113 ELBİSE

Beden 34, 36, 38, 40, 42 Belden itibaren etek boyu 56 cm

Burda - - Büyük Beden -

Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Elastan katkılı, kareli gabardin. Malzeme: Tela. Dantel bordür, 2 cm ende: 1.80 m. Lastik iplik. 2 küçük düğme. Patronu paftadan aktarın. 113 numaralı modele ait baskı çizgisine dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x 22 Ön pervaz kumaş katında 1x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Omuz robası 4x 25 Kol 2x 26 Etek kumaş katında 2x a) Bağcıklı verev biye 1x b) Manşet 2x c) Verev biye/kol yırtmacı 2x Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçadaki kesik çizgisine 2 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Pervazı yüzü yüzünde ön parçaya koyun, kesik çizgilerinden üst üste iğneleyin. Çizginin etrafına dikiş çekin, yatay çizgiye 2-3 dikiş çekin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Pervazı içe döndürün, açıklık kenarlarını ütüleyin. Pervazı yaka açıklığında dikiş payının yanından teyelleyin. Kol yırtmaçları için bkz. model 104.

Üst bedenin yan dikişlerini çekin (dikiş 1). Kol dikişlerini kapatın (dikiş 2). Dikiş payını ütüleyerek açın. Kolları kol oyuklarına dikin (dikiş 3 ve 4). Dikiş payını koltuk altına kadar ütüleyerek açın.

Ön parçada, kollarda ve arka parçada roba ek dikiş kenarlarını büzün. Birer robayı büzgülü kenarlara dikin (dikiş 5), robaların yatay yatay çizgileri kol takma dikişlerinde, yaka açıklığı kenarında dikiş çizgisi işaretine kadar dikin. Dikiş payını robaya ütüleyin. Boştaki robanın ek kenar payını içe ütüleyin. Boştaki robaları tersi tersinde ilk dikilen robanın üstüne koyun, ek dikişlerinden teyelleyin. Roba dikişlerinin hizasına dıştan makine çekerken iç robaları araya alın.

Yaka kenarında dikiş payını ken sin. Biyeyi, yüzü yüzünde 7 mm ende yaka açıklığına dikin, şeridin ortası arka ortada, uçlar bağcık olarak eşit uzunlukta boşta. Bağcık uçlarını 1 cm ende içe ütüleyin, boydan katlayın, yüzü içte, kat kenarının 7 mm yanından dikin ve ütüleyin. Biyeyi yaka kenarından içe döndürün ve ek dikişin üstüne dikin.

Kol uçlarını büzün. Manşetler için bkz. model 104.

Eteklerin yan dikişlerini kapatın. Oka doğru pili katlayın ve üst kenardan teyelleyin. Eteği üst bedene dikin, yan dikişler üst üste gelsin. Bel dikişinin1.5 cm, 3 cm ve 4.5 cm üstünden ve kumaşın tersinden lastik büzgü çizgilerini çizin. Lastik ipliği bu çizgilerin üstüne koyun, iğneyi batırmadan dar zikzak dikişle dikin. Bir başka lastik ipliği dikişin yanından etek bel dikişinin payına dikin. Lastikleri çekin, bitmiş bolluk: Bd 34: 64 cm, Bd 36: 68 cm, Bd 38: 72 cm, Bd 40: 76 cm ve Bd 42: 80 cm. İplik uçlarını düğümleyin.

Baskı payını içe ütüleyin, el din kişiyle bastırın. Dantel bordürü baskı kenarının 6 cm üstünden dikin, uçlarını yan dikiş kenarlarında içe katlayın.

kenar payını içe ütüleyin. Boştaki robaları tersi tersinde ilk dikilen robaların üstüne koyun, ek dikişlerine teyelleyin. Robalara dıştan dikişlerin hizasından makine çekerken robaları araya alın.

Uyarı: Yaka kenarına biye dönerken boncuklu bandın üstünden çok özenli dikiş çekin ya da el dikişi yapın.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu baskısı (patron 1, 3, 4 ve 10) ve kol baskıları için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Sağ ön parça 1x 2 Sağ alt yaka ile birlikte cepken parçası 1x 3 Sol ön parça yaka ile 1x 4 Arka parça 2x 5 Pat 4x 6 Cep torbası 2x 7 Üst kol 2x 8 Alt kol 2x 9 Kol biriti 4x 10 Pervaz 2x 11 Arka pervaz kumaş katında1x Astar 12 Tünel için pervaz, kumaşın kat yerinden 1x 13 Ön parça 2x 14 Arka parça 2x ve patron 6 (astar çizgisine kadar), 7 ve 8. Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçalardaki cep çizgilerine kumaşın tersinden 4 cm ende tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:

Patlı cepler: İkişer patı tersi tern sinde üst üste koyun. Patların dış kenarlarına bir arada örgü bordür döndürün, düz pat ek kenarlarını üst üste teyelleyin. Patları yüzü yüzünde ek çizgilerinden ön parçalara dikin. Pat paylarını öne katlayın ve iğneleyin. Kumaş cep torbasını patın karşısından ön parçalara iğneleyin, düz kenarı pat ek dikişinde. Düz cep torbası kenarlarını 1.5 cm ende dikin. Dikiş ucu pat ek dikişinden 5 cm kısa olsun. Dikişlerin arasından kumaşı kesin ve keserken cepleri araya almayın. Cep torbalarını içe sokun, patı cep girişinin üstüne ütüleyin. Astar cep torbasını pat ek dikişinin payına dikin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içeri çekin ve cep torbasının üstüne dikin. Torbaları üst üste dikin. Pat uçlarını el dikişiyle ön parçalara dikin.

Ön parçaların ve ön pervazların dikiş payını ön kenarlarda (ön yaka kenarlarında da), alt yakadan çıkan cepkenin alt kenarında, ön kenar ile ön yaka kenarında kesin. Patların dikiş payını dış kenardan ve kol biritlerinde uzun kenarlardan kesin.

Kenarlara dikiş bandı ütüleyin n (tersten): Sol ön parçada yekpare yakanın ön kenarlarına, ön cepken parçasının alt ve ön kenarına ve devamında yekpare yakanın ön kenarına.

Sol ön parçada ön yaka kenan rına yatay çizgiye kadar, cepkenin alt ve devamında ön kenarına ve ön yaka kenarına örgü bordür döndürün.

Cepkeni yaka ile birlikte tersi yüzünde sağ ön parçanın üstüne koyun . Omuz, kol oyuğu ve yaka açıklığı kenarlarını, ayrıca yaka açıklığı kenarlarını ön kenarın 3 cm önüne kadar üst üste teyelleyin.

Arka orta dikişi çekin, yekpare yaka parçalarında da (yüzü yüzünde), dikiş 1. Payları ütüleyerek açın.

Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). Ön parça paylarını dikiş uçlarından kesin, payları ütüleyerek açın. Dış yaka kenarını arka yaka açıklığına dikin (dikiş 4). Payı ütüleyerek açın. Pervazların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 2). Pervazı yüzü yüzünde yaka iç kenarına dikin (dikiş 5). Yakanın dikiş paylarını köşelerden kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Payları ütüleyerek açın.

Ön parça ile ön pervazların baskı payını içe ütüleyin.

Yakayı kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, pervazı tersi tersinde mantonun içine yatırın. Ön pervaz kenarlarını ön parça kenarlarının altına yatırın, ön kenarları üst üste teyelleyin, bu sırada ön cepken kenarını araya almayın. Ön kenarlara birlikte yün örgü bordür döndürün. Etek ucunda bordür uçlarını el dikişiyle bastırın.

Arka pervazı tekrar yukarı kaln dırın. Arka yaka ek dikişi paylarını üst üste dikin. Pervazı tekrar alta döndürün.

Ön yaka ek dikişlerini ön parçaların üstüne iğneleyin, iç taraftan bordür kenarına kadar dikiş oluğundan dikin.

Yan dikişleri kapatın (dikiş 6), bunun için ön parçaların baskı payını tekrar alta yatırın. Payları ütüleyerek açın.

Kalan baskı paylarını içe ütü- leyin, ön parçalarda içe yatırın. Baskıyı el dikişiyle yapın.

Tünel pervazının payını içe ütüleyin. Şeridi içten tünel çizgilerinden teyelleyin, uzun kenarlarından dikin. Çengelli iğne ile lastik geçirin, bitmiş bolluk: Bd 36: 70 cm, Bd 38: 74 cm, Bd 40: 78 cm, Bd 42: 82 cm, Bd 44: 86 cm. Lastik uçlarını dikin.

İkişer biriti tersi tersinde üst üste teyelleyin. Uzun kenarlarına bir arada yün örgü bordür döndürün. Kol biritlerini üst kollara yatay çizgilerin arasından teyelleyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 7 ve 8), ütüleyerek açın. Kolları takın (dikiş 9). Kolların baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

Astar: Arka orta dikişi rahatlık pilisi oluşturacak şekilde dikin, arayı teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini çekin. Kolları takın.

Mantoyu astarlayın: Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına dikin, dikiş 12. Dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın/bitirin. Astarı ve kolları tersi tersinde mantonun içine yerleştirin. Astarın etek ucunu içe kıvırın, hafif yukarı çekin ve mantonun baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını aşağı çekin, hafif ütüleyin. Astar kolları aynı şekilde kolların baskı payına dikin. Sağ ön pervaza çıtçıt tepelerini, sol ön parçaya alt çıtçıtları dikin. Kumaş II 21 Ön parça kumaş katında 1x 22 Arka parça kumaş katında 1x

İşlem sırası:

Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1), ek parça dikiş çizgisine kadar. Dikiş payını ütüleyerek açın.

Fermuarı ön ek kenarı boyu eksi 5 mm boyda kısaltın, üstü alta gelecek şekilde dış ekin bir ön kenarına iğneleyin, fermuar bandı kenarı dikiş çizgisi işaretinde. Bandı ortasından dikin. Dikiş kenarını ek parçasına yatırın, fermuar dişleri dışta. Dış ek parçasını arka ortadan yüzü yüzünde katlayın, diğer fermuar bandını aynı şekilde ek parçasının öteki ek kenarına dikin. Payları kesin. Yakayı döndürün, kenarı ütüleyin. İç ek parçasının ön kenarlarını fermuar bantlarına dikin. Ek parçaların açık kenarlarını üst üste teyelleyin.

Yaka kenarlarını yatay çizgiden n yatay çizgiye arka parçanın yaka açıklığı kenarına dikin. Yaka paylarını yatay çizgilerden kesin. Sonra ek kenarlarını omuz dikişlerinden köşelere kadar ön parçanın uzun kenarlarına dikin. Ön parça paylarını köşelerde eğik kesin. Ek parçasını köşelerin arasından ön parçaya yatay dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve süveterin içine ütüleyin.

Kolları kol oyuklarına dikin (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın. Kol dikişlerini (dikiş 4) ve devamında yan dikişleri çekin, bir yan dikişi kat çizgisinin altından lastik bant tüneli için açık bırakın. Süveterin etek ucunu kat çizgisinden içe ütüleyin, lastik tüneli için 5.5 cm ende dikin. Lastik geçirin, uçlarını dikerek birleştirin.

Kol tasmalarını üst kenarından n esneterek kol uçlarına dikin, payı yukarı kaldırın.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, yan kenarlar ve etek ucu paysız. a ve b parçalara pay dahil. n n n 2x 1x 2x n

n n n n

Kumaş önerisi: Dökümlü jarse kumaş. Esnek jarseden dikin. Orijinal kumaş: Jarse kadife. Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı. 1 cm ende lastik: Bd 72: 0.70 m, Bd 76: 0.75 m, Bd 80: 0.80 m, Bd 84: 0.85 m, Bd 88: 0.90 m. 3 düğme. Kemer için arzuya göre kordon: Bd 72, 76: 1.90 m, Bd 80, 84: 2.00 m, Bd 88: 2.10 m. Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki pili okları ve 26 numaralı patrondaki ilik yerleri 72 bedene ait. Diğer bedenlere bu işaretleri bedenle orantılı aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 21 Ön parça 22 Arka parça 23 Kol 24 Ön etek kumaş katında 25 Arka etek 26 Sol ön omuz patı 27 Sol arka omuz patı 28 Ön pervaz 29 Arka pervaz Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Kadife dikişi bilgisi dergi sayfalarında.

Sağ omuz dikişini çekin, pervan zın da (dikiş 1 ve 2). Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. İç pervaz kenarlarına sürfile ya- pın, sol pervaza da. Pervazları yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına dikin, dikiş payını kesin. Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin.

Ön parça pililerini içten omuz kenarından ok işaretine kadar dikin. Ön omuz patını yüzü yüzünde ön parçanın sol omuz kenarına dikin (dikiş 3), arka omuz patını yüzü yüzünde arka parçanın sol omuz kenarına dikin (dikiş 4). Patların dikiş payı yaka açıklığında boşta kalsın. İç pat kenarlarına sürfile yapın. Patları kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, pat uçlarını yaka açıklığında üst üste dikin. Dikiş payını kesin, patları döndürün ve ütüleyin. İç pat kenarlarını yaka açıklığı kenarından itibaren 4 cm katlayarak ek dikişine dikin, kalan pat kenarlarını ek dikişin üstüne koyun, teyelleyin ve dıştan dikiş oluğundan dikin. Ön omuz patına ilikleri çalışın. Ön patı tersi yüzünde arka pata iğneleyin, arka patta düğme yerlerini işaretleyin ve dikin. Pat uçlarını kol oyuklarında üst üste teyelleyin.

Kolları ön ve arka parçalara din kin (dikiş 6). Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön etek 3 Kalça robası 4 Arka etek 5 Ön roba kumaş katında 6 Arka roba Astar 2 Cep torbası 4 Arka etek 7 Ön etek kumaş katında Tela için bkz. biçki planı. 1x 2x 2x 2x 4x

2x 2x 2x

İşlem sırası:

Ön etek: Önce 3 piliyi oka doğn ru katlayın ve birkaç teyel dikişiyle sabitleyin. Sonra eteği kat çizgisinden tersi tersinde katlayın. Kat kenarını çakışma çizgisine koyun (= 4. Pili) ve teyelleyin. (4.pili orta pilinin üstünde).

Kalça robası cepleri: Cep torbalarını ön eteğin cep girişi kenarlarına dikin, dikiş 1. Torbaları yukarı yatırın ve dikişin yanından paya dikin. Torbaları içe döndürün. Cep girişlerini çakışma çizgisine göre yan kalça robalarına iğneleyin. Torbaların iç kenarlarını üst üste dikin. Torbaları ön eteğe içten teyelleyin.

Arka eteklerin penslerini kapan tın, ortaya ütüleyin, astarın da.

Yan dikişleri kapatın, ön ve arka roba ile astarın da (dikiş 2 ve 3). Eteğin üst kenarını yüzü yüzünde dış robanın alt kenarına dikin (dikiş 4), yan dikişler birbirinin devamı. Dikiş payını robaya ütüleyin.

Dış roba ile arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi tamamlayın.

Arka yırtmaç: Sol yırtmaç pervazını içe ütüleyin, 5.5 cm ende kalacak kadar kesin. Yırtmaç alta bindirme payını sol eteğe yatırın ve kesmemek için sağ eteğin orta dikiş payını yırtmacın üstünden eğik kıvırarak ütüleyin. Sol eteğe eğik dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

Astar eteğin üst kenarını yüzü yüzünde iç robanın alt kenarına dikin, payı astar eteğe ütüleyin.

Dış ve iç robanın üst kenarlarını n üst üste iğneleyin. Fermuar açıklığında iç robanın uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. İç roba ve astarı yukarı kaldırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Astarın arka orta dikişini çekin. İç roba ve astarı içe döndürün, fermuar bantlarına el dikişiyle dikin.

Yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin ve baskıyı yapın. Yırtmaç pervazlarını içe katlayın ve baskı payına elde dikin. Astarı etekten 2 cm kısa bastırın. Yırtmaç işaretinde içten astarı orta dikişin üstüne iğneleyin. Astar yırtmaç kenarını yırtmaç alta bindirme payına bastırın. Astar yırtmaç kenarını içe ütülenen alta bindirme payı kenarının 1.5 cm önünden kesin, yırtmaç işaretinin 1.5 cm altından kesin, köşeyi 1.5 cm çapraz kesin. Astarı üste bindirme payına ve yatay olarak alta bindirme payına dikin.

İşlem sırası: Ceket A

İkişer kapak parçasını yüzü yüzünde üst üste dikin, üst ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, döndürün, ütüleyin ve dıştan dikiş çekin. Kapak ek kenarlarını yatay çizgilerin arasından ön robaların alt kenarına teyelleyin, kapakları yukarı kaldırın.

Robaları ön parçalara dikin, cep girişlerini açık bırakın. İçten üst cep torbalarını cep girişi kenarlarına dikin: Astar torbaları alt, kumaş torbaları üst kenarlara. Cep torbalarını alta yatırın ve üst üste dikin. Roba ek dikiş payını yukarı ütüleyin, robalara dikişlerin hizasından 7 mm ende dikiş çekin.

Arka robayı arka parçaya dikin n (dikiş 2). Robaya dikişin hizasından makine çekin.

Omuz dikişlerini kapatın, pervazın da, dikiş 3 ve 5. Dikiş paylarını ütüleyerek açın.

Alt yakayı ceketin yaka açıklığına (dikiş 4), üst yakayı pervazın yaka açıklığına (dikiş 6) dikin. Payları yuvarlak yerlerde çıtlatın, ütüleyerek açın.

Üst yaka ile pervazı yüzü yüzünde alt yakalı ceketin üstüne koyun, yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Yakanın dış kenarlarını iğneleyin. Ön kenarları ve ön yaka açıklığı kenarlarını yaka ek dikişine kadar; ayrıca yaka kenarlarını üst üste dikin, bu sırada yaka ek dikiş paylarını araya almayın. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün, pervazları içe döndürün. Kenarları pervaz/alt yaka tarafından ütü-

n 1x 1x 2x 1x 2x 1x 1x

n n n

Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1), pervazın da (dikiş 2). Dikiş payını ütüleyerek açın. Yaka açıklığını A modeline göre çalışın ama boncuklu bant olmadan.

Göğüs penslerini kapatın, alta

n n

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.