CEKET

Hodri meydan diyor ve oldukça ayrıntılı bir ceket modeli sunuyoruz. Ama adım adım açıklamalarlaa a a a başaracağınızdanbaşa acağ da da e eminiz!

Burda - - Dİkİş Okulu -

1KUMAŞI BİÇİN

Kumaşı boydan katlayın, top kenarları üst üste, yüzü içte. Patronları biçki planına göre üstüne iğneleyin. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı paylarını çizin: Etek ucu ve kol baskısı için 4 cm, öteki kenar ve dikişler için 1.5 cm. Parçaları bu çizgilerden biçin. a ve b parçasını sabun ve mezura/cetvelle doğrudan kumaşa çizin ve biçin.

2TELA

Telayı yarısından katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 6, 7 ve 8 numaralı kalıpları üstüne iğneleyin, kenarlarına 1.5 cm dikiş payı çizin, parçaları biçin. Telaları kumaşların arka yüzüne ütüleyin. Ayrıca 4 cm ende tela şerit biçin, ön parçaların, yan parçaların, arka parçaların ve kolların baskı payına ütüleyin.

3İŞARETLERİ KUMAŞA AKTARIN

Tela ütülenmiş parçaları tekrar yüzü yüzünde üst üste koyun veya katlayın. Kalıpları üstüne iğneleyin. Tüm parçalara patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi), patrondaki çizgi ve işaretleri kopya kağıdı ve rulosuyla kumaşın tersinden aktarın. Baskı çizgilerini, cep çizgilerini ve ön ortayı teyel dikişiyle karşılık alarak kumaşın ön yüzüne geçirin.

4ASTAR BİÇKİSİ

Astarı boydan katlayın, yüzü içte. 2, 4, 5, 5, 9 ve 10 numaralı kalıpları astara iğneleyin. Cetvel ve sabunla çepeçevre 1.5 cm dikiş payı çizin. Ölçümlü parça olan cep torbasını ( b) astara çizin. Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kağıdı ile astara aktarın.

5ÖN PARÇALARI BİÇİN

Ön parçaları cep çizgisi işaretinden ön cep ucunun 1 cm önüne kadar kesin (ok). Kalan alt kenar payını pensin yanından çizime göre kesin. Sonra pensleri ortada çizgilerin arasından sivri pens ucuna 2 cm kalana kadar kesin.

6PENSLER/ CEP GİRİŞLERİ TEYELLENECEK

Ön parçayı katlayın, yüzü içte. Pens çizgilerini üst üste iğneleyin. Pensleri sivrilterek dikin. Pens paylarını 0.7 cm ende kalacak kadar kesin ve ütüleyerek açın. Sivri uçlara ütü bastırın. Cep kesiği kenarlarını çapraz teyel dikişiyle bitiştirin.

7ÖN EK DİKİŞLERİ, KAPAKLAR

Yan parçaları yüzü yüzünde ön parçalara dikin. Payları ütüleyerek açın. Cep çizgilerinin devamını yan parçanın üstünde işaretleyin. Cep boyu = 14 cm. Çizgiyi teyelle kumaşın yüzünde gösterin. İçten bir tela şeridi, 4 cm en, 16 cm boy, üstüne ütüleyin ( bkz. 9.adım). Astar kapakları yüzü yüzünde kumaş kapaklara dikin, payı kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Kapakları döndürün, ütüleyin. Kapak ek kenar payını 0.5 cm kalacak kadar kesin.

8KAPAKLI CEPLER

Kapağı üst tarafından ön ve yan parçaya teyelleyin, kesik çizgisine gelmeli. Ön kapak ucu kesik ucunun 1 cm önünde. Kapağı 0.5 cm ende dikin, dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Kesik çizgisinin 1.5 cm altından sabunla kumaşın yüzüne bir yardımcı çizgi çizin. Biyeyi boydan katlayın, ütüleyin ve kat kenarı yardımcı çizgide olacak şekilde teyelleyin. Şeridi kat kenarının 0.5 cm yanından dikin. Dikiş kapak çizgisinin 0.5 cm önünden başlayıp, bitecek.

9ASTAR - CEP TORBASINI DİKİN

Yan parçayı dikiş çizgilerinin arasından kapak dikiş çizgisi ucunun 1 cm önüne kadar kesin. Ön parça ile yan parçayı dikiş çizgisi uçlarına doğru çizimdeki gibi eğik keserek üçgen oluşturun. Astar cep torbasını içten teyellerken 17 cm uzunluktaki kenarı biye ek dikişin üstünde olmalı. Cep torbasını dıştan ek dikişe dikin, alta ütüleyin.

