DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Belden itibaren boy 69 cm

Burda - - Klasİk -

Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir. Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.

101 MANTO

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 103 cm Kumaş önerisi: Manto kumaşı. Orijinal kumaş: Yünlü, astar. Uyarı: Kumaş ölçüsü renk geçişleri olmayan kumaş içindir. Orijinal ya da başka bu tip kumaştan dikerseniz kumaş ölçüsü artar. Orijinal kumaş 5 desen topluluğu ölçüsünde olmalı. Malzeme: Tela. Patronu paftadan aktarın. 1 ve 1A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön parça kapüşon ile birlikte2x 2 Arka parça 2x 3 Ön kol 2x 4 Arka kol 2x 5 Üst ön pervaz kapüşon ile 2x 6 Alt ön pervaz 2x 7 Arka pervaz kumaş katında 1x 8 Cep a) Kuşak Astar 9 Ön parça 2x 10 Arka parça 2x 11 Ön kol 2x 12 Arka kol 2x 13 Cep 2x Tela için bkz. biçki planı, baskı paylarına da tela ütüleyin. Ön ve arka parçaların kol oyuğu kenarlarına ve arka parçanın yaka açıklığı kenarına 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Arka orta ve yan dikişleri kapan tın, payı ütüleyerek açın.

Astar cepleri cep pervazlarına dikin, dikişi ortada 10 cm açık bırakın. Payı astara ütüleyin. Pervazı ve astarı dışa yatırın, yan ve alt cep kenarlarına dikin. Dikiş payını kesin. Cepleri döndürün, açık dikişi kapatın. Kenarları ütüleyin. Cepleri mantoya iğneleyin, yan ve alt kenarlardan gizli el dikişiyle dikin.

Kol dikişlerini kapatın, dikiş 2 ve 3. Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

Ön parçalarda pensi işaretli çizgilerin arasında ortadan sivri ucun 5 cm önüne kadar kesin.

Kolları takın, dikiş 4 ve 5. Dikiş n payını koltuk altına kadar ütüleyerek ayırın.

Kapüşon orta dikişini çekin. Kapüşonu arka ortadan itibaren arka parçaya dikin, devamında ön parça penslerini dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın, sivri uca ütü bastırın.

Üst pervazı alt pervaza dikin, dikiş 6. Kapüşon dikişini çekin. Payı ütüleyerek açın. Arka pervazı ön pervazların omuz kenarlarına ve kapüşonun arka kenarına dikin, dikiş 7, bu sırada pervaz dikiş paylarını köşeden kesin. Kapüşonlu pervazı yüzü yüzünde manto ve kapüşon kenarlarına iğneleyin, dikin, kapüşon orta dikişleri üst üste gel-

102 PARKA

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 100 cm sin. Dikiş payını kesin. Pervazı içe döndürün, Kenarı ütüleyin. Arka parçada kapüşon ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve dikiş paylarını kapüşon ek dikişin yanından üst üste dikin. Pervazı alta döndürün.

Pervazları etek ucunda tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, tekrar açın.

Astar dikişi: Astar arka parçalan rın arka orta dikişini ve hareket pilisini gösterildiği gibi kapatın, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin, üst kenardan teyelleyin. Astar parçaların dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

Astar dikişi, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, alt pervaz kenar payını tekrar alta yatırın. Astarı tersi tersinde mantonun içine geçirin, kolları içe yerleştirin. Baskı payını içe katlayın, el dikişiyle dikin. Astarın etek ucunu katlayın, kat kenarını hafif ütüleyin ve açık bir yay şeklinde biraz yukarıya kaydırarak, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarının kenarlarını kolların baskı payına dikin. Kuşak parçalarını dikerek birleştirin, boydan katlayın, dikin ve döndürün, ütüleyin.

Kumaş önerisi:

Tok duran manto kumaşı. Orijinal kumaş: Jakar, astar. Malzeme: 1 adet parçalı metal fermuar, 85 cm. 2 metal fermuar, 35 cm. 17 çıtçıt düğme (1.5 cm çap), fırfırlı bordür, 2 cm ende, 1.50 m. Kalın pamuklu bant, 4 cm ende,

Bd 36, 38: 1.80 m, Bd 40, 42: 1.90 m, Bd 44: 2.00 m. Patronu paftadan aktarın. 102 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 29 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 36 bedenin patronunda. Öteki bedenlere üstten 3 işaretin yerini pat ucuna göre değiştirin, alt işaret her bedende aynı yerde. Diğer işaretleri ikisinin arasına koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – e parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payları:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin. a – e parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Ön roba 2x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Yaka kumaş katında 2x 25 Ön pervaz 2x 26 Arka pervaz kumaş katında1x 27 Kol 2x 28 Yan kama 4x 29 Ön pat 2x a) Tünel patı 1x b) Cep 2x d) Cep kapağı 4x e) Kol biriti 2x Astar 35 Ön parça 2x 36 Arka parça kumaş katında 1x 27 Kol 2x c) Cep astarı 2x

İşlem sırası:

Kumaş ceplerin birer dar kenarın nı 5.5 cm ende içe ütüleyin = yekpare cep pervazı. Astar cebi cep pervazına dikin, döndürmek için dikiş ortası 5 cm açık. Pervazları ve astarı kat yerinden yüzü yüzünde cebin üstüne katlayın, cep kenarlarını yan ve alt kenardan üst üste dikin. Cepleri döndürün, ütüleyin. Cepleri çakışma çizgisine göre ön parçalara iğneleyin.

Fırfırlı bordürden 2x 24 cm ken sin. Bordürü dış kapağın uzun kenarına teyelleyin, fırfır kapakta duracak. Uçlarını içe katlayın, kapak dikiş payı iki yandan dışta. Dış kapakları yüzü yüzünde iç kapaklara dikin, üstteki ek kenarı açık. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Kapakları döndürün ve ütüleyin, fırfır boşta. Kapak kenarlarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Kapakları ceplerin 1.5 cm üstünden dikin. Kapak paylarını 5 mm ende kalacak kadar kesin. Kapağı alta ütüleyin ve ek dikişi boyunca 7 mm ende makine çekin. Alt kapak köşelerine birer tane çıtçıt tepesi taktırtın (kenarın 1.5 cm yanından). Ceplere alt çıtçıtları takın. Cepleri parkaya dar ve 7 mm eninde dikin.

Fırfırlı bordürü roba ek kenarın na teyelleyin. Robaları yüzü yüzünde ön parçalara dikin (dikiş 1). Dikiş payını çıtlatın, robaya ütüleyin. Ek dikişin hizasına dıştan makine çekin.

Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da (dikiş 2 ve 9), payları ütüleyerek açın.

Yan dikişleri yırtmaç işaretlerine kadar kapatın (dikiş 3).

Tünel patının dikiş payını içe ütüleyin. Patı tersi, yüzünde çakışma çizgisinden parkaya iğneleyin, üst ve alt kenardan dikin.

Dış yakayı yüzü yüzünde yaka açıklığına dikin (dikiş 4). Payı ek- sin ve ütüleyerek açın.

İç yakayı yüzü yüzünde pervazın yaka açıklığına dikin, payı ütüleyerek açın.

Baskı payını ve alt pervaz paylarını içe ütüleyin, 3.5 cm ende baskı kenarına dikiş çekin.

Fermuar: Parçalı fermuarı açın, n alt tarafı alta gelecek şekilde pervazların ve iç kaya parçasının ön kenarlarına kumaşın yüzünden iğneleyin, bant kenarı dikiş çizgisinde. Bant ortasından dikin, dişler dışta.

Fermuarın altından ön pervaz paylarını içe ütüleyin.

Pervazlı iç yakayı yüzü yüzünde dış yakaya iğneleyin. Dış yaka payını dışa döndürün ve fermuarın üstünden yakanın üst köşesine iğneleyin. Üst yaka kenarı boyunca dikin. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün, pervazı içe yatırın. Ön parça ve yaka kenar payını içe ütüleyin. Kenarları fermuarın üstüne iğneleyin, dişler örtülecek. Ön kenarları fermuara 7 mm ende dikin, yakanın üst kenarına dıştan dikiş çekin. Fermuarın altından baskı kenarına kadar dikin, bu sırada içe ütülenmiş pervaz kenarını da araya alın. Yaka ek kenarlarını üst üste iğneleyin, içten payları üst üste dikin.

Ön pat parçalarını yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarını açık bırakın. Patı döndürün ve ütüleyin. Kenara dikiş çekin. Çıtçıt tepelerini taktırtın. Patı ek çizgisinden sağ ön parçaya dikin, payı kesin. Patı ön kenara yatırın ve ütüleyin. Ek kenarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Fermuarı kapatın ve alt çıtçıt yerlerini sol ön parça ile sol yaka ucunda işaretleyin, taktırtın.

İkişer kama parçasını baskı ke- narında yüzü yüzünde üst üste dikin. Parçaları döndürün ve kenarı ütüleyin, yan kenarları üst üste teyelleyin. Kısa fermuarları açın, bantları yan kama kenarlarına teyelleyin, fermuarlar yukarıdan aşağıya açılacak. Ön ve arka parçada yan yırtmaç paylarını içe ütüleyin. Yırtmaç kenarlarını yan kama kenarlarına iğneleyin, fermuar dişleri örtülü. Yırtmaç kenarlarına 7 mm ende dikiş çekin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin, bu sırada fermuarı da dikin.

Kol biritlerini boydan katlayın, dikin, döndürün, ütüleyin ve kenarlara dıştan dikiş çekin. Açık birit uçlarını yatay çizgilerin arasından kollara teyelleyin. Birit uçlarına birer çıtçıt tepesi taktırtın.

Kol dikişlerini kapatın (dikiş 5). n Kolları takın (dikiş 6), payı parkaya ütüleyin, robaya kol takma dikişlerinin hizasından makine çekin, devamında arka parçaya 12 cm dikiş çekin. Kolların baskı payını içe ütüleyin, 3.5 cm ende dikin.

Astar dikişi: Arka astara patronda gösterildiği gibi rahatlık pilisi katlayın ve dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini kapatın.

Astarlama: Astarı yüzü yüzünn de pervaz iç kenarına dikin (dikiş 13), dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın/bitirin. Astarı ve kolları tersi tersinde

ceketin içine sokun. Kol astarının kenarını kıvırın ve kol baskı payına dikin. Alt astar kenarını içe katlayın, hafif ütüleyin. Astarı biraz yukarı iterek baskı payına iğneleyin. Astar yırtmaç

103 CEKET

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 70 cm Kumaş önerisi: Rüzgara ve soğuk havaya dayanıklı kumaş. Orijinal kumaş: Yıkanmış pamuklu kumaş, astar. Malzeme: 1 adet parçalı metal fermuar, 70 cm. 1 metal fermuar, 40 cm. 4 çıtçıt düğme (1.5 cm çap), 4 metal yarım halka, 5 cm. Patronu paftadan aktarın. 103 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – g parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payları:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a – g parçalara pay dahil. kenarlarını kamaların dikiş payına dikin, kalan astar ve pervaz kenarlarını bastırın, astarın boy fazlasını aşağı çekin, pili şeklinde ütüleyin. Pamuklu bandı uçlarını bastırın, tünelden geçirin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Ön roba 2x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Yaka kumaş katında 2x 25 Ön pervaz 2x 26 Arka pervaz kumaş katında1x 27 Kol 2x 30 Ön pat 2x 31 Cep torbası 2x 32 Yan kapüşon 4x 33 Arka kapüşon kumaş katında2x 34 Kapüşon patı 4x e) Kol biriti 2x f) Kemer parçası 2x g) Ön kemer köprüsü 2x Astar 35 Ön parça 2x 36 Arka parça kumaş katında 1x Ayrıca patron 27 ve 31.

İşlem sırası:

Robaları yüzü yüzünde ön parn çalara dikin (dikiş 1). Payı kesin, çıtlatın ve robaya ütüleyin. Ek dikişin hizasına ince ve 7 mm ende makine dikişi çekin.

Omuz dikişini kapatın, pervazların da (dikiş 2 ve 9), payı ütüleyerek açın.

Yan dikişleri çekin (dikiş 3), cep n girişlerini açık bırakın.

Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin – astar torbalar öne, kumaş torbalar arkaya. Torbaları dikiş çizgilerinden dikin, öne ütüleyin ve üst üste dikerek birleştirin.

Ön patları yüzü yüzünde ön parçaların üstüne koyun, uzun kenarları (dikiş 10) ek çizgisi boyunca dikin. Patları tersi yüzünde öne yatırın, ütüleyin, ön parçaların üstüne teyelleyin. Ön patlara dikiş çekin: Ek dikişler boyunca 5 mm yanından, buna paralel olarak aynı arayla 2 dikiş daha.

Baskı payını içe ütüleyin, 3.5 cm n ende dikin, önde pat ek dikişine kadar.

Kısa fermuarı 37 cm boyda kısaltın. Kapüşon patlarının dikiş paylarını köşelerde eğik kesin. Kısa düz ve devamında eğik kenarda (fermuar) dikiş paylarını 7 mm ende kesin, içe ütüleyin. İkişer patı yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi kısa düz kenarın altından çekin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Fermuarı açın, iki patın(=dış patlar) içe ütülenmiş kenarlarına alttan teyelleyin, dişleri dışta olsun, fermuar orta dikişten başlasın. Orta kapüşon parçalarını patlara dikin (dikiş 15). Dikiş payını orta kapüşona ütüleyin, ek dikişlerin hizasına makine çekin. Yan kapüşonları patlara ve orta kapüşona dikin (dikiş 16), payları kesin, yan parçalara ütüleyin. Dikişlerin hizasından makine çekin. İç ve dış kapüşonları yüzü yüzünde üst üste koyun, ön kenarlardan dikin. Payı kesin. Kapüşonu döndürün, ön kenarları ütüleyin ve incecik dikiş çekin. İç patın içe döndürülmüş kenarlarını dişlerin yanından fermuar bantlarına teyelleyin. Pat kenarlarını üst üste dikin, fermuarı araya alın. Alt kapüşon kenarlarını üst üste teyelleyin ve birlikte ceketin yaka açıklığına teyelleyin (dikiş 4), dış kapüşon arka parçada.

Dış kapüşonu yüzü yüzünde ceketin yaka açıklığına dikerken kapüşonu araya alın (dikiş 4). Dikiş payını kesin, çıtlatın ve ütüleyerek ayırın.İç yakayı yüzü yüzünde pervazların yaka kenarına dikin, payı ütüleyerek açın.

Fermuar için bkz. model 102. n

İç yakayı pervazla birlikte yüzü n yüzünde dış yakaya iğneleyin. Dış yakanın payını dışa döndü- rün ve fermuarın üstünden yakanın üst kenarına iğneleyin. Üst kenar boyunca dikin. Dikiş payını kesin, yakayı döndürün, pervazı içe yatırın. Ön parça ve yaka kenarlarının paylarını içe ütüleyin. Kenarları fermuarın üstüne iğneleyin, dişleri görünmeyecek. Ön kenarları 7 mm ende fermuarın üstüne dikin, yaka ek dikişinde makinede çekmeye ara verin. Üst yaka kenarına makine çekin. Yaka ek kenarlarını üst üste iğneleyin ve payları içten üst üste dikin.

Kemer parçalarını boydan katn layın, yüzü yüzünde dikin, bir kısa kenarı açık bırakın, döndürün ve ütüleyin. Kemer kenarlarına dıştan 1 cm ende makine çekin, buna paralel olarak aynı arayla tekrar dikiş çekin. Açık kemer uçlarını 1 cm ende içe ütüleyin ve tersi yüzünde arka parçanın üstüne iğneleyin, 2.5 cm ende kare dikiş, içine çapraz dikiş çekin. Köprüleri enden ikiye katlayın, yüzü yüzünde. Uzun kenarları dikin, döndürün. Köprü kenarlarına incecik dikiş çekin. Köprüleri 2 yarım halkadan geçirin, köprü uçlarını bir araya getirerek ön parçalara çakışma çizgilerinden dikin (köprü ön kenara dönük). Köprü paylarını kesin, köprüleri yana yatırın, 7 mm ende dikiş çekin.

Kol biritlerini kemer parçaları gibi çalışın, kenarlara 1 cm ende dikiş çekin, dikiş çizgilerinin or-

tasından tekrar makine çekin. Birit uçlarına birer çıtçıt tepesi taktırtın, kollara alt parçaları takın.

Açık birit uçlarını yatay çizgilen rin arasından kollara teyelleyin, biritler kollarda. Kol dikişlerini kapatın (dikiş 5). Kolları takın (dikiş 6), payı cekete ütüleyin. Roba kenarlarına kol takma dikişleri boyunca incecik makine dikişi çekin, devamında arka parçaya 12 cm dikiş çekin. Kolların baskı payını içe ütüleyin ve 3.5 cm ende dikin.

104 A DİKİŞ OKULU 104 B CEKET

llll Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 52 cm

Astar dikişi: Arka astara rahatlık pilisi dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini kapatın.

Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 13), dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın veya bitirin. Astarı ve kolları yüzü yüzünde ceketin içine geçirin. Kol astarlarını kolların baskı payına dikin. Astarın etek ucunu baskı kenarına dikin. Astar ve pervaz kenarlarını bastırın, astarın boy fazlasını alta ütüleyin. Kumaş önerisi: Tok duran ceket kumaşı, suni deri. Orijinal kumaş: Yünlü ve sentetik karışımı kumaş (I), suni napa deri (II), astar. Malzeme: Tela. Deri kaplı 4 düğme ve 1 basık düğme. Vatka. Patronu paftadan aktarın. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 1 Ön parça 2x 2 Yan parça 2x 3 Arka parça 2x 6 Kapak 2x 7 Ön pervaz 2x 8 Arka pervaz kumaş katından1x a) Biye 2x b) Cep torbası 2x Kumaş II 4 Üst kol 2x 5 Alt kol 2x Astar 9 Ön parça 2x 10 Arka parça 2x Ve patron 2, 4, 5 ve b. Tela için bkz. gri parçalar ve Dikiş Okulu Modeli 2. adım. Kumaş I parçalarını ve kumaş II parçalarını teladan biçin. İşlem sırası: Ceketi Dikiş Okulu modeli gibi dikin.

105 A,B ELBİSE

Beden 34, 36, 38, 40, 42 Belden itibaren boy 63 cm

Kumaş önerisi:

Dökümlü kumaş. Orijinal kumaş: A: desenli kumaş. B: Düz renk viskon krep 8 (I), streç dantel kumaş (II).

Malzeme A, B:

Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Sadece B modeli için: Grogren bant 2.5 cm ende, Bd 34: 0.75 m, Bd 36: 0.80 m, Bd 38, 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için (patron 33 pili tabanında da) 4 cm.

Biçilecek parçalar

Elbise A Kumaş 21 Orta ön parça 1x 22 Yan ön parça 2x 23 Üstte duran volanlı ön parça 2x 24 Ön bel patı kumaş katında2x 25 Arka parça 2x

26 Arka bel patı 4x n 27 Kol 2x 28 Ön etek kumaş katında 1x 29 Kalça robası cep torbasıyla 2x 30 Cep torbası 2x 31 Orta arka etek 2x 32 Yan arka etek 2x 33 Pili tabanı 2x 34 Ön pervaz kumaş katında 1x 35 Arka pervaz 2x Elbise B Kumaş I 21 Orta ön parça 1x 22 Yan ön parça 2x 23 Üstte duran volanlı ön parça 2x 24 Ön bel patı kumaş katında 2x 25 Arka parça 2x 26 Arka bel patı 4x 28 Ön etek kumaş katında 1x 29 Kalça robası cep torbasıyla 2x 30 Cep torbası 2x 31 Orta arka etek 2x 32 Yan arka etek 2x 33 Pili tabanı 2x 34 Ön pervaz kumaş katından 1x 35 Arka pervaz 2x Kumaş II 27 Kol 2x Tela A, B için bkz. gri parçalar.

İşlem sırası: Elbise A

Orta ön parçanın göğüs penslerini kapatın, alta ütüleyin. Yan ön parçaları orta ön parçaya dikin (dikiş 1), dikiş payını ütüleyerek açın.

Üstte duran ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, eğik kenar ve kısa düz kenardan yaka açıklığına kadar dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Döndürün, kenarları ütüleyin. Yaka açıklığı kenarını kat çizgisinden döndürülmüş kısa kenara kadar üst üste teyelleyin. Üstte duran ön parçayı ön parçanın üstüne koyun, yaka kenarında kat çizgisinden itibaren, sağ yan dikiş kenarını ve ön ortaya kadar alt kenarları üst üste teyelleyin. Volanı kat çizgisinden ön parçanın ön yüzüne doğru arkaya katlayın ve yaka kenarına teyelleyin.

Arka parçalarda pensleri kapan tın, ortaya ütüleyin. Omuz dikişlerini (dikiş 2) ve yan dikişleri (dikiş 3) kapatın. Dikiş paylarını ütüleyerek açın.

Cep torbalarını yüzü yüzünde ön eteğin cep girişi kenarlarına dikin, torbaları yukarı kaldırın, dikişin yanından paya dikin. Torbaları içe döndürün, cep girişlerini ütüleyin. Girişleri kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikin. Etekte pilileri içten ok işaretine kadar dikin, pilileri oka doğru yatırın, üst kenara teyelleyin. Cep torbasını yan ve üst kenardan ön eteğin altına teyelleyin.

Arka etek parçalarının ve pili tabanlarının baskı paylarına sürfile yapın ve içe ütüleyin, henüz bastırmayın. Arka eteklerin ek dikişlerini (dikiş 9) yukarıdan yırtmaç işaretlerine kadar (dikiş 9) kapatın. Dikiş paylarını ütüleyerek açın, pili derinliklerini içe ütüleyin. Pili tabanlarını içten yüzü yüzünde pili derinliklerinin üstüne koyun, kenarları baskı kenarına kadar üst üste dikin. Dikiş paylarını baskı kenarında eğik katlayın ve üst üste dikin.

Eteklerin (dikiş 12) ve bel patlan rının (dikiş 6) yan dikişlerini kapatın, bu sırada arka baskı payını alta açın. Dış patı yüzü yüzünde, iç patı yüzü tersinde eteğin üst kenarına (dikiş 13) dikin. Payı 7 mm ende eksin. Patları yukarı kaldırın ve ütüleyin. Dış patı ön ve arka parçaların alt kenarına dikin (dikiş 7), payı kesin ve pata ütüleyin. İç patı ek dikişin üstüne dikin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın.

106 A,B ETEK

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Etek boyu 70 cm

Pervazın omuz dikişlerini kapatın. Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına iğneleyin, pervaz uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya katlayın, yaka açıklığına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın ve pervaz uçlarının üstünden yaka açıklığı kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikiş payının üstüne dikin. Açıklık paylarını ve pervazı içe döndürün, yaka kenarını ütüleyin. Pervaz uçlarını fermuar bantlarına, pervaz iç kenarını omuz dikişlerinin üstüne dikin.

Kol penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Kol dikişlerini çekin. Kol baskılarını el dikişiyle yapın. Kolları takın.

Baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin.

Elbise B

A modeli gibi çalışın. Ayrıca fermuarı dikmeden önce grogren bandı bel patının ortasına iğneleyin, kenarlarından dikin.

Kumaş önerisi:

Tok duran etek kumaşı. Orijinal kumaş: A, B: Yünlü.

Malzeme A, B:

Tela. 1 metal fermuar, 22 cm. Sadece A için: Süs dikişleri için ince yün. Sadece B için: Siyah grogren kurdele 5 mm ende: 3.20 m her bedene. Çizgili grogren kurdele 2.5 cm ende: Bd 36: 0.80 m, Bd 38: 0.85 m, Bd 40, 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payları:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Etek A, B 1 Sağ ön yan etek 1x 2 Sağ ön ara parça 1x 3 Orta ön etek 1x

4 Sol ön ara parça 1x 5 Sol ön yan etek 1x 6 Arka etek 2x a) Bel bandı 1x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası: Etek A

Arka eteklerin penslerini kapan tın ve ortaya ütüleyin.

Arka açıklık köşeleri: Astardan 3 x 3 cm iki pervaz parçası kesin, açıklık işaretlerinde yüzü yüzünde arka kenarların üstüne koyun, açıklık işaretlerinde pay kenarından itibaren 2 cm yatay dikin, sonra üst astar kenarına kadar açıklık çizgisi işaretinin 5 mm yanından dikin. Köşelere doğru eğik kesin. Astar parçaları içe döndürün ve ütüleyin, devamında arka açıklık kenarlarını 2 cm ende içe ütüleyin.

Arka orta dikişi kapatın ve payn ları ütüleyerek açın.

Ön eteğin ek dikişleri için dikiş payını (dikiş 1-4) 1 cm ende kesin. Etek parçalarını tersi yüzünde üst üste iğneleyin, dikiş çizgileri üst üste gelsin ve üstteki etek kenarı sol yan dikiş kenarını göstersin. Dikiş çizgileri boyunca makine çekin. Ayrıca süs dikişle-

107 A,B ETEK

Kısa beden 17, 18, 19, 20, 21 Etek boyu 58 cm

Kumaş önerisi:

Dökümlü etek kumaşı. Orijinal kumaş: A: Streç düz kadife, streç astar. B: Krep, elastik astar. rini dikiş çizgileri boyunca yapın: yünle 1 cm uzunlukta iğne ardı dikiş yapın, dikiş arası 1 cm.

Yan dikişleri kapatın ve payları n ütüleyerek açın (dikiş 5).

Bel bandını yüzü yüzünde eten ğin beline iğneleyin ve dikin, yukarı kaldırın ve ütüleyin. Bandı yarısından içe katlayın ve ütüleyin, tekrar yukarı yatırın.

Fermuarı açıklık kenarlarına alttan teyelleyin, dişler görünsün, fermuar bel bandı kat kenarından başlasın. Fermuarı dikin.

Bel bandını içe katlayın, iç kenarını ek dikişin üstüne dıştan dikiş oluğuna makine çekerek dikin. Baskı kenarına sürfile yapın, içe ütüleyin, iğneleyin ve el dikişiyle bastırın.

Etek B

A modeli gibi çalışın. Süs dikişlerini yapmayın, grogren bantları dikin.

Dar grogren bandı ön ek dikiş n çizgisine dikin. Geniş grogren bandı bel bandına iğneleyin, uçlarını arkada içe kıvırın ve dikin.

Malzeme A, B:

Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:

Etek A, B Kumaş 21 Ön etek 1x 22 Arka etek 2x 23 Ön pervaz kumaş katında 1x 24 Arka pervaz 2x Astar 25 İç ön roba 1x 26 Ön etek kumaş katından 1x 27 Arka etek 2x Tela için bkz. gri parçalar.

İşlem sırası:

Ön eteğin dikiş payını “kesik”n ten 7 mm ende kesin. 3 küçük piliyi kesikten sağa doğru ok yönünde katlayın ve kenara teyelleyin. Öteki kesik kenarı kat çizgisinden içe katlayın, sonra kat kenarını çakışma çizgisine göre pilinin üstüne yatırılmış kesik kenara iğneleyin. Kat kenarını teyelleyin, ütülemeyin. İçten kesik kenarları 7 mm ende üst üste dikin. 2 büyük piliyi kesiğin solundan yan yana yatırın, eğik pili çizgileri üst üste gelsin, piliyi yukarından oka kadar dikin. Piliyi oka doğru yatırın, üst kenara teyelleyin.

Astar iç roba: Bu roba pililerin fazla açılmasını önler, daha sonra kumaş ile astar arasında kalacak. Robanın alt kenar payını içe ütüleyin ve dikin. Eğik kenar payını 7 mm ende kesin. Eğik roba kenarını üst üste dikilmiş kesik kenarlara dikin (dikiş 2), roba sağ etek kenarına baksın. Robayı dikişin üstünden sol etek kenarına katlayın, üst ve yan roba kenarlarını içten ön eteğe teyelleyin.

Arka eteklerin penslerini kapan tın, ortaya ütüleyin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişli yırtmaç ile fermuar arasından kapatın, payı ütüleyerek açın. Sol açıklık pervazını içe ütüleyin, 5.5 cm ende kalacak kadar kesin. Sağ arka eteğin açıklık alta bindirme payını sol arka eteğe yatırın ve kesmemek için orta dikiş payını alta bindirme payının üstünden eğik kıvırarak ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin. Sol eteğe, yırtmacın başından itibaren eğik dikiş çekerken alta bindirme payını araya alın.

Yan dikişleri kapatın (dikiş 1), pervazın da (dikiş 3). Payı ütüleyerek açın.

Pervazı yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin. Pervaz uçlarını fermuar dişlerinin 5 mm önünden arkaya katlayın, üst kenara iğneleyin. Açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte

dışa katlayın ve pervazın üstünden üst kenara iğneleyin. Üst kenara dikerken dikişi pili çevresinde – sol pili katı sağ kat kenarına kadar – açık bırakın. Dikiş payını kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin, ara verilen yerde pervaz payını içe katlayın ve dikin. Arka açıklık paylarını ve pervazı ve pervazı içe döndürün, eteğin üst kenarını ara verilen yere kadar ütüleyin. Pilinin fazlasını kat çizgisinden içe katlayın ve pervaz iç kenarına teyelleyin.

Astarın penslerini ve dikişlerini n kapatın, arkada açıklık bırakın. Astarın üst kenarını yüzü yüzünde alt pervaz kenarına dikin, bu sırada arka açıklık paylarını ve pervaz uçlarını tekrar düz açın. Dikiş payını astara ütüleyin. Pervaz uçlarını ve astar açıklık

108 A,B BLUZ

Uzun beden 72, 76, 80, 84, 88 Arka boy 70 cm

Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A: Polyester krep B: Viskon krep (I), düz kadife (II). Malzeme A, B: Tela. 4 düğme. Patronu paftadan aktarın. 6 numaralı parçadaki ilik yerleri 72 bedene ait. Öteki bedenlerde ilikleri bedenle orantılı ayarlayın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı (patron 3) için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Bluz A 1 Dış ön parça 2x 2 İç ön parça kumaş katında 1x 3 Arka parça kumaş katında 1x 4 Omuz robası kumaş katında 2x 5 Kol 2x kenarlarını fermuar bantlarına dikin.

Etek ucunda yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Pervazları kapatın, baskı payına dikin. Astarı, kumaş etekten 2 cm kısa bastırın. Yırtmacın başında kumaş ve astarın arka orta dikiş çizgilerini üst üste iğneleyin. Astarı alta bindirme payı pervazına dikin. Öteki astar yırtmaç kenarını kat kenarının 1.5 cm önüne kadar kesin, yırtmaç işaretinin 1.5 cm altından yatay kesin, köşede eğik kesin. Kenarı yırtmaç pervazına dikin.

Eğik kat kenarlarında teyeli sökün. Prova yaptıktan sonra ön eteği üst kenarın 3 cm altından pili katlarının veya kat kenarının altından pervaza iğneleyin, birkaç dikişle pervaza tutturun. 6 Manşet 4x a) Pervaz şeridi/iç ön parça yaka açıklığı 1x b) Kenar biyesi/ kol yırtmacı 2x Bluz B Kumaş I 1 Dış ön parça 2x 2 İç ön parça kumaş katında 1x a) Pervaz şeridi/iç ön parça yaka açıklığı 1x Kumaş II 3 Arka parça kumaş katında 1x 4 Omuz robası kumaş katında 2x 5 Kol 2x 6 Manşet 4x b) Kenar biyesi/kol yırtmacı 2x Tela için bkz. biçki planı. Dış ön parça pervazlarına tela ütüleyin.

İşlem sırası: Bluz A, B

İç ön parça: İç ön parçanın penslerini kapatın, alta ütüleyin. Verev pervazı yarısından katlayın, ütüleyin, çift kat şeridi yatay çizgilerin arasından iç ön parçanın ön yaka kenarına dikin, kat kenarı 1 cm ende parçada dursun, yatay çizgilerden itibaren iç ön parçanın ön yaka kenarına doğru dikin. Dikiş payını 5 mm ende kesin. Şeridi yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Şeridi içe döndürün, kenarı ütüleyin, dıştan dikiş çekin.

Dış ön parçalar: Dış ön parçalan rın iç pervaz kenarına sürfile yapın. Üst yaka açıklığı köşelerinde yekpare pervazı yüzü yüzünde dışa katlayın, yaka açıklığı boyunca dikin (dikiş 4 kat kenarına kadar). Dikiş payını kesin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervazı ön parçanın alt kenarına kadar teyelleyin. Alt kenarda pilileri içten ok işaretine kadar dikin, oka doğru ütüleyin, orta dikiş payına teyelleyin. Sağ dış ön parçayı tersi yüzünde ve ortası ortasında sol dış ön parçanın üstüne koyun, alt kenarları üst üste teyelleyin.

Dış ön parçayı yüzü tersinde iç ön parçanın üstüne koyun, alt kenarları üst üste iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. İç ön parçayı alta yatırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Dış ön parçayı tersi yüzünde iç ön parçanın üstüne koyun, alt kenarı ütülemeyin.

İç ön parçanın açık yaka kenarlarının payını içe katlayın, kenarları üst uçta pervaz iç kenarına iğneleyin. Bir yaka kenarını dışarı çekin, yukarıdan yatay çizgiye kadar dikin. Kenarı geri sokun. Dikiş payını iç ön parçaya ütüleyin. Diğer yaka açıklığı kenarını aynı şekilde pervaza dikin. Üst pervaz uçlarını roba ek kenarlarından dış ön parçanın altına teyelleyin, devamında ön parçaları roba ek kenarları ve yan dikişler boyunca üst üste teyelleyin, tek kat kumaş gibi çalışın.

Arka parçanın baskı payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve dikin.

Dış robayı ön ve arka parçanın n üst kenarına dikin, dikiş 3 ve 4, yaka açıklığında roba payı üstte. İç robayı yüzü yüzünde dikilmiş robanın üstüne koyun. Yaka açıklığı boyunca dikin, payı kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın. İç robayı yukarı kaldırın ve diki-

şin yanından dikiş payına dikin. Robayı içe döndürün, kenarı ütüleyin. İç roba kenarlarını ek dikişlerine el dikişiyle dikin. Robaları kol açıklıklarında üst üste teyelleyin.

Yan dikişleri çekin, dikiş 5. Payn lara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Payların alt uçlarını eğik katlayın ve dikin.

Kol yırtmaçlarını kesip açın. Ken narlara biyeyi dikin, içe döndürün, ek dikişin üstüne teyelleyin (bitmiş biye eni 7 mm). Biyeyi dikişin yanından dikerken iç kenarı da araya alın. Biyenin üst ucuna eğik dikiş çekin (küçük pens gibi). Ön yırtmaç kenarlarında

109 BLUZ

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 58 cm Patronu paftadan aktarın. 21 ve 21A patronları ek çizgisinden yan yana yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını doğrudan kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. biyeyi içe katlayın, alttan teyelleyin. Piliyi ok yönünde katlayın, dikiş payına teyelleyin.

Kol dikişlerini çekin. n

Telalı ve telasız birer manşeti yüzü yüzünde üst üste koyun, alt kenardan ve dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. Dış manşeti alt kol kenarına dikin, iç manşet kenarını içe kıvırın ve ek dikişin üstüne dikin. Kolları takın. Ön manşet kenarlarına ikişer tane yatay ilik açın, düğmeleri dikin. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça yaka pervazı ve bantla birlikte 1x 22 Sol ön roba pervaz ve bantla birlikte 1x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Kol 2x a) Arka yaka kenarı pervazı 1x Tela bandı yaka kenarına ve arka parçanın omuz kenarlarına ütüleyin.

İşlem sırası: Uyarı:

Esnek kumaşı ya elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskıyı çift iğne ile makine çekerek yapın.

Arka parçanın yaka kenarında dikiş payını 7 mm ende kesin. Pervazı boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın yüzü içte. Çift kat şeridi arka yaka açıklığı kenarına ütüleyin, açık kenarlar üst üste duracak. Yaka kenarına 7 mm ende dikin. Şeridi içe döndürün, kenarı ütüleyin ve dıştan çift iğne ile dikiş çekin.

Ön parçada ve sol ön robada pervazı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, birlikte biçilen bantları kat çizgisinden katlayın. Bant ucunu ve alt bant kenarını yatay çizgiye kadar (dikiş 1) dikin, yatay çizgiden itibaren dikiş payı kenarına doğru eğik dikiş çekin. Dikiş payını 5 mm ende kesin, köşeleri eğik kesin. Bantları döndürün, alt kenarlarını ve uçlarını ütüleyin.

Ön parça ve robayı yüzü yüzünn de arka parçanın üstüne koyun, arka omuz kenarlarını kat çizgisine kadar ön omuz kenarlarına iğneleyin, dikiş 2. Ön parça ve roba pervazını kat çizgisinden tekrar dışa katlayın ve omuz kenarlarına dikin. Pervazları tekrar içe döndürün, kol oyuğu kenarlarına ve açık roba kenarlarına teyelleyin.

Robayı kol oyuğundan yatay çizgiye kadar(dikiş 1) üst ön parça kenarına dikin, bu sırada ön

110 ELBİSE

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Belden itibaren etek boyu (arka) 66 cm

Kumaş önerisi:

Elbise kumaşı, etekler için dökümlü kumaş. Orijinal kumaş: Desenli kumaş (I), streç kadife (II).

Malzeme:

Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Çift iğne. Patronu paftadan aktarın. 6 ve 6A ile 7 ve 7A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm, kol baskısı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş II 1 Ön parça 1x 2 Arka parça 1x 3 Kol 1x parça pervazını araya almayın. Dikiş paylarını yukarı ütüleyin. Ön parça pervazını roba ek dikişlerinin üstüne dikin.

Yan dikişleri ve kol dikişlerini çekin.

Etek ucunun ve kolların baskı paylarını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 3.5 cm ende dikiş çekin. 4 Ön yaka açıklığı pervazı kumaş katında 1x 5 Arka yaka açıklığı pervazı 2x Kumaş I 6 Ön etek 1x 7 Ön üst etek volanla birl. 1x

8 Arka etek 2x Tela için bkz. gri parçalar, ayrıca fermuar açıklığı kenarlarına (patron 2 ve 8) 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ön eteğin eğik alt kenar (sol yan dikiş baskı köşesine kadar) payını 7 mm ende kesin, sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Üst eteğin yekpare volanının üst kenar payını yatay çizgiye kadar 7 mm ende kesin. Paya sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Üst eteği tersi yüzünde ön eteğin üstüne koyun, sol yan kenarları yatay çizginin üstünden ve üst kenarları yatay çizgiye kadar üst üste teyelleyin.

Ön parçanın göğüs penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Ön eteği ön parçaya dikin (dikiş 1 ve 2), bu sırada eteğin payını köşeden kesin, üst eteği araya alın. Dikiş payını yukarı ütüleyin. Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin. Arka etekleri arka parçalara dikin, dikiş payını yukarı ütüleyin. Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi aşağıdan, fermuara kadar kapatın. Omuz di- kişlerini (dikiş 4) ve yan dikişleri (dikiş 5) kapatın. Pervazın omuz dikişlerini çekin (dikiş 8).

Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin. Pervaz uçlarını fermuar dişlerinin 5 mm önünden arkaya yatırın, yaka kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın, pervazın üstünden yaka açıklığına iğneleyin. Yaka açıklığı boyunca dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün. Yaka kenarını ütüleyin. Pervazı içe katlayın, fermuar bantlarına dikin, iç kenarını omuz dikişlerine bastırın.

Kol penslerini kapatın, alta ütüleyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 6). Kolların baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 3.5 cm ende dikin. Kolları takın, dikiş 7.

Geri kalan açık alt etek kenar paylarını kesin, sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Prova yaptıktan sonra yekpare volanın alt köşesini içten üst eteğin alt kenarına iğneleyin, volanın düşüş şekline göre, köşeyi birkaç dikişle sabitleyin.

111 BLUZ

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 70 cm Kumaş önerisi: Bluz kumaşı Orijinal kumaş: Viskon Malzeme: Tela. 1 düğme. Patronu paftadan aktarın. 111 numaralı modelin baskı çizgisine dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar

21 Ön parça kumaş katında 1x 22 Arka parça 2x 23 Kol 2x a) Kol tasması 2x b) Verev şerit/yaka açıklığı 1x c) Verev şerit ilmek ilik için 1x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Ön parçayı pili çizgilerini yüzü yüzünde katlayın, çizgileri üst üste iğneleyin, okların arasından dikin. Pilileri oka doğru ütüleyin.

Arka orta dikişi aşağıdan, arka n açıklığa kadar dikin. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın, açıklık paylarını içe ütüleyin, kenarları dikin, alt ucuna yatay dikiş çekin.

Omuz dikişlerini kapatın, dikiş n 1, yaka açıklığında dikiş çizgisi işaretine kadar dikin. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

Yaka açıklığında dikiş payını kesin. Verev biyeyi yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin, 7 mm ende dikin, arka açıklıkta biye payları boşta. Biyeyi yukarı ütüleyin, uçlarını içe katlayın. Biyeyi kenardan içeri döndürün ve ek dikişe dikin.

İlmek ilik: Verev şeridi boydan katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 5 mm yanından dikin, dikiş payını kesin. İplik ucunu bir iğneye geçirin, iğneyi boru birite sokun, öbür uçtan çekerek kumaşı yüzüne döndürün ve ütülemeyin.

Boru şeridi düğmeye göre ilmek gibi katlayın, içten sol üst açıklık kenarına, düğmeyi sağ üst kenara dikin.

Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. n

Kollara pili katlayın ve ön parn çada anlatıldığı gibi dikin.

Kol dikişlerini kapatın. n

Kol tasmalarını dar kenarlarınn dan dikerek birleştirin, payı ütüleyerek açın. Alt kol kenarlarını tasma bolluğunda büzün. Kol tasmalarını kol uçlarına dikin, tasma dikişi kol dikişinin devamında. Tasmayı yarısından içe katlayın ve ek dikişin üstüne dikin. Kolları takın.

Baskı payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikiş çekin.

112 BLUZ

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 60 cm Kumaş önerisi: Bluz kumaşı Orijinal kumaş: Viskon – krep Malzeme: Tela. 1 düğme. Patronu paftadan aktarın. 112 numaralı modelin baskı çizgisine dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

113 MANTO

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 97 cm Kumaş önerisi: Yünlü ve kapitone kumaş kombinasyonu Orijinal kumaş: İnce polyester kumaş, dokuma tela ile duble edilecek ve kapitone dikiş çekilecek (I), yünlü (II), astar. Uyarı: Kumaşa kapitone dikiş çekmek yerine hazır kapitone kumaştan dikebilirsiniz.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x 22 Arka parça 2x 23 Kol 2x a) Kol tasması 2x b) Verev şerit/yaka açıklığı 1x c) Verev şerit ilmek ilik için 1x Tela için bkz. biçki planı. İşlem sırası: Modeli, 111 numaralı bluz gibi dikin. Malzeme: Kapitone telası ve dokuma tela. 11 dikişsiz çıtçıt. Patronu paftadan aktarın. 7 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait, öteki bedenlerde işaretleri yaka açıklığına göre yukarı kaydırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için (patron 2, 4 ve 8) 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 2 Alt ön parça 2x 4 Alt arka parça kumaş katında1x 6 Alt kol 2x 8 Alt ön pat, pervazla birl. 2x 10 Cep 2x 11 Kapak 4x Kumaş II 1 Üst ön parça 2x 3 Üst arka parça kumaş katında 1x 5 Üst kol 2x 7 Üst ön pat pervazla birl. 2x 9 Arka pervaz kumaş katında 1x Astar 12 Üst ön parça 2x 13 Alt ön parça 2x 14 Üst arka parça kumaş katında 1x 15 Cep 2x Ayrıca patron 4, 5 ve 6. Kapitone tela: Polyester (I) parçaların tersine kapitone tela ütüleyin, karo çizgiler boyunca makine çekin. Dokuma tela: Alt ön ve arka parçalara, alt kollara (patron 2, 4 ve 6) ayrıca dokuma tela teyelleyin. Dokuma telayı birkaç noktadan el dikişiyle kapitone telaya sabitleyin, parçaları tek kat şeklinde çalışın.

İşlem sırası:

Üst ön patı üst ön parçaya (din kiş 1), alt ön patı alt ön parçaya (dikiş 2) dikin, payları ütüleyerek açın. Üst ön parçaları alt ön parçalara (dikiş 3), üst arka parçayı alt arka parçaya (dikiş 4) dikin, payı ütüleyerek açın.

Astar cepleri kumaş ceplerin üst pervaz kenarlarına dikin. Üst pervazları astarla birlikte kat çizgisinden katlayın ve yüzü yüzünde cebe iğneleyin. Dikiş payını kesin. Cepleri döndürün ve ütüleyin. Açık dikişi kapatın. Cepleri ön parçalara iğneleyin.

İkişer kapağı yüzü yüzünde üst üste dikin, düz üst kenarlar açık. Dikiş payını kesin, kapakları döndürün ve ütüleyin, kenara ince dikiş çekin. Kapaklara ikişer çıtçıt tepesi takın. Kapakları ceplerin 1.5 cm üstünden üst ön parçalara dikin, henüz yukarı dönük olsun. Kapak paylarını 7 mm ende kesin. Kapakları alta yatırın, ek dikiş boyunca 1 cm

ende dikiş çekin. Alt çıtçıtları ceplere takın. Cepleri dikin.

Omuz dikişlerini (dikiş 5) kapan tın. Üst ve alt kolları yan yana dikin (dikiş 7). Kolları kol oyuklarına dikin (dikiş 8). Kol dikişlerini (dikiş 9) ve devamında yan dikişleri kapatın, payları ütüleyerek açın.

Yekpare biçilen ön pervazları kat çizgisinden dışa katlayın, arka pervaza dikin (dikiş 6). Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına dikin, payı kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, ön kenarları ve yaka açıklığını pervaz tarafından ütüleyin.

Ön pervazları tekrar öne açın. Baskı payını içe ütüleyin, sonra tekrar açın. Kolların baskı payını

114 RESİMLİ DİKİŞ KURSU 115 CEKET

lll Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 68 cm

Kumaş önerisi:

İnce yünlü ya da sentetik karışımlı ceket kumaşı. Orijinal kumaş: Çizgili kumaş, astar. Malzeme: Tela. 2 yarım halka, 5 cm. 1 yassı iç düğme. 8 düğme (kol yırtmaçları). 1 çift vatka. Patronu paftadan aktarın. 4 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. 38 – 44 bedende işaretleri bedenle orantılı olarak aktarın. Patronları biçki planına bakarak kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön parça 2x 2 Arka parça 2x 3 Yan parça 2x 4 Üst kol 2x içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

Astar dikişlerini kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın.

Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 12). Astarı ve kolları tersi tersinde mantonun içine geçirin. Baskı payını içe katlayın, hafif ütüleyin. Astarın etek ucunu geniş yay şeklinde biraz yukarı itin ve baskı payına dikin. Astarın boy fazlasını alta yatırın ve ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına dikin.

Ön parçalara dıştan, pat ek dikişten makine çekin. Çıtçıtları patların ön ortasına taktırtın: Üst ve üçüncü çıtçıt patronda gösterildiği gibi, diğeri ikisinin ortasına. Ara mesafeyi ölçün ve aşağıya doğru aynı arayla 4 çıtçıt daha takın. Üst çıtçıtlar sağ, alt parçalar sol pata takılacak. 5 Alt kol 2x 6 Ön pervaz 2x 7 Arka pervaz kumaş katında 1x 8 Üst yaka kumaş katında 1x 9 Alt yaka kumaş katında 1x 10 Yaka köprüsü kumaş katında 2x a) Sol kemer 1x b) Sağ köprü 1x Astar 11 Ön parça 2x 12 Arka parça 2x Ayrıca parça 3 ve 4 ile 5 kollar yırtmaç pervazı olmadan. Tela için bkz. biçki planı. Üst kolların yırtmaç paylarına, etek ucu ve kolların baskı paylarına tela ütüleyin. Ön, arka ve yan parçalarda kol oyuğu kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ön parçaların göğüs penslerini n kapatın, alta ütüleyin. Yan parçaları ön parçalara dikin (dikiş I). Dikiş patını ütüleyerek açın.

Kemer parçalarını boydan katn layın, yüzü içte. Kenarlarından dikin, bir ucunu açık bırakın. Dikiş payını köşelerden eğik kesin, döndürün ve ütüleyin. Kemer parçasını yatay çizgilerin arasından sol yan parçanın ek dikişleri arasından teyelleyin.

Arka orta dikişi ve arka ek dikişleri (dikiş 2) kapatın. Omuz dikişlerini (dikiş 3) çekin. Payları ütüleyerek açın.

Ön parçalarda üst pensleri işaretli çizgiler arasında ön sivri ucun 10 cm önüne kadar kesin.

Yaka köprüsü parçalarını yaka parçalarına dikin (dikiş 5). Payı 5 mm ende kesin ve ütüleyerek açın, dikişin iki yanından makine çekin.

Köprülü alt yakayı yatay çizgiden (dikiş 6) pens çizgisine kadar ön parçalara dikin. Ön parça paylarını yatay çizgiden kesin, dikiş payını ütüleyerek açın. Sonra alt yakayı arka ortadan itibaren ceketin yaka açıklığına dikin, devamında pensleri genişten sivriye doğru dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın, sivri pens uçlarına ütü bastırın.

Köprülü üst yakayı yatay çizgin lerden itibaren (dikiş 7) pervazın yaka açıklığına dikin, pervaz paylarını köşeye doğru eğik kesin. Payları çıtlatın, pervaz paylarını yatay çizgilerden kesin, dikiş payını ütüleyerek açın.

Ön kenarlar ve yaka: Pervazı ve üst yakayı yüzü yüzünde alt yakalı ön parçaların üstüne koyun, ön kenarları kat çizgisinin altından üst üste iğneleyin, yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Sonra rever kenarlarını kat çizgilerin ve yaka kenarlarının üstünden üst üste iğneleyin, bu sırada pervazlara ve üst yakaya bolluk yedirin. Ön kenarlara ve rever kenarlarına, yaka kenarlarına dikin, yaka ek dikiş paylarını araya almayın, sağ ön kenarda yatay çizgilerin arasından köprü için dikişi açık bırakın. Dikiş paylarını kesin. Pervazı içe döndürün, yakayı çevirin. Ön kenarlara kat çizgisinin altından pervaz tarafından; rever kenarlarına kat çizgilerinin üstünden ön parça tarafından ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve dikiş paylarını dikişin hemen yanından üst üste dikin. Pervazı alta yatırın.

Ön pervazları tekrar açın. Basn kı payını içe ütüleyin, henüz dikmeyin.ön kol dikişlerini kapatın (dikiş 9), payı ütüleyerek

açın. Kolların baskı payını ve üst kolların yırtmaç pervazlarını dışa katlayın, köşeleri eğik dikin (zarf köşesi). Eğik dikiş paylarını 5 mm ende kesin ve ütüleyerek açın. Alt kollarda baskı payını alta bindirme payı kenarlarının üstüne dikin. Dikiş payını üst dikiş uçlarından kesin. Baskı paylarını ve yırtmaç pervazlarını içe döndürün, kenarları ütüleyin. Arka kol dikişlerini (dikiş 8) yukarıdan yırtmaca kadar kapatın, payı ütüleyerek açın, bunun için alt kol payını alta bindirme payından kesin. Kolları el dikişiyle bastırın. İçten alta bindirme payı kenarını yırtmaç pervazlarının kenarına dikin. Düğmeleri dikerken alta bindirme payını araya alın.

Kolları yedirerek takın, vatkaları dikin. Köprüyü 6.5 cm ende katlayın, 7 cm boydaki kenarları üst üste dikin. Köprüyü yarım halkaya geçirin, uçlarını bir araya getirin ve sağ ön kenardaki

116 PANTOLON

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Yan pantolon boyu 100 cm Paça bolluğu 33 cm

Kumaş önerisi:

Çift yönlü elastik kumaş. Orijinal kumaş: Elastik çizgili kumaş. Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. Patronu paftadan aktarın. 116 modelin baskı çizgisine dikkat. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön pantolon 2x 22 Ön pat 2x 23 Arka pantolon 2x 24 Arka roba 2x açık dikiş arasına sokun, açıklığa makine çekerek dikin.

Astar: Arka astar parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi ve hareket pilisini dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astarın penslerini ve dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 1), bu sırada alt pervaz kenar payını alta açın. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine yerleştirin. Astarın baskı kenarını içe kıvırın, kat kenarını hafif ütüleyin ve açık bir yay şeklinde yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Alt pervaz kenarlarını ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astar kenarlarını baskı payına dikin, boy fazlasını aşağı çekin ve ütüleyin.

Sol ön parçaya iç düğme için ilik açın. İç düğmeyi sağ ön pervaza dikin.

İşlem sırası:

Ön pantolonun penslerini dikin, ortaya ütüleyin. Ön pantolon parçalarını nervür dikişinden ortası ortasında katlayın ve ütüleyin. Kat kenarına dıştan makine çekin. Nervür dikişi pensin sivri ucunun altından başlayacak. Ön patı ön pantolona dikin (dikiş 1), payı ütüleyerek açın. Arka robaları arka pantolona dikin (dikiş 2). Payı yukarı ütüleyin.

Arka patları arka pantolona dikin (dikiş 3). Yan patları arka patlara dikin (dikiş 4).

Öne dönük sağ yan dikişi kapan tın (dikiş 5). Bacak arası dikişleri kapatın (dikiş 6). Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Orta dikiş payını yukarıdan bacak arasına kadar ütüleyerek açın, bacak arasında dik bırakın.

Bel bandını yarısından katlayın, n ütüleyin ve tekrar açın. Bel bandını pantolonun beline dikin.

117 PANTOLON

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Yan pantolon boyu 100 cm Paça bolluğu 33 cm

Kumaş önerisi:

Çift yönlü elastik kumaş. Orijinal kumaş: Elastik jarse beyaz (I), mavi (II), kırmızı (III). Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. 3 cm eninde lastik: 0.25 m. Patronu paftadan aktarın. 117 modelin baskı çizgisine dikkat. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 21 Ön pantolon 2x 23 Arka pantolon 2x 24 Arka roba 2x Dikiş payını ve diğer uzun kenar payını bel bandına ütüleyin.

Gizli fermuarı sol açıklık kenarn larına dikin, bel bandı ütü kat çizgisinden başlasın. Bel bandını tekrar katlayın, iç uçlarını kıvırın, fermuar bantlarına dikin. Bel bandı iç kenarını ek dikişe teyelleyin, dıştan dikiş oluğuna makine çekin.

Paçaların baskı paylarını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. a) Bel bandı 1x Kumaş II 22 Ön pat 2x 25 Arka pat 2x Kumaş III 26 Yan pat 2x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Pantolonu 116 numaralı modele göre dikin. Baskıyı yapmayın, paça kenarlarına lastik dikin.

Yuvarlak ayaküstü payını 7 mm ende eksin, sürfile yapın, içe yatırın ve dikin. Lastiği 2 parçaya kesin, uçlarını açık pat uçlarına dikin. Dikiş kenarlarını yukarı kaldırın ve tekrar makine çekin.

118 ELBİSE

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Etek boyu 64 cm

Kumaş önerisi:

Elastik ve tok duran elbise kumaşı. Esnek kumaştan dikin. Orijinal kumaş: Yünlü triko kumaş (I), kapitone jarse kumaş (II) Malzeme: Tela. Tela bant. 1 metal fermuar, 30 cm. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. Çift iğne. Astar parçası. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 3 Alt ön parça 1x 5 Arka parça kumaş katında 1x 9 Etek kumaş katında 2x Kumaş II 1 Sağ üst ön parça 1x 2 Sol üst ön parça 1x 4 Arka roba kumaş katında 1x 6 Yaka kumaş katında 1x 7 Kol 2x 8 Ön pervaz 2x Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca alt ön parçada kesik çizgisinin üstüne 2 cm ende tela şerit ütüleyin (kumaşın tersinden). Tela bandı omuz kenarlarına, eğik alt ek dikiş kenarlarına ve üst ön parçaların kol oyuğu kenarlarına, alt ön parçada, arka parçada ve arka robada kol oyuğu kenarlarına ve arka robanın alt kenarına ütüleyin.

İşlem sırası:

Esnek kumaş dikişi için bkz. model 131.

Üst sol ön parça ile alt ön parçanın penslerini kapatın, alta ütüleyin.

Açıklık ucunu döndürün, ön ek dikişler: Alt açıklık ucu için astar parçasından 8 x 5 cm pervaz kesin. Pervazı yüzünden ke-

KUMAŞ KENARI

sik işaretinin üstüne iğneleyin. Tersten işaretin çevresine 5 mm ende dikiş çekin, alt ucuna yatay dikiş çekin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Sağ üst ön parçayı alt ön parçaya dikin, dikiş 1, bu sırada astar pervazı tekrar açıklık ucuna yatırın ve iç pervaz kenarına kadar dikin. Sol üst parçayı aynı şekilde alt ön parçaya dikin, dikiş 2. Payı ütüleyerek açın. Arka robayı arka parçaya dikin, dikiş 3.

Omuz dikişlerini kapatın. n

Dış yaka yarısının alt kenarını hafif esneterek yaka açıklığına dikin, dikiş 5, yakadaki yatay çizgiler omuz dikişlerinde. Dikiş payını yakaya ütüleyin. Ön pervazların üst kenarını (parça 8) yüzü yüzünde iç yaka kenarına dikin, dikiş 6. Dikiş apylarını ütüleyerek açın.

Açıklık ucunda astar pervazı tekrar içe yatırın, devamında üst ön parçaların ön kenarlarını, yaka ve pervazların dikiş payını dikiş çizgisinin 5 mm önünden içe ütüleyin.

Beden 36 – 40 için fermuarı kısaltın: İstenen boyu fermuarın üstünde işaretleyin, fermuar yaka kat çizgisinin 5 mm altından başlasın. Fermuarın dişleri tutan kapakçıklarını çıkartın, gereksiz dişleri sökün, kapakçıkları takın ve sıkıştırın. Fermuar bantlarını dişlerin 2 cm üstünden kesin.

Fermuarı yaka kat çizgisinden itibaren içe ütülenmiş ön kenarlara iğneleyin, dişler görünürde olsun. Yaka ve açıklık kenarlarına fermuar bantlarını dikin.

Yakayı kat çizgisinden içe katn layın, ön uçlarını ve pervazları içe katlayın ve fermuar bantlarının üstüne dikin. İç yaka kenarını yaka ek dikişine dikin.

Üst beden ile eteklerin sağ yan n dikişini kapatın.

Üst etek kenarını üst bedenin alt kenarına dikin, sağ yan dikişler üst üste gelsin. Paylara sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

Gizli fermuarı sol yan kenarlan ra dikin. Sağ yan dikişi fermuarın sütünden ve altından kapatın. Kol dikişlerini çekin, kolları takın. Etek ucunda ve kollarda baskı paylarını içe ütüleyin, çift iğne ile 2.8 cm ende dikiş çekin.

rını dar kenarlarından dikerek birleştirin = sağ yan dikiş. Dikiş payını ütüleyerek açın. Bandı boydan katlayın, kumaşın yüzü dışta, ütüleyin. Alt bel bandı kenarlarını sol bel bandı ucunun 8 cm önüne kadar üst üste teyelleyin. Pili katlayın (ön ortaya bakacak), ütüleyin ve bel bandının alt kenarından teyelleyin. Alt kenarları sol yan kenarın 8 cm önüne kadar dikerek kapatın, kalan bel bandının sadece dış yarısını robaya dikin. Dikiş payını alta ütüleyin.

Sol pantolon parçalarına, robaya ve dış bel bandına gizli fermuarı dikin, bel bandının üst kenarından başlayacak = ütü kat çizgisi. Sol yan dikişi fermuara kadar kapatın.

İç bel bandı uçlarını fermuar bantlarına dikin. Fermuarın 1 cm önünden itibaren dıştan bel bandı ek çizgisinden dikiş çekin, bu sırada iç bel bandı yarısını da araya alın. Köprü şeridinin uzun kenarlarına sürfile yapın, 8 mm

121 ELBİSE Kumaş önerisi:

Tok duran elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Yünlü tüvit, astar. ende içe ütüleyin ve dıştan dikiş çekin. Şeridi 4 parçaya kesin. Köprülerin uçlarını içe katlayın, bitmiş uzunluk 6 cm. Köprüleri bel bandı ek dikişinin üstünden iğneleyin: Önde pili katı üstünden, arka ortanın iki yanına 6 cm mesafeden. Köprü uçlarını dikin.

Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

Kemer parçalarını yüzü yüzünn de dikin, düz ucunu açık bırakın, payı eksin. Kemeri döndürün, kenarları ütüleyin, ortasından ve ortanın 1 cm arayla iki yanından boydan dikiş çekin. Metal halka delikleri taktırtın. Düz ucunun 4.5 cm yanından kemer tokası iğnesi için delik açın. Kemer ucuna tokayı takın ve dikin. Sivri ucun 8 cm içinden ilk, 5 cm arayla da diğer metal halkaları takarak kemer deliği çalışın. Malzeme: Tela. 1 metal fermuar, 25 cm. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 21 Sağ ön parça 1x 22 Sol ön parça 1x 23 Arka parça 2x 24 Sağ ön pervaz 1x 25 Sol ön pervaz 1x 26 Arka pervaz 2x 27 Sağ ön etek 1x 28 Sol ön etek 1x 29 Arka etek 2x 30 Ön kol 2x 31 Arka kol 2x Astar 32 Ön parça 2x 33 Arka parça 2x Patron 27 ve 28 yırtmaç pervazı olmadan ve patron 29. Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Ön ve arka parçalarda, ön ve arka eteklerde ve sağ ön pervazda pensleri kapatın, ortaya ütüleyin.

Omuz dikişlerini çekin (dikiş 1). n Pervazın omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payları ütüleyerek açın.

Pervazı yüzü yüzünde ön ve arka parçalara iğneleyin. Sağ ön rever kenarında yırtmacın üs- tünden ve devamında sağ arka açıklık kenarına kadar dikin. Sol arka açıklık kenarına, devamında ön yaka açıklığı kenarına ve sol ön parça köşesine dikin. Dikiş payını kesin, sol ön parçada payı köşeye doğru eğik kesin. Pervazları yukarı kaldırın, sadece arka parçalarda dikiş payının üstüne dikin. Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Ön

arkaya katlayın, yaka kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın ve astar kenarlarının üstünden yaka açıklığına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Astarı yukarı kaldırın ve dikiş payının üstüne dikin. Açıklık paylarını ve astarı içe döndürün, yaka açıklığı kenarını ütüleyin. Arka astar kenarlarını fermuar bantlarına dikin. Astarı kol oyuklarına teyelleyin.

Etek ucunda yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. Yırtmaç pervazlarını tekrar içe yatırın. Astarı elbiseden 2 cm kısa bastırın.

Astarı sağ yırtmaç alta bindirme payına iğneleyin. Öteki astar kenarını içe ütülenmiş alta bin-

123 A,B BLUZ

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy 85 cm Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A: Pamuklu poplin. B: Desenli ipekli. Malzeme A, B: Tela. 1 küçük düğme ve 7 küçük yassı düğme gizli ilik patı için. Patronu paftadan aktarın. 22 numaralı patrondaki ilik işaretleri 44 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti pat ucuna göre yukarı kaydırın, alt işaret her bedende aynı. Diğerlerini ikisinin arasına eşit mesafeyle işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Bluz A, B 21 Ön parça 2x 22 Ön pat sağ 1x 23 Ön pat sol 1x dirme payı kenarının 1 cm önüne kadar eğik kesin. Üst köşeyi 1 cm eğik kesin. Astar kenarını kıvırın ve sol arka parçanın yırtmaç pervazına iğneleyin. Alttan elinizi kumaş ile astarın arasına sokun, üst üste iğneli kenarları dışarı çekin ve dikin, yırtmacın üst ucunda astarı el dikişiyle alta bindirme payının üstüne dikin. Yırtmaç pervazlarını baskı payına dikin.

Kol penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Kol dikişlerini çekin, kolları yedirerek takın.

Kolların baskı paylarını içe ütün leyin, el dikişiyle dikin. Alt kol kenarlarını 1 cm ende dışa katlayın, ütüleyin. Kol kapaklarını birkaç gizli dikişle kola tutturun.

Kancayı fermuarın üst ucundan n astara dikin. 24 Arka parça kumaş katında 1x 25 Roba kumaş katında 2x 26 Üst kol 2x 27 Alt kol 2x 28 Dik yaka kumaş katında 2x a) Ön fırfır sol 1x b) Yaka fırfırı 1x c) Kol tasması 2x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası: Bluz A, B

Göğüs penslerini kapatın ve yun karı ütüleyin.

Arka parçanın üst kenarına ok n yönünde pili katlayın ve teyelleyin. Kenarı ayrıca yıldız işaretlerinin arasından büzün. Bir robayı yüzü yüzünde, diğerini içten yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına iğneleyin ve dikin (dikiş 3). Robaları yukarı kaldırın (tersi tersinde). Dış robaları ön parçaların üst kenarına dikin (dikiş 2). İç roba kenarını içe kıvırın ve ek dikişe iğneleyin, dıştan ek dikiş boyunca makine çekin.

Yan dikişleri kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin (dikiş 5).

Baskı payını 7 mm ende kalacak kadar kesin, sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin.

Sol pat: Sol ön fırfırı yüzü yüzünde katlayın, köşelerden dikin. Döndürün, ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin. Fırfırın üstünde 14 pili işaretleyin, bkz. çizim 1. Pilileri oka doğru katlayın, ütüleyin, teyelleyin. Fırfırı solo ön parçanın pat ek kenarına koyun, açık kenarını yaka açıklığı çizgisinden teyelleyin. Sol patı sol ön parçaya dikin (dikiş 1), alt pat ucu payı boşta. Dikiş paylarını ve diğer uzun kenar payını pata ütüleyin. Patın alt ucunu yüzü yüzünde katlayın ve dikin, tekrar döndürün. Pat iç kenarını ek dikişe teyelleyin, dıştan dikiş oluğundan makine çekerek dikin.

Gizli ilikli sağ pat: Alt pat ucu payını içe ütüleyin. İlikleri çalışın. Patı pervaz kat çizgisinden tersi tersinde ütüleyin. İlikleri çalışın. Patı yüzü yüzünde sağ ön parçaya iğneleyin ve dikin (dikiş 1). Dikiş payını pata ütüleyin. Sonra patı kat çizgisinden tersi tersinde katlayın ve ütüleyin. Dıştan pat ek dikiş oluğundan makine çekerken ilik patını araya alın. İlik patını ön kenara yatırın ve ütüleyin. İlik patını ön kenarda iliklerin arasından ortadan birkaç el dikişiyle tutturun. Alt pat ucunu elde dikin, ilik patını alt pat ucunda dikin, üst uçta teyelleyin.

Yaka fırfırını yarısından yüzü yüzünde katlayın ve uçlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. Açık kenarlarını üst üste teyelleyin.

Fırfırın üstünde pilileri işaretleyin, bkz. çizim 2, Bd 44-48: 17 tane, Bd 50-52: 18 tane. Pilileri oka doğru yatırın, ütüleyin ve teyelleyin. Fırfırı dış yakanın üst kenarına teyelleyin, açık fırfır kenarları dikiş payında. Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, dış yaka kenarını

dikin, dikmeye önde yaka ek çizgisi işaretinden başlayın veya bitirin. Dikiş payını 7 mm ende kesin, köşeleri eğik kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Dış yakayı yüzü yüzünde yaka açıklığına dikin (dikiş 4 ). Dikiş payını kesin ve yakaya ütüleyin. İç yakayı ek dikişe teyelleyin, ek dikişe dıştan makine çekerken iç yakayı araya alın. Sağ yaka ucuna ilik açın.

Alt kollara ok yönünde pili katn layın ve teyelleyin. Kenarı ayrıca yıldız işaretlerinin arasından büzün. Alt kolu üst kola dikin (dikiş

124 MANTO

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy 118 cm

Kumaş önerisi:

Tok duran manto kumaşı. Orijinal kumaş: Yünlü, astar Malzeme: Tela . Zıt renkte sutaşı bandı, 5 mm ende, Bd 44: 3.30 m, Bd 46: 3.55 m, Bd 48: 3.70 m, Bd 50: 3.80 m, Bd 52: 3.90 m. 3 büyük ve 6 küçük düğme. 1 çift vatka. Patronu paftadan aktarın. 124 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1 ve 1A, 2 ve 2A, 4 ve 4a, 8 ve 8a, 21 ve 21a, 22 ve 22a ile 23 ve 23a patronları ek çizgisinden yapıştırın. 1 numaralı patrondaki (bel birit) ilik işareti 44 bedene aittir. Öteki bedenlerde işareti bedene uyumlu değiştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Orta ön parça 2x 2 Yan ön parça 2x 3 Roba 2x 4 Arka parça 2x 5 Yan parça 2x 6), payı yukarı ütüleyin. Kol dikişini çekin.

Tasmaları dar kenarlarından dikerek kapatın, alt kol kenarını tasma ölçüsünde büzün ve tasmaları kol uçlarına dikin, dikiş kol dikişinin devamı olmalı. Dikiş apyını kesin ve tasmanın içine ütüleyin. Tasmaları yarısından katlayın ve ütüleyin. İç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin. Tasma ek dikişini teyelleyin, iç kenarı da araya alarak dıştan dikiş çekin. Kolları yedirerek takın (dikiş 8). 6 Üst kol 2x 7 Alt kol 2x 8 Ön pervaz 2x 9 Arka pervaz kumaş katında 1x 10 Üst yaka kumaş katında 1x 11 Alt yaka kumaş katında 1x 12 Yaka köprüsü kumaş katında 2x 13 Bel patı kumaş katında 1x 14 Bel biriti 4x 15 Omuz apoleti 4x 16 Kol patı 2x 17 Kol biriti 4x 18 Kol pervazı 2x 19 Cep torbası 2x Astar 21 Ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 23 Arka parça 2x Ve patron 5 ile 19, 6 ve 7 astar çizgisine kadar. Tela için bkz. biçki planları, baskı payına da tela ütüleyin. Ayrıca kol oyuğu kenarlarına (patron2, 4, 5) 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ön ek dikişlerini kapatın, dikiş 1, yatay çizgilerin arasından cep girişlerini açık bırakın. Dikiş payını ütüleyerek açın.

Dikiş arası cepler: Astar cep torn basını yatay çizgilerin arasından yüzü yüzünde dikiş çizgisinin 5 mm yanından orta ön parçaların dikiş payına dikin. Kumaş torbayı dikiş çizgisi işaretinden yan ön parçaya dikin. Cep torbalarını öne ütüleyin, aynı boyda kesin ve üst üste dikin.

Robaları ön parçaların üst kenarına dikin, dikiş 2. Payı robaya ütüleyin. Roba ek dikişin hizasına 5 mm ende dikiş çekin.

Arka orta dikişi kapatın, omuz n dikişlerini kapatın.

Apoletler: İkişer apolet parçasın nı (patron 15) yüzü yüzünde üst üste dikin, dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Apoleti döndürün, kenarları ütüleyin ve dikiş çekin. Açık apolet uçlarını yatay çizgilerin arasından kol oyuklarına teyelleyin, sivri apolet uçlarını birer düğme ile omuz dikişine tutturun.

Yaka, rever, ön kenar: Pervazın omuz dikişlerini çekin, dikiş 6. Köprüleri yakalara dikin (dikiş 7). Dikiş payını 5 mm ende kesin, ütüleyerek açın. Dikişin iki yanından makine çekin. Alt yakayı yatay çizgiden (dikiş 8) köşeye kadar mantonun yaka açıklığına, üst yakayı yatay çizgiden (dikiş 9) köşeye kadar pervazın yaka açıklığına dikin. Ön parça ve pervaz paylarını köşelerden eğik olarak kesin. Alt ve üst yakaları köşeden köşeye kalan yaka açıklığı kenarına dikin. Payı yuvarlak yerlerde çıtlatın, ütüleyerek açın. Pervazı üst yaka ile birlikte alta yakalı mantonun üstüne koyun, yaka takma dikişlerini üst üste iğneleyin, pervazı ve ön parçaları kat çizgilerinden üst üste iğneleyin. Dış yaka kenarlarını üst üste iğneleyin, bu sırada üst yasa bolluğunu dıştan kaydırın, yaka parçalarını ek dikişinden itibaren üst üste dikin. Ön parça ve pervazın yaka takma dikişinin paylarını araya almayın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön parça ve pervazın dikiş paylarını yatay çizgiden kesin. Payı yukarı kaldırın. Pervazları yatay çizgiden itibaren yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin. Kenarları üst üste dikin. Payları kesin, yakada köşelerden eğik kesin. Yakayı döndürün, pervazları içe çevirin. Kat çizgilerinin altından ön kenarları, ön parça tarafından rever kenarlarını, alt yaka tarafından yaka kenarını ütüleyin. Yaka takma dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten ek dikişlerin payını üst üste dikin.

Yan parçaları yan ön parçalara n (dikiş 3) ve arka parçaları (dikiş 4) dikin. Pervazları etek ucunda tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, iç pervaz kenarının 10 cm önüne kadar elde dikin. Pervazları tekrar içe kapatın. Ön kenarlara, rever ve yakaya dıştan 5 mm ende dikiş çekin.

Bel patının önce uzun kenar paylarını, sonra dar kenar paylarını içe ütüleyin. Sutaşı bandını pat kenarının 1 cm içinden dikin, uçlarını köşelerde karşılıklı katlayın.

Bel biriti: İkişer birit parçasını (patron 14) uzun kenarlarından ve sivri ucundan yüzü yüzünde üst üste koyun, dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Biriti döndürün. Kenarları ütüleyin ve dikiş çekin. Ön birit uçlarına ilik açın.

Bel patını tersi yüzünde çakışma çizgisine uyarak arka ve yan

parçalara iğneleyin, önce üst pat kenarını dikin. Patı yukarı kaldırın, iğneleyin. Açık pat uçlarını yatay çizgilerin arasından yan parçaların üstüne iğneleyin, sivri uçlar öne dönük. Biriti arka ek dikişlerine dikin, boydan katlayın, mantonun içinden iğneleyin. Bel patını tekrar alta yatırın, alt kenardan dikin. Düğmeleri birit iliklerine uygun olarak orta ön parçalara dikin.

Arka kol dikişlerini kapatın, dikiş 10. Kol patlarını kol kenarlarına dikin, dikiş 11. Payı pata ütüleyin. Patların ek dikiş hizasına makine çekin. Alt kenarın 2.5 cm üstünden 2 sutaşı bandını yan yana dikin. Kol biritlerini bel biriti gibi çalışın. Ayrıca açık birit kenarından itibaren uzun kenarın 2 cm altından ve iliğin çevresine sutaşı dikin. Açık birit uçlarını alt kol patlarına teyelleyin. Kol pervazını (patron 18) yüzü yüzünde patın alt kenarına

125 MANTO

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy 105 cm

Kumaş önerisi:

Tok duran manto kumaşı. Orijinal kumaş: Yünlü, astar. Malzeme: Tela . 1 çift vatka. dikerken biriti araya alın. Pervazları alta yatırın, dikiş payı üstünden dikin. Ön kol dikişlerini pervaz iç kenarına kadar dikin. Pervazları içe yatırın, kenarları ütüleyin. Pervazları el dikişiyle bastırın. Birit iliklerinin altına düğmeleri dikin.

Kolları takın, vatkaları dikin. n

Astar dikişi: Astarı yüzü yüzünn de pervaz iç kenarına dikerken alt pervaz kenar payımı tekrar altta yatırın. Dikiş payını astara ütüleyin. Astarı tersi tersinde mantonun içine sokun, astar kolları içeri yerleştirin. Astarın etek ucunu içe katlayın, hafif ütüleyin, az yukarı itin ve baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Astar kolların alt kenarını kol pervazlarına dikin. Boy fazlasını aşağı çekin, ütüleyin.

Sağ ön parçaya büyük düğmen ler için ilik açın. Patronu paftadan aktarın. 124 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1 ve 1A, 2 ve 2A, 4 ve 4a, 8 ve 8a, 21 ve 21a, 22 ve 22a ile 23 ve 23a patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Orta ön parça 2x 2 Yan ön parça 2x 3 Roba 2x 4 Arka parça 2x 5 Yan parça 2x 6 Üst kol 2x 7 Alt kol 2x 8 Ön pervaz 2x 9 Arka pervaz kumaş katında 1x 10 Üst yaka kumaş katında 1x 11 Alt yaka kumaş katında 1x 12 Yaka köprüsü kumaş katında 2x 20 Cep 2x a) Kuşak 2x Astar 21 Orta ön parça 2x 22 Yan ön parça 2x 23 Arka parça 2x Ve 5, 6, 24 numaralı parçalar. Tela için bkz. biçki planları, baskı payına da tela ütüleyin. Ayrıca kol oyuğu kenarlarına (patron 2, 4, 5) 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Ön ek dikişlerini kapatın, dikiş 1, yatay çizgilerin arasından cep girişlerini açık bırakın. Dikiş payını ütüleyerek açın.

Robaları üst ön parça kenarlarına dikin, dikiş 2. Payı robaya ütüleyin. Arka orta dikişi kapatın, omuz dikişlerini çekin, bu sırada arka parçaların omuz ke- narlarını yedirin. Yaka, rever ve ön kenarlar için bkz. model 124, ön kenarlara ve yaka kenarlarına dıştan makine çekmeyin.

Yan parçaları yan ön parçalara n (dikiş 3) ve arka parçaya (dikiş 4) dikin. Pervazları alt kenarda tekrar açın, baskı payını içe ütüleyin, pervaz uçlarının 10 cm önüne kadar elde dikin. Pervazları kapatın.

Takma cepler: Astar cepleri kumaş cep pervazlarına dikin. Pervazları ve astarı dışa yatırın, alt ve yan cep kenarlarına di-

kin. Cepleri döndürün, mantoya iğneleyin. Dış cep kenarını gizli dikişle mantoya dikin.

Kol dikişlerini kapatın, kol basn kısını el dikişiyle yapın, kolları takın ve vatkaları dikin. Astar için bkz. model 124.

Kemer parçalarını yan yana dikin, boydan katlayın, dikin ve döndürün. Kenarlarını ütüleyin.

Arka ek dikişlerde yatay çizgilerin arasından örgü iplik kuşak köprüsü çalışın.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.