RESİMLİ DİKİŞ KURSU

Burda - - Büyük Beden -

118 A,B CEKET

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 55 cm

Kumaş önerisi:

Tok duran ceket kumaşı. Orijinal kumaş: A: Desenli sentetik pamuklu karışımı, Astar. B: Balıksırtı desenli sentetik yünlü karışımı, astar. Malzeme: A, B: Tela. 36 – 40 beden: 11 düğme, 42 ve 44 beden: 12 düğme. Patronu paftadan aktarın. A ve B seçeneklerinde çizgi ve sayı

farkına dikkat edin. 2 numaralı patrondaki ilik işaretleri yaka kenarına 36 bedenle aynı mesafeden olmalı. Patronları biçki planına göre patrona iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B 1 Ön parça 2x 2 Ön roba 2x 3 Orta arka parça kumaş katından 1x 4 Yan arka parça 2x 5 Arka roba kumaş katından 1x 6 Yaka kumaş katından 2x 7 Yaka köprüsü kumaş katından 2x 8 Ön kol 2x 9 Arka kol 2x 10 Manşet kumaş katından 2x 11 Biye şeridi kumaş katından 4x 12 Cep torbası 2x 13 Ön pervaz 2x 14 Arka pervaz kumaş katından 1x a) Bel bandı 1x b) Bel bandı biriti 4x Astar A, B 15 Ön parça 2x 16 Ön roba 2x 17 Arka roba kumaş katından 1x Ve 3, 4 ile 8 numaralı patronlar, patron 9 ve 12 astar çizgisine kadar. Tela A, B: Bkz. biçki planındaki gri parçalar, ayrıca cep işaretine kumaşın tersinden 8 cm ende, yaka ve kol kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin. Patron konturlarını ve işaretleri kumaşın tersine aktarın.

Biyeli cepler Ön parçalarda biye ek çizgisinin 2 cm yanından (bitmiş biye eni) biye çakışma çizgisini teyel dikişiyle kumaşın yüzünde gösterin (1). Biyeyi boydan katlayın, yüzü dışta, ütüleyin. Çift kat biyeyi ön parçalara iğneleyin, kat kenarı çakışma çizgisinde. Biyeyi kat kenarının 2 cm yanından yatay çizgiden yatay çizgiye ek çizgilerine dikin (2). Ön parçaları dikişlerin arasından sivri uçlara kadar kesin, sonra dikiş uçlarına (yatay çizgi hizasında) kadar yatay kesin, bu arada biyeyi araya almayın (3). Biyeyi cep girişine yatırın ve ütüleyin. Biyelerin kat kenarlarını iri, eğik dikişler yan yana teyelleyin (4). Üçgenleri (dikiş ucundan kesik ucuna) içe katlayın ve yüzü yüzünde biyenin üstüne dikin (5). Astar cep torbasını içten ön biye ek dikişlerine dikin (6), öne yatırın ve ütüleyin. Kumaş cep torbasını içten astar cep torbasının üstüne koyun, yan biye ek dikiş paylarına dikin (7). Biye uçlarına tekrar eğik dikiş çekerken cep torbasını araya alın, devamında torbaları üst üste dikin (8).

Ön roba: Ön robaları yüzü yün zünde ön parçalara iğneleyin ve dikin (dikiş 1) (98). Dikiş payını ortaya ütüleyin.

Arka ek dikişler: Yan arka parn çaları yüzü yüzünde orta arka parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 2), arka ek dikişleri kapatın (10). Payları ütüleyerek açın.

Arka roba: Arka robayı arka n parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 3) ve dikin (bkz. çizim 9). Payları robaya ütüleyin.

Omuz ve yan dikişler Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan ve omuz dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş 4 ve 5). Payları ütüleyerek açın.

Bel bandı: Bel bandını ceketin n etek ucuna iğneleyin, dikin. Dikiş payını bel bandına ütüleyin (11). Alt pervaz kenarını çizimdeki gibi bel bandı iç kenarına dikin, dikiş pervaz iç kenarın 3 cm önünde bitsin. (ok, 11a). Payı pervaza ütüleyin.

Ön kenarlar/pervazlar Bel bandını yarısından yüzü yüzünde katlayın. Pervazları yüzü yüzünde ön parçaların üstüne iğneleyin. Bel bandı uçlarını dikerek kapatın, devamında pervazları ön kenarlara ve ön ortaya kadar (ok) yaka açıklığı kenarına dikin. Payı kesin, yaka açıklığı köşelerinde eğik kesin (12). Ön pervazları omuz kenarlarında yüzü yüzünde arka pervazın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 6). Dikiş paylarını ütüleyerek açın.

