskı payına bastırın. Astarı alta bindirme payı pervazının iç kenarına dikin. Diğer astar kenarını yırtmaç alta bindirme payı kat kenarının 1.5 cm önüne kadar kesin, üstte yırtmaç işaretinin 1.5 cm altından yatay kesin. Astarı yırtmaç pervazının iç kenarına ve üstte yatay olarak alta bindirme payının üstüne dikin. Astarın etek ucunu katlayın, hafif ütüleyin, açık bir yay şeklinde biraz yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Alt pervaz kenarı ile astarı baskı payına dikin. Astarın boy fazlasını aşağı çekin ve ütüleyin.

Dıştan pat dikişlerinin içinden n makine çekin. Sağ pervaza büyük çıtçıtların üst parçalarını, sol ön pata alt parçalarını dikin.

Kemer parçalarını birbirine n ekleyin, payı ütüleyerek açın. Kemeri boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin.

Kemer için yan dikişlere yatay n çizgilerin arasından örgü iplik birit çalışın.

Ceket B

A modeli gibi çalışın, ayrıca üst cep kapaklarına payetli bordürü dikin.

Bordürü iki parçaya kesin, alt n kapak kenarlarının 1 cm üstüne el dikişiyle dikin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.