122 CEKET

Burda - - Büyük Beden -

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy 80 cm

Kumaş önerisi:

Yünlü ya da sentetik karışımlı ceket kumaşı. Orijinal kumaş: Yünlü, astar.

Malzeme:

Tela. 1 düğme. 1 çift vatka. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön parça alt yaka ile 2x 2 Arka parça 2x 3 Yan parça 2x 4 Üst kol 2x 5 Alt kol 2x 6 Ön pervaz üst yaka ile 2x 7 Arka pervaz kumaş katından1x 8 Kol pervazı 2x 9 Biye 4x 10 Cep torbası 2x Astar 11 Ön parça 2x 12 Arka parça kumaş katında 2x 13 Yan parça 2x Ayrıca parça 4, 5 ve 10 astar çizgisine kadar. Tela için bkz. biçki planı. Ön parçaların ön kenarlarına pervaz eninde ve alt yakaya, baskı paylarına ve yırtmaç pervazlarına tela ütüleyin. Kol oyuğu kenarlarına (patron 1, 2 ve 3) 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ön parçaları çizimdeki gibi orn tada biye ek çizgileri arasından cep köşesi işaretinin 1 cm önüne kadar kesin. Pensleri ortada çizgilerin arasından aşağıdan başlayarak 12 cm kesin. Pensleri dikin, alt pens uçları dikiş çizgisine kadar. Pens derinliklerini 1 cm ende kesin ve öne ütüleyin. Kesik kenarları biye ek çizgileri arasından çapraz teyelleyin.

Ön ek dikişleri çekin, dikiş 1. n Dikiş payına sürfile yapın, ütüleyerek açın.

Biye ek çizgilerinin üstünden n 12 cm ende, 25 cm boyda kumaşın tersine tela şerit ütüleyin.

Biyeli cepler için Resimli Dikiş n Kursu modeline bakın, model 118, 1-8.adımlar. Biye çakışma çizgisini biye ek çizgisinin 2.7 cm yanından işaretleyin, biyeyi kat kenarının 2.7 cm yanından dikin.

Ön parçaların üst penslerini orn tadan sivri uca 5 cm kesin. Öne dönük omuz dikişlerini kapatın, dikiş 3. Yekpare biçilen alt yakaların arka orta dikişini kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın. Arka ortadan yakayı yaka açıklığına dikin, devamında pensleri dikin. Yaka ek dikişinin payını ve pensleri ütüleyerek açın, pens uçlarına ütü bastırın.

Ön pervazlarla biçilen üst yan kaların arka orta dikişini kapatın. Arka pervazı ön pervazların omuz kenarlarına (dikiş 5) ve yaka iç kenarına dikin, bu sırada pervaz payını köşeye doğru eğik kesin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin, yakaları üst üste iğneleyin. Ön kenarlar ve yaka kenarları boyunca dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Pervazı içe döndürün. Yakayı çevirin. Kenarları ütüleyin. Arka yaka takma dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve dikiş paylarını yaka ek dikişinin yanından üst üste dikin. Pervazı alta yatırın. Arka ek dikişleri kapatın, dikiş 2.

Baskı paylarına sürfile yapın ve n içe ütüleyin, bu sırada ön pervazlarla, yırtmaç pervazlarını öne açın. Baskıyı el dikişiyle yapın. Pervazları içe katlayın, baskı payına dikin.

Arka kol dikişlerini yırtmaca n kadar çekin, dikiş 6. Pervazları yüz yüzünde kol uçlarına koyun. Üst kolun yırtmaç çizgisini pervazın ön çizgi işaretinin üstüne iğneleyin. Kol tarafından alt kol kenarına ve yırtmaç çizgisine dikin. Yırtmaç payını üst kola katlayın ve iğneleyin. Sonra alt kolun yırtmaç çizgisini pervazın arka yırtmaç çizgisinin üstüne iğneleyin. Kalan alt kenar ile arka yırtmaç kenarını dikin. Dikiş payını kesin. Yırtmacın başında pervazı sivriliğe kadar kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Ön kol dikişlerini çekin (dikiş 7), bu sırada pervazı tekrar alta açın ve alt pervaz kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazı tekrar içe yatırın, iç kenarını bastırın.

Astar dikişi: Arka astarları kun maş katından tersi tersinde katlayın, kat kenarını ütüleyin. Kenarları üst üste teyelleyin. Sağ arka parçayı ortası ortasında sol arka parçanın üstüne koyun, yan ve üst kenarları teyelleyin. Ön ek dikişlerini çekin, dikiş 9. Paylara birlikte sürfile yapın ve astara ütüleyin. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine geçirin. Astar kolların alt kenarını kıvırın ve pervaz iç kenarına bastırın. Astar ek dikiş payını içten ek dikişlerin payına iğneleyin, kol takma dikişinin altından birkaç gizli dikişle sabitleyin. Astarın alt kenarını ek dikişlerin payına sabitleyin.

Sağ ön parçaya ilik açın, sol ön n parçaya düğme dikin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.