10KUMAŞ CEP TORBASINI DİKİN

Kesik uçlarındaki üçgenleri içe katlayın. Kumaş cep torbasını teyellediğinizde 17 cm uzunluktaki kenarı kapak ek dikişin üstünde olsun. Cep torbasını dıştan ek dikişe dikin. Torbaları aynı büyüklükte kesin ve üst üste iğneleyin. Astar tarafından torbaları üst üste dikerken, üçgenlerin üstünden de makine çekin. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın.

11ROBA DİKİŞİ

Arka orta dikişi kapatın. Payları ütüleyerek açın. Yan parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, ek dikiş kenarlarını iğneleyin ve dikin. Payları ütüleyerek açın.

12OMUZ DİKİŞLERİ (ÖNE DÖNÜK)

Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini çekin. Payı ütüleyerek açın. Arka pervazı yüzü yüzünde ön pervazların üstüne koyun, omuz kenarlarını üst üste dikin, payları ütüleyerek açın.

13KOL DİKİŞİ

Alt kolları yüzü yüzünde üst kolların üstüne koyun, arka kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 5) ve dikin. Payı ütüleyerek açın. Kolları boydan katlayın, yüzü içte, ön kol dikişlerini iğneleyin (dikiş 6) ve dikin. Payları ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe ütüleyin, teyelleyin. Kol baskısını gevşek el dikişiyle yapın.

14KOLLARI TAKIN

Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğnelerken omuz başlarını hafifçe yedirin. Omuz başındaki yatay çizgi arka parçadaki omuz işaretinde olsun. Kol ve ön parçadaki yatay çizgi 7 üst üste gelsin. Kolları kol tarafından dikin. Payı kesin ve omuz başında kola yatırın. Prova yaptıktan sonra vatkayı alttan iğneleyin ve el dikişiyle omuz ve kol takma dikişlerinin payına dikin.

15ASTAR PARÇALARI BİRLEŞTİRİN

Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi kapatın ve rahatlık pilisi için işaretli çizgilerden dikin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar parçaları dikerek birleştirin; aynı dikiş sayıları üst üste gelecek. Astar kolları takın. Astarın etek ucu ve kol ağzı payını içe ütüleyin.

16ASTARI PERVAZA DİKİN

Astarı yüzü yüzünde iç pervaz kenarına iğneleyin (dikiş 9), omuz dikişleri üst üste gelsin. Astar ön parçaların boy fazlasını işaretlere göre küçük pililer şeklinde katlayın (ok). Dikmeye alt kenarın 10 cm önünden başlayın veya bitirin (oklar). Payları kesin. Arka yaka açıklığındaki astar payını birkaç yerden çıtlatın. Payı astara ütüleyin.

17CEKETİ ASTARLAYIN

Pervaza dikilmiş astarı yüzü yüzünde ceketin üstüne iğneleyin. Kenarları üst üste dikin. Payı kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Ön parçalarda baskı payını pervaz ucunun 2 cm önüne kadar kesin. Pervazı içe döndürün. Astarı tersi tersinde ceketin içine yerleştirin. Kenarları teyelleyin ve ütüleyin.

18BASKI/ ASTAR BASKISI

Baskı paylarını içe ütüleyin. Gevşek el dikişiyle baskıyı yapın. Pervazları baskı payına dikin. Etek ucunda ve kollarda astarın alt kenarlarını biraz yukarı çekin ve el dikişiyle baskı paylarına dikin. Astarın boy fazlasını pili şeklinde alta yatırın. Kalan astar kenarlarını ön pervazlara bastırın.

19İLİKLER

Sağ ön parçada üst kenara 34 bedenle aynı mesafeden ( bkz. patron 1) ilik yeri işaretleyin. Alt ilik yeri her bedende aynı, diğerleri eşit mesafeyle ikisinin arasına işaretlenecek. İlikleri yatay olarak çalışın. Sol ön parçaya da bir tane üst ilik açın.

20DÜĞMELERİ DİKİN

Sağ ön parçayı ortası ortasında sol ön parçanın üstüne iğneleyin, düğme yerlerini işaretleyin. Düğmeleri dikin. Yassı düğmeyi içten sağ pervaza dıştan görünmeyecek şekilde dikin.

CEKET 104 A - ALIŞVERİŞ LİSTESİ • Jakar, 140 cm en: Bd 34-38: 1.85 m,

Bd 40- 44: 1.90 m • Astar, 140 cm en: 1.30 m • Tela, 90 cm en • 4 küre, 1 yassı düğme • Vatka Ayrıca: • Patron kağıdı • Kalem, makas, mezura, iğne, sabun • Kopya rulosu ve kopya kağıdı • Dikiş makinesi iğnesi, dikiş iğnesi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.