Yaka: Köprü parçalarını yüzü n yüzünde yaka parçalarının üstüne koyun (dikiş 7). Payı 5 mm ende kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın ve dikişin iki yanında ince makine dikişi çekin (13). Yaka ve köprüleri yüzü yüzünde üst üste koyun, köprü ek dikişlerini üst üste iğnelerken üst yakaya biraz bolluk yedirin. Yaka parçalarını dış kenarlarından

yaka ek dikiş çizgisi işaretine kadar üst üste dikin (ok 14). Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Yakayı ceket ile pervazın arasına sokun (dikiş 8), alt yakayı ceketin yaka kenarına, üst yakayı pervaza dikerken ön yaka kenarını biraz esneyin (15). Dikiş payını kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütüleyerek açın. Pervazları içe döndürün, bel bandı uçlarını döndürün. Ön kenarları ütüleyin. Bel bandını enden tersi tersinde katlayın ve ütüleyin. Bel bandı iç kenarını ek dikişe iğneleyin, dıştan dikişin içinden makine çekin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Pervazı yukarı kaldırın ve yaka ek dikiş paylarını dikişin yanından dikin (16). Pervazı tekrar alta yatırın. B modelinde ön kenara dıştan dikiş çekin. Öneri: Yakada piliyi dıştan görünmeyen tek dikişle tutturun.

Kollar: Arka kol dikişlerini yırtn maç işaretine kadar çekin (dikiş 9). Arka kolun Yırtmaç alta bindirme payında pervazları kat çizgisinden dışa katlayın, yırtmaç işaretinde kat kenarından dikiş ucuna kadar yatay dikin, ön kol payını katlayın. Arka kolun dikiş payını köşeye doğru eğik kesin (17). Alta bindirme payı pervazını içe döndürün ve ütüleyin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın, ön kolun yırtmaç payını içe ütüleyin. Alt kol dikişini çekin, payları ütüleyerek açın.

Kolları takın: Kolları yüzü yün zünde kol oyuğuna iğneleyin. Yatay çizgileri 12 kollarda ve ön üst parçada üst üste gelecek. Alt kol dikişleri yan dikişlerle buluşacak. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinin üstüne gelecek. Kolları kol tarafından teyelleyin ve dikin (18). B modelinde ön ve arka robaya kol takma dikişinin hizasından 7 mm ende makine dikişi çekin.

Astar dikişlerini kapatın, arka n kol dikişlerinde yırtmaç açıklığı bırakın. Astar kolları takın. Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikiş bel bandı ek dikişinin 5 cm üstünden başlasın veya bitsin (19). Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun. Astarın alt kenarını bel bandı ek dikişinin üstüne iğneleyin, el dikişiyle dikin. Kalan ön astar kenarlarını dikerken astarın boy fazlasını pili olarak alta yatırın. Kol yırtmaçlarında astarı ön kolların yırtmaç kenarlarına ve alta bindirme payının üstüne dikin (20). Yırtmaç alta bindirme payını ön yırtmaç kenarının altına koyun, üst alta bindirme payı köşelerini el dikişiyle astarın üstüne dikin ama dikiş dıştan görünmeyecek. Astarı alt kol kenarlarına teyelleyin (20a).

Manşetler: Manşetleri yüzü yün zünde alt kol kenarlarına dikin (dikiş 11), sivri uçlar yatay çizgiden itibaren ön yırtmaç kenarından dışta. Dikiş payını manşete ütüleyin (21). Manşetleri yüzü yüzünde yarısından katlayın, dar kenarları ve alta bindirme payını yırtmaç kenarına kadar üst üste dikin, bunun için ek dikiş payını tekrar yukarı kaldırın (21a). Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Manşetleri döndürün ve ütüleyin. İç parçaların üst kenarlarını katlayın ve kol ek dikişinin üstüne dikin.

Bel bandı biriti: İkişer biri parn çasını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, birer ucunu sivri kesin. Birit parçalarını üst üste dikin, düz uçlarını açık bırakın. Payları kesin, köşeleri eğik kesin (22). Biritleri döndürün ve ütüleyin. Sivri uçlarına birer düğme dikin. Biritin düz ucunu yan dikişlerin altından bel bandına dikin, sivri uçlar öne baksın (23). Birit payını 5 mm enden kesin, Biriti ek dikişin üstünden arkaya yatırın, dikişlerin 7 mm yanından makine dikişi çekin (23a).

İlikler/düğmeler n Sağ ön kenarda ilik yerlerini işaretleyin, üst ilik patronda gösterildiği yerde, alt ilik bel bandının ortasında, araya 36 – 40 bedende üç, 42 ve 44 bedende dört ilik daha. İlikleri yatay çalışın. Manşetlere birer ilik açın. Düğmeleri iliklerin karşılarına ön parçaya, manşet uçlarına ve bel bandına dikin. Bel bandı düğmelerinin 5 cm yanından bolluğu ayarlamak için ikinci birer düğme daha dikin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.