106 A,B PANTOLON

Beden 17, 18, 19, 20, 21 Paça boyu 95 cm Paça bolluğu 35 cm

Burda - - Büyük Beden -

larından dikin, döndürün. İç kenarını ek dikişe dikin.

Omuz başını yıldız işaretlerinin arasından büzün. Kolları takın. n

Sağ ön pata dikey, sağ yaka ucuna 1 yatay ilik açın. n Ön manşet uçlarına birer ilik çalışın.

dikişler birbirini tamamlasın. Kemer parçasını araya almayın. Dikiş payını bel bandına ütüleyin.

Sol açıklık kenarlarına ve bel bandına gizli fermuarı dikin, bel bandının üst kenarından başlasın. Sol yan dikişi fermuara kadar çekin.

İç bel bandının alt kenarına sürfile yapın. İç bel bandını yüzü yüzünde ilk dikilen dış bel bandının üstüne koyun, üst kenarları iğneleyin. Fermuar açıklığında iç bel bandının uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenardan iğneleyin. Dış bel bandının açıklık payını dışa yatırın ve iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin, dikerken kemeri araya almayın. Açıklık paylarını ve iç bel bandını içe döndürün. Bel bandı iç kenarını ek dikişin üstüne koyun, dıştan dikiş oluğundan dikin. İç bel bandı uçlarını fermuar bantlarına dikin.

Kemeri ön bel bandına koyun, n düğme yerlerini işaretleyin ve düğmeleri bel bandına dikin.

Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. 6 Kol patı

2x pervaz olarak 7 Ön etek kumaş katında 8 Arka etek a) Fiyonk için bant Tela için bkz. biçki planı. Elbise B Kumaş I 1 Ön parça 3 Arka parça 5 Kol 7 Ön etek kumaş katında 8 Arka etek Kumaş II 2 Ön yaka açıklığı patı

2x pervaz olarak 4 Arka yaka açıklığı patı

2x pervaz olarak 6 Kol patı

2x pervaz olarak a) Fiyonk bandı Astar: Patron 1, 3, 7 ve 8 Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Ön ve arka parçaların penslerin ni kapatın, ortaya ütüleyin. Üst bedenin omuz dikişlerini (dikiş 1) ve yan dikişlerini (dikiş 4) kapatın. Yaka patı ve pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 2). Dikiş payını ütüleyerek açın.

Yaka açıklığı patını ön ve arka n parçalara dikin (dikiş 3). Dikiş payını 7 mm ende kesin ve pata ütüleyin. Patlı ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, patın ön orta dikişini çekin, üstte yaka açıklığı çizgisi işaretine, altta pat ek dikişine kadar. Yaka açıklığı pervazlarının uzun kenar payını içe ütüleyin. Pervazın ön orta dikişini çekin, üstte yaka açıklığı çizgisine kadar.

Etek: Parçaların yan dikişlerini kapatın, payı arkaya ütüleyin. Ön eteğin sivri ucunda dikiş payını çapraz olarak içe katlayın ve ütüleyin. Eteği üst bedene dikin (dikiş 6), dikişe ön ortada ara verin. Payları yukarı ütüleyin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, arka patın yaka açıklığı çizgisinden başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar çekin.

Yaka açıklığı: Pervazı yüzü yüzünde kenara iğneleyin. Arka pervaz uçlarını fermuarın 5 mm

önünden arkaya döndürün ve yaka kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın ve pervazın üstünden yaka kenarına iğneleyin, dikin. Payı kesin. Pervazı içe döndürün, yaka açıklığı kenarını ütüleyin. Pervazı içten fermuar bantlarına ve pat ek dikişine dikin.

Kollar: Pensleri dikin, yukarı ütüleyin. Kol patlarını alt kol kenarlarına dikin (dikiş 9), payı kesin, pata ütüleyin. Pervazların üst kenar payını kumaşın içine ütüleyin. Pervazları yüzü yüzünde patların üstüne koyun, alt kenarlardan dikin, payı kesin. Pervazları alta yatırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Kol dikişlerini alt pervaz kenarına kadar dikin. Dikiş payını ütüleyerek açın. Pervazları içe döndürün, alt pat kenarlarını ütüleyin. Pervazları içten pat ek dikişine dikin. Kolları takın.

Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

Fiyonk: Bandı boydan katlayın, n dikin, döndürün ve ütüleyin. Bandı ortasından ön orta dikişte yaka açıklığı patına dikin, fiyonk bağlayın.

Elbise B:

Ön ve arka parçalara astarı ter- si tersinde teyelleyin, tek kat kumaş gibi çalışın.

Ön ve arka parçaların penslerin ni kapatın, ortaya ütüleyin.

Üst bedenin omuz dikişlerini (dikiş 1) ve yan dikişlerini (dikiş 4) kapatın. Yaka patı ve pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 2), payı ütüleyerek açın.

Yaka açıklığı patı için bkz. mon del A.

Etek: Yan dikişleri çekin, astarın n da. Payları arkaya ütüleyin. Dantel eteği tersi yüzünde astar eteğin üstüne koyun, arka kenarları açıklık işaretinin üstünden ve üst kenarları üst üste teyelleyin. Ön orta eteğin sivri köşesinde dikiş payını içe çapraz katlayın ve ütüleyin. Eteği üst bedene dikin (dikiş 6), ön ortada dikişe ara verin, dikiş payını yukarı ütüleyin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, arka patın yaka açıklığından başlasın. Dantel eteğin dikiş payını açıklık işaretinden kesin. Dantelin ve astarın arka orta dikişlerini ayrı ayrı alttan fermuara kadar kapatın.

Yaka açıklığı ve kollar için bkz. n model A.

Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. Astarın boyu elbiseden 2 cm kısa.

Fiyonk için bkz. model A. n yüzü yüzünde katlayın, yaka açıklığı çizgisinden oka kadar dikiş çizgisi boyunca dikin. Piliyi oka doğru katlayın (pilikaşe), yaka kenarından teyelleyin.

Omuz dikişlerini (dikiş 1) kapan tın, p (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın.

Pervazı yüzü yüzünde yaka ken narına dikin, payı kesin. Pervazı yukarı kaldırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, yaka kenarını ütüleyin. Pervaz iç kenarını el dikişiyle dikin.

Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). n

Baskı payını içe ütüleyin, el din kişiyle dikin.

Saten bandı 2 parçaya kesin, birer ucunu çapraz kesin. Düz uçlarını yatay çizgilerin arasından arka kol oyuklarına teyelleyin.

Kollarda önce baskı payını sonn ra uzun kenar payını içe ütüleyin ve dikin. Kolları takın, uzun kenarlar yan dikişlerle yan yana gelecek.

Saten bandı arka ortada fiyonk bağlayın.

Kumaş II 8 Üst yaka kumaş katında 10 Kol patı Astar 2 Arka parça kumaş katında 14 Ön parça 15 Ön kol 16 Arka kol roba ile birl. 17 Cep torbası Tela için bkz. biçki planı. 1x 2x

İşlem sırası:

Patlı cepler: Ön parçalara cep girişi işaretlerinin üstünden 6 cm ende tela şerit ütüleyin (kumaşın tersinden). Patları boydan katlayın, yüzü içte, dar kenarlarından dikin. Dikiş payını kesin. Patları döndürün ve ütüleyin. Patları yüzü yüzünde ön parçalardaki ek çizgisi işaretinden dikin, henüz ön ortaya dönük olsun. Kumaş cep torbasını patın karşısından ön parçaya koyun ve pat ek dikişin 1.5 cm yanından dikin. Dikiş uçları pat ek dikişinden 5 mm kısa olsun. Dikişlerin arasından kumaşı kesin, keserken cepleri araya almayın. Torbaları içe sokun. Patları cep girişlerinin üstüne ütüleyin. Astar cep torbasını içten pat ek dikişinin payına dikin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içe çekin ve cep torbalarının üstüne dikin. Torbaları aynı boyda kesin ve üst üste dikin. Patların dar uçlarını ön parçalara dikin.

Mantoyu 110 numaralı ceket modeline (resimli dikiş kursu) göre çalışmaya devam edin. Takma cep ve kol biriti olmayacak.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a parçasına pay dahil.

n n

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x 22 Ön pervaz kumaş katında 1x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Omuz robası 4x 25 Kol 2x 26 Etek kumaş katında 2x a) Bağcıklı verev biye 1x b) Manşet 2x c) Verev biye/kol yırtmacı 2x Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçadaki kesik çizgisine 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Bluzu genel olarak 113 numaralı model gibi çalışın, dantel bordür yok. Roba ek dikişlerine boncuklu biye bandını dikin.

Robaları takın: Ön parça, kol ve arka parçada roba ek kenarlarını büzün. Biye bandını 2 parçaya kesin ve büzgülü kenarlara teyelleyin, biyenin fitilli yani bombeli kısmı parçanın üstünde, bandı dikiş payında. Birer robayı büzgülü kenarlara dikin (dikiş 5), bunun için makineye tek yanlı kenar ayağı takmalısınız. Robadaki yatay çizgiler kol takma dikişlerinde, yaka açıklığı kenarında dikiş çizgisi işaretine kadar dikin. Dikiş payını robaya ütüleyin. Boştaki robaların ek

n n

n n n n n n n n

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.