117 BLUZ 1x 1x

Beden 36, 38, 40, 42, 44 Arka boy 62 cm

Burda - - Büyük Beden -

Kumaş önerisi:

Sadece plise kumaştan dikin. Orijinal kumaş: Plise kumaş (taşıyıcı alt kumaşla). Malzeme: Astar parçası. Patronu paftadan aktarın. 1 ve 1A ile 2 ve 2A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin, taşıyıcı kumaş ya da kâğıdı biçki ve dikiş sırasında sökmeyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 1 Ön parça 2 Arka parça Astar a) Ön yaka kenarı için verev şerit 1x b) Arka yaka açıklığı için verev şerit 1x

İşlem sırası:

Verev astar şeritleri boydan katlayın, yüzü dışta. Ütüleyin. Çift kat şeridi ön ve arka parçaya iğneleyin, kat kenarı 1 cm ende parçada olsun. Şeritleri yaka kenarına dikin, dikiş payını kesin. Şeritleri yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Şeritleri içe döndürün, kenarları ütüleyin. Sağ omuz dikişini çekin (dikiş 1). Sol omuz dikişini çekin (dikiş 2). Ön ve arka parçayı tersi tersinde üst üste koyun, dikiş çizgilerinden üst üste teyelleyin, dikin (dikiş 3 ve 4).

Taşıyıcı malzemeyi sökün. n Omuz paylarına sürfile yapın. aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına eşit mesafeyle işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:

Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Yan parça 2x 23 Roba kumaş katında 1x 24 Arka parça 2x 25 Kemer kumaş katında 1x 26 Dik yaka 2x 27 Kol 2x 28 Ön kol patı 4x 29 Arka kol patı 4x 30 Ön pervaz 2x 31 Arka pervaz kumaş katında1x Astar 32 Ön parça 33 Roba kumaş katında 34 Arka parça Ayrıca patron 22 ve 27. Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

Ön parça penslerini kapatın. Pens derinliklerini 1 cm ende kesin ve ütüleyerek açın, sivri uçlarına ütü bastırın.

Arka orta dikişi çekin, payı kesin ve ütüleyerek ayırın.

Kemeri kat çizgisinden katlayın, uzun kenarlarından dikin. Kemeri döndürün, ütüleyin. Sutaşı bandından kemer boyunda 2 parça kesin. Üst ve alt kenarların 1 cm altından ve üstünden bantları teyelleyin ve ortadan dikin. Kemeri tersi yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yatay çizgilerin arasından ek dikiş kenarlarına teyelleyin.

Robayı ön parçalara ve arka parçaya dikin, dikiş 1 ve 4. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Ön roba ek dikişinin yanından sutaşı bandını robaya teyelleyin ve ortasından dikin.

Yan parçaları ön parçalara (din kiş 2) ve arka parçaya (dikiş 3) dikin, arkada kemeri araya alın. Dikiş payını ütüleyerek açın.

Yaka parçalarını yüzü yüzünde n üst üste koyun, payı kesin. Yakayı döndürün, ütüleyin. Dış dik yakaya kenara 1 cm mesafeden sutaşı bandını dikin.

Dik yakayı 5 numaralı dikişten 5 numaralı dikişe kadar (ön orta) yüzü yüzünde yaka açıklığına teyelleyin.

Pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 6, payı ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin, kenarları dikerken yakayı araya alın. Payları kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin.

Pervazları alt ön parça kenarlarında tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin ve yine açın.

Astar: Arka astar parçaların (parça 34) arka orta dikişini ra-

hatlık pilisi şeklinde kapatın, alt pililerin arasında teyelleyin. Robayı arka parçaya dikin, dikiş 11. Payı robaya ütüleyin. Rahatlık pilisini robada da dikin, üst ve alt pili arasından teyelleyin. Piliyi bir yana ütüleyin, üst kenardan teyelleyin. Astar parçaların dikişlerini kapatın. Astar kolları takın.

Kol dikişlerini çekin (dikiş 7), payı ütüleyerek açın. Kol patlarının da kol dikişlerini çekin (dikiş 8). Dikiş payını ütüleyerek açın.

İç ve dış kol patlarını alt ve yan kenarlardan yüzü yüzünde dikin. Dikiş payını kesin. Patları döndürün, kenarları ütüleyin. Açık kenarları teyelleyin. Kol patlarını üst üste koyun, arka kol patının ön kenarı, ön kol patındaki çakışma çizgisine gelsin. Kenarları üst üste teyelleyin.

Kol patlarını alt kol kenarları- na dikin, dikiş 9, kol dikişleri üst üste gelsin. Dikiş payını kola ütüleyin. Pat ek dikişi boyunca sutaşı bandını dikin.

Kolları takın. n

Ceketi astarlayın, baskıyı yapın: n Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikiş 13, bu sırada pervaz alt kenar payını tekrar alta açın. Astarı tersi tersinde ceketin içine yatırın, kolları iç içe sokun. Baskı payını içe katlayın, el dikişiyle dikin. Astarın etek ucunu içe katlayın, hafif yay şeklinde yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını aşağı çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarının baskı kenarını pat ek kenarına dikin.

Sağ ön parçaya 5 ilik açın. İç düğme için sol ön parçanın üst kenarına ilik açın. Sağ ön parçaya düğmeleri dikin. numaralı ön parçaya teyelleyin (dikiş 2 ve 3), 11–14 arasındaki yelpaze parçalarını 4–7 arasındaki ön parçaların üstüne teyelleyin, yelpaze parçalarının üst kat kenarları ön parçaların yatay çizgilerinde (dikiş sayılarına dikkat).

Sonra ön parçaları dikiş sayıların na göre yüzü yüzünde yan yana dikin, araya yelpaze parçalarını alın. Payları yukarı ütüleyin.

Arka parçaların ve arka eteklen rin penslerini dikin, ortaya ütüleyin. Arka parçaları arka eteklere dikin (dikiş 11). Payı yukarı ütüleyin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, dişler yaka açıklığı çizgisinden başlayacak. Arka orta dikişi tamamlayın.

Omuz ve yan dikişleri kapatın (dikiş 9 ve 10), bel dikişleri üst üste gelsin. Sol yan dikişi açıklık işaretine kadar kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın, yırtmaç paylarını içe ütüleyin.

Astarın penslerini ve dikişlerini kapatın, fermuar ve yırtmaç açıklıkları bırakın. Yırtmaç kenarlarını içe ütüleyin. Yaka açıklığında astarı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin. Fermuar açıklığında astarı açıklık kenarının 5 mm önünden katlayın, yaka kenarına iğneleyin. Fermuar açıklığı paylarını dışa yatırın ve astarın üstünden üst kenara iğneleyin. Yaka açıklığı kenarından dikin. Astarı yukarı kaldırın, dikiş payının yanından dikin. Astarı ve açıklık paylarını içe döndürün. Kenarları ütüleyin. Astarı fermuar bantlarına dikin, kol oyuğu kenarlarına teyelleyin.

Kol penslerini kapatın ve aşağı n ütüleyin. Kol dikişlerini kapatın (dikiş 12). Kolları takın (dikiş 13). Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

Etek ucunda yırtmaç paylarını tekrar dışa yatırın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle baskıyı yapın. Astarı elbiseden 2 cm kısa bastırın. Astar yırtmaç paylarını elbisenin yırtmaç paylarına dikin. bastırın. Etek parçalarının yan dikişlerini kapatın (dikiş 7). Dikiş payına sürfile yapın, ütüleyerek açın.

Eteği üst bedene dikin (dikiş 8), n yan dikişler devam edecek. Paylara birlikte sürfile yapın. Lastikten parça kesin: Bd 72: 66 cm, Bd 76: 70 cm, Bd 80: 74 cm, Bd 84: 78 cm, Bd 88: 82 cm. Lastiği esneterek bel dikişinin payına dikin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Fermuar bantlarının üst uçlarını içe kıvırın ve el dikişiyle pervaza dikin. Arka orta dikişi tamamlayın, payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.

Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.

n n n B

Kumaş önerisi: Yünlü ya da sentetik karışımlı ceket kumaşı. Orijinal kumaş: A: Yünlü/sentetik kumaş, kapitone astar. B: Kareli tüvit (I), pelüş (II) üst yaka ve beden astarı, kollar için kapitone astar. Malzeme: Tela. 15 düğme. 2 büyük dikişli çıtçıt. Cep torbası için astar parçası. Patronu paftadan aktarın. 21 ve 22 numaralı patronlardaki ilik işaretleri 48 bedene ait. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçalarını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Ceket A Kumaş 21 Ön parça 2x 22 Roba 2x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Arka roba kumaş katında 1x 25 Ön kol 2x 26 Arka kol 2x 27 Manşet 4x 28 Dirsek motifi 2x 29 Ön pervaz 2x 30 Arka pervaz kumaş katında1x 31 Alt yaka kumaş katında 1x 32 Üst yaka kumaş katında 1x 33 Kapak 4x 34 Üst cep torbası 2x 35 Alt cep torbası 2x a) Ön bel bandı 2x b) Arka bel bandı 1x c) Yan birit 4x Kapitone astar: 36 Ön parça 2x 37 Arka roba kumaş katında 1x Ayrıca patron 23; patron 25 ve 26 yırtmaç payı olmadan. Astar parçası: Dirsek motifi 28, cep torbası 34 ve 35. Tela için bkz. biçki planı. Ceket B Kumaş I 21 Ön parça 2x 22 Roba 2x 23 Arka parça kumaş katında 1x 24 Arka roba kumaş katında 1x 25 Ön kol 2x 26 Arka kol 2x 27 Manşet 4x 28 Dirsek motifi 2x 29 Ön pervaz 2x 30 Arka pervaz kumaş katında1x 31 Alt yaka kumaş katında 1x 33 Kapak 4x 34 Üst cep torbası 2x 35 Alt cep torbası 2x a) Ön bel bandı 2x b) Arka bel bandı 1x c) Yan birit 4x Kumaş II 32 Üst yaka kumaş katında 1x 23 Arka parça kumaş katında 1x 36 Ön parça 2x 37 Arka roba kum kat 1x Kapitone astar: Patron 25 ve 26 yırtmaç payı olmadan. Astar parçası: Dirsek motifi 28, cep torbası 34 ve 35. Tela için bkz. biçki planı.

n n n n n Sadece B için: Tek kenarı boncuklu bant, Bd 44: 1.40 m, Bd 46: 1.45 m, Bd 48: 1.50 m, Bd 50: 1.55 m, Bd 52: 1.60 m. 9 dikişli dekoratif taş. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Bluz A, B: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil. Bluz A dilimli kumaş: Alt baskı kenarı fırfırı (iri dilimli) ve alt kol fırfırı kenarını (küçük dilimli) dilimli kenara koyun, tabeladaki ölçüden 4 cm eksiltin.

Biçilecek parçalar:

Bluz A: Kumaş 1 Ön parça kumaş katında 2 Arka parça kumaş katında 3 Kol a) Etek ucu fırfırı b) Kol ucu fırfırı Astar: 1 Ön parça kumaş katında 1x 2 Arka parça kumaş katında 1x 3 Kol 2x 4 Ön pervaz kumaş katında 1x 5 Arka pervaz kumaş katında 1x Astar parçaları dantel parçaların altına teyelleyin ve tek kat kumaş gibi çalışın. Tela için bkz. biçki planı. Bluz B: Kumaş 1 Ön parça kumaş katında 2 Arka parça kumaş katında

n

İşlem sırası:

2x

1x 1x 2x

Ön parçadaki pili çizgilerini 1 numaralı dikişlerin arasından yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, düz kenardan itibaren oka kadar dikin. Piliyi ütüleyin, pili derinliğini dikiş payına teyelleyin. Payı sivri köşelere kadar

n n n

Kumaş önerisi:

Elastanlı dökümlü kumaş. Elastik kumaştan dikin. Orijinal kumaş: Elastik saten (I), polyester krep (II), streç astar. Malzeme: 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Tela parçası. Patronu paftadan aktarın. 125 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki pili okları 44 bedene ait. Öteki bedenlere okları aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I 22 Ön etek 24 Arka etek 1x 2x Kumaş II 21 Ön parça 23 Arka parça 25 Kol Astar 26 Ön parça kumaş katında 1x 27 Ön etek kumaş katında 1x 28 Arka parça 2x a) Ön yaka açıklığı pervazı 1x b) Pervaz kollar için 2x Tela: Ön parçadaki iki sivri uca 3x3 cm tela parçası ütüleyin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.