DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI

Burda - - Büyük Beden -

PAFTALAR

A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir. Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI

Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin. Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ Uzatın

Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.

Birleştirin

Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.

Dikiş sayısı

Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.

Kol takma işareti

Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.

Çakışma işaretleri

Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.

Yırtmaç işareti

Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.

Pili işareti

Pilileri ok yönünde kapatın. Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek Yedirmek Esnetmek Baskı ayağı

Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.

Makas

Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.

BİÇKİ Kumaş gereksinimi

Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı

Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır. Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır. Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir. Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.

Dikiş ve baskı payları

Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması

Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın. Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön

Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz. Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü

Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela

Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler. Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz. Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER Düz iplik

Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı

Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü

Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze

Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın

Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz

Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)

Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir. Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek

Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi

Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.

Çıtlatmak

Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.