121 ETEK

Burda - - Büyük Beden -

Kumaş önerisi:

Tok duran etek kumaşı. Orijinal kumaş: Lureks jakar, astar. Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar ve özel makine ayağı. Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. n

leyin. Kenarlara dar makine dikişi çekin.

Yan dikişleri kapatın (dikiş 7), cep girişlerini açık bırakın, payları ütüleyerek açın.

Dikiş arası cepleri: Cep torbalarını içten cep girişi kenarlarına iğneleyin. Astar cep torbası ön parçaya, kumaş cep torbası arka parçaya. Torbaları cep girişlerinde dikiş çizgisinden, cep girişlerinin üstünde ve altında yan dikişin yanından dikin. Astar torbayı dikişin yanından dikiş payına dikin. Torbaları öne yatırın ve üst üste dikin.

Arka kol dikişlerini yırtmaç işan retine kadar çekin (dikiş 8), payları ütüleyerek açın. Ön kolun yırtmaç pervazını içe ütüleyin. Arka kolun yırtmaç alta bindirme payını ön kola yatırın, bunun için arka kolun dikiş payını yırtmaç işaretine doğru kesin. Alta bindirme payı kenarlarının (uzun kenar ve üst dar kenar) dikiş payını içe ütüleyin, dikin.

Astar dirsek motifini yüzü yüzünde kumaş motifin üstüne koyun, dikin, döndürün, ütüleyin. Motifi tersi yüzünde kollara dikin. Alt kol dikişlerini çekin (dikiş 9). Kolları takın.

Astarın dikişlerini kapatın, koln larda yırtmaç açıklığı bırakın, arka kolun dikiş payını yırtmaç işaretine doğru eğik kesin. Astar kolları takın.

Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine geçirin. Alta bindirme payında astarı katlayın, içe dönüp dikilmiş kenara dikin. Ön kollarda astarı alta bindirme payı kenarının 1 cm önünden kesin. Yırtmaç işaretinin 1 cm altından yatay kesin, köşeye doğru eğik kesin. Astar kenarlarını kıvırın, yırtmaç pervazına dikin. Üst alta bindirme payı kenarını yırtmaç pervazlarına elde dikin. Astarı alt kol kenarlarına dikin.

Manşetleri alt kol kenarlarına dikin (dikiş 11), dikiş payını manşete ütüleyin. Boştaki manşetleri yüzü yüzünde ilk dikilen manşetlerin üstüne iğneleyin, dar ve alt kenarlarından dikin, dikiş payını kesin. Manşetleri döndürün. İç manşetleri ek dikişlerin üstüne elde dikin. Manşet kenarlarına makine çekin.

İkişer biriti yüzü yüzünde üst üste koyun, birer ucunu sivri kesin. Kenarları dikin, düz uçları açık bırakın. Dikiş payını kesin. Biritleri döndürün, ütüleyin, dıştan kenarlara makine çekin.

Bel bandı parçalarını boydan katlayın ve ütüleyin, tersi içte, tekrar açın. Biriti arka bel bandının üstüne koyun, düz birit uçlarını ütü katının üstünden dış bel bandı yarısının üstünde bel bandı uçlarına teyelleyin. Ön bel bandı parçalarını arka bel bandına dikin, araya biritleri alın. Dikiş payını kesin. Dış bel bandı uzun kenarını ceketin alt kenarına dikin, dikiş payını bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını ütü katından yüzü yüzünde katlayın ve dikin. Bel bandı uçlarını döndürün. Bel bandı iç kenarını ek dikişe dikin. Bel bandına dıştan makine çekin, dikişe yan dikişlerde ara verin, biritleri araya almamak için.

Sol ön kenarda ilikleri işaretleyin, 48 beden için patronda gösterildiği gibi, bir tanesi bel bandının ortasında. 50 – 56 beden için üst iliği yaka açıklığı kenarına 48 bedenle aynı mesafeden işaretleyin. Bel bandının ortasına bir ilik, araya eşit mesafeyle 5 ilik daha. İlikleri çalışın. Manşetlere birer ilik, biritlerin sivri uçlarına birer ilik açın. Karşılarına düğmeleri dikin. Bel bandındaki beş düğme bolluğu ayarlamak için.

3 Kol 2x 4 Ön pervaz kumaş katında 1x 5 Arka pervaz kumaş katında 1x a) Etek ucu volanı 1x b) Kol volanı 2x Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası: Bluz A

Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1), pervazın da (dikiş 2). Payları ütüleyerek açın.

Bandı yaka kenarına teyelleyin, n boncuklu kenar ön ve arka parçada, bant kısmı dikiş payında. Bant uçlarını açıklık işaretlerinde katlayın.

Yaka açıklığı: Pervazı yüzü yüzünde ön ve arka parçanın üstüne koyun, kesik çizgilerinde ve yaka açıklığında üst üste teyelleyin, dikin, yatay çizgide 2-3 yatay dikiş çekin, devamında yaka açıklığı çizgisi boyunca dikin. Dikiş çizgilerin arasından kumaşı kesin, yaka açıklığında dikiş payını kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin, yaka açıklığında boncuklar boşta. Pervaz iç kenarını astarın üstüne dikin. Arka açıklığı düğme ve iplik birit ilikle kapatın.

Göğüs penslerini kapatın, alta ütüleyin. Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Kol dikişlerini kapatın (dikiş 4). Kolları takın (dikiş 5).

Etek ucu ve kol ağzı volanlarını n dar kenarlarından yüzü yüzünde yan yana dikin. Dikiş payını 7 mm kalacak kadar kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Fırfırları üst kenarlarından büzün. Etek ucu volanını ön vere arka parçaların alt kenarlarına dikin. Kol fırfırlarını alt kol kenarlarına dikin, fırfır dikişi kol dikişiyle üst üste. Dikiş payını yukarı ütüleyin.

Bluz B

n 1x 1x 2x 2x ütüleyin. Yan dikişleri kapatın (dikiş 3).

Kol dikişlerini kapatın (dikiş 4), n kolları takın (dikiş 5).

Etek ucu ve kol ağzı fırfırlarını dar kenarlarından dikerek birleştirin, payı ütüleyerek açın. Fırfırların alt kenarlarını 4 cm ende içe ütüleyin, elde dikin. Fırfırların üst kenarlarını büzün. Etek ucu fırfırını ön ve arka parçaların alt kenarlarına, kol fırfırlarını kol ağızlarına dikin.

Dekoratif taşları eşit arayla yaka kenarına dikin, önde 5, arka kenarlarda ikişer taş.

kesin. Pili parçasının yan uzun kenarlarını tersi tersinde üst üste iğneleyin (dikiş I), yukarıdan köşeye kadar üst üste dikin, dikiş payını ütüleyerek açın. Kalan pilileri oka doğru yatırın, teyelleyin. Pili bandının altında kalan kısa kenarları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, dikin, üstte sadece yaka açıklığı çizgisi işaretine kadar. İç pervaz kenarlarına sürfile yapın. Pervazları kat çizgisinden içe yatırın, kenarları ütülemeyin. Pili bandı uçlarını yaka açıklığından içe yatırın, sağ pervaza el dikişiyle dikin.

Ön parçayı yüzü yüzünde ön eteğe dikin (dikiş 2). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin. Ön eteğin sol yan dikiş kenarına oka doğru pili katlayın, teyelleyin. Eteği kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, kat kenarını çakışma çizgisine göre ön parçanın üstüne iğneleyin, dikiş payına teyelleyin.

Arka parçalarla, arka eteklerdeki pensleri kapatın, ortaya ütüleyin.

Etekