120 MANTO

Burda - - Büyük Beden -

Beden 34, 36, 38, 40, 42 Arka boy 125 cm

Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik katkılı manto kumaşı. Orijinal kumaş: Doğal beyaz yünlü I, petrol rengi II, pas kırmızısı III, astar.

Malzeme:

Tela. 6 dikişli çıtçıt, 2.5 cm çapta. Patronu paftadan aktarın. 1 ve 1A, 4 ve 4A, 10 ve 10A, 18 ve 18A, 20 ve 20A ile 21 ve 21A patronları yan yana yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I (natürel beyaz) 1 Sağ üst ön parça 1x 3 Sağ alt ön ve arka parça 1x 5 Sol yan üst ön parça 1x 6 Sol ön pat 1x 9 Arka roba kumaş katında 1x 10 Sol orta arka parça 1x 12 Alt yaka 2x 13 Üst yaka kumaş katında 1x 14 Alt yaka köprüsü kumaş katında 1x 18 Sol ön pervaz 1x 19 Arka pervaz kumaş katında1x b)sağ cep torbası 1x Kumaş II (petrol) 2 Sağ ön pat 1x 4 Sol orta üst ön parça 1x 7 Sol yan alt ön parça 1x 11 Üst yan arka parça 2x 15 Ön üst kol 2x 17 Arka kol 2x a) Kemer 1x Kumaş III (pas kırmızısı) 8 Sol alt ön ve arka parça 1x 10 Sağ orta arka parça 1x 14 Üst yaka köprüsü kumaş katında 1x 16 Ön alt kol 2x 18 Sağ ön pervaz 1x b) Sağ cep torbası 1x Astar 20 Ön parça 2x 21 Arka parça 2x Ayrıca patron 15, 16, 17 ve b. Tela için bkz. biçki planı. Etek ucu ve kol baskı paylarına tela ütüleyin. Kol oyuğu kenarlarına (patron 1, 5, 9 ve 11), ön omuz kenarlarına (patron 1, 4 ve 5),

cep girişi kenarlarına (patron 3 ve 8) 2 cm ende tela şerit ütüleyin. Ön parçalarda pat köşelerine (patron 1, 4 ve 7) küçük tela parçaları ütüleyin.

İşlem sırası:

Sağ parçaları birleştirin: Sağ üst n yan arka parçayı sağ ön parçaya dikin (dikiş 1). Sağ alt ön ve arka parçaları birleştirin (dikiş 2), cep girişlerini açık bırakın. Sonra sağ ön patı aşağıdan yatay çizgiye kadar (dikiş 3) ön parçaya dikin. Ön parça dikiş payını köşeye doğru eğik kesin. Üst pat ucunu kesikten köşeye ön parçaya di- kin. Ön parçayı köşeden kesin. Patı kesikten alta kadar ön parçaya dikin. Tüm dikiş paylarını ütüleyerek açın.

Sol ön parçaları birleştirin: n Sol üst ön parçaların ek dikişini (dikiş 4) kapatın. Sol yan alt ön parçayı sol ön pata dikin (dikiş 5). Patı alttan köşeye kadar (dikiş 6) ön parçaya dikin. Ön parça payını köşeye doğru eğik kesin. Yatay dikişi köşeden yan kenara kadar çekin. Sol üst yan arka parçaya dikiş çekin (dikiş 1). Sol alt ön ve arka parçayı alttan köşeye kadar (dikiş 7) sol ön parçaya dikin. Ön parça payını köşeden kesin. Sonra alt ön ve arka parçaları sol yan ön parçaya teyelleyin, yatay çizgiden arka ek dikiş kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın, teyeli sökün = cep girişi.

Cepler: Astar cep torbalarını alt n ön ve arka parçaların cep girişlerine dikin, yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Astar cep torbaları içe çekin, cep girişi kenarlarını ütüleyin. Kumaş torbaları diğer cep girişi kenarına dikin. Torbayı alta yatırın ve astar cep torbasının üstüne dikin, solda ek dikiş köşesine kadar (dikiş 7). Cep girişlerinin dış uçlarını küçük iplik biritlerle sağlamlaştırın.

Orta arka parçaları yüzü yün zünde üst üste koyun, orta dikişi yırtmaca kadar kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın, sol yırtmaç pervazını içe ütüleyin ve 6 cm enden kesin. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka parçaya yatırın ve kesmemek için orta dikiş payını yırtmacın üstünden eğik katlayarak ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin. Yırtmaç hizasında alta bindirme payını içten sol yırtmaç pervazına yatay dikin.

Kemeri boydan katlayın, kuman şın yüzü içte. Dikin, döndürün ve dikiş al yüzünün ortasına gelecek şekilde ütüleyin. Kemeri orta arka parçanın üstüne koyun, yatay çizgilerin arasından uçlarını dikin.

Arka ek dikişleri kapatın (dikiş n 8). Arka robayı üst arka parça kenarına dikin (dikiş 9). Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 10), pervazların da (dikiş 11). Dikiş payını ütüleyerek açın.

Alt yakanın orta dikişini kan patın. Alt yaka köprüsünü alt yakaya, üst yaka köprüsünü üst yakaya dikin. Payı 5 mm enden kesin, ütüleyerek açın, dikişin iki yanından makine çekin.

Ön parçaları penslerin arasınn dan ortadan 10 cm kesin. Alt yakayı yatay çizgiden itibaren (dikiş 13) pens çizgisine kadar ön parçalara dikin, dikiş paylarını yatay çizgiden kesin ve ütüleyerek açın. Sonra alt yakayı arka ortadan başlayarak mantonun yaka kenarına dikin, devamında ön pensleri kapatın. Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütüleyerek açın. Penslerin sivri uçlarına ütü bastırın. Üst yakayı yatay çizgiden (dikiş 14) köşeye kadar pervazlara dikin. Pervaz payını köşeye eğik kesin ve yatay çizgilerde çıtlatın. Sonra üst yakayı köşeden köşeye pervazın yaka açıklığına dikin, payı kesin ve ütüleyerek açın.

Üst yaka ile pervazı mantonun n üstüne koyun. Ön kenarları kat çizgisinin altından üst üste iğneleyin, pervaz ve ön parçaları kat çizgilerinde üst üste iğneleyin, yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Rever ve yaka kenarlarını üst üste iğneleyin, bu sırada üst yakaya biraz bolluk yedirin. Alt yakadan başlayarak yaka dış kenarlarını, ön parça tarafından başlayarak ön kenarları ve rever kenarlarını üst üste dikin, bu sırada yaka ek dikiş payını araya almayın. Dikiş payını kesin. Pervazları içe döndürün, yakayı çevirin. Ön kenarları kat çizgisinin altından pervaz tarafından ütüleyin, rever kenarlarını ön parça tarafından, yaka kenarlarını alt yaka tarafından ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve ek dikiş paylarını dikişin yanından üst üste dikin. Pervazı tekrar alta döndürün.

Üst ve alt ön kol parçalarını n birbirine ekleyin (dikiş 15). Kol dikişlerini kapatın (dikiş 16) ve a7). Payları ütüleyerek açın. Kolların baskı payını el dikişiyle

bastırın. Kolları takın.

Etek ucunda ön pervazları ve n arka yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin ama henüz dikmeyin.

Astar dikişi: Arka astarın orta n dikiş payını yırtmacın üstünden 1 cm ende üst üste dikin. Rahatlık pilisi için dikin, piliyi sol arka parçaya yatırın, ütüleyin. Astarın penslerini ve kalan dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

Mantoyu astarlayın, baskı: Asn tarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, bu sırada alt pervaz payını alta açın. Pervazı ve astarı, kolları mantonun içine geçirin. Yırtmacın üst ucunda astar dikişini orta dikişin üstüne iğneleyin. Yırtmaçta astatı sol arka parçanın yırtmaç pervazına iğneleyin. Öteki astar kenarını açıklık işaretinin 1 cm altından içe ütülenen alta bindirme payı kenarının 1.5 cm önüne kadar kesin. Üstte köşeyi 1 cm eğik kesin. Astar kenarını sağ alta bindirme payının yırtmaç pervazına iğneleyin. Astarı yırtmaç pervazlarına dikin, bunun için kenarları birbiri ardına dışa çekin, baskı payını alta açın. Yırtmacın üst ucunda astarı alta bindirme payının üstüne yatay dikin. Baskı payını içe döndürün, el dikişiyle bastırın. Astar kenarını katlayın, hafif ütüleyin ve açık bir yay şeklinde yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın, astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına bastırın.

Sağ ön pervaza çıtçıtların ten pelerini, sol ön parçaya altlarını dikin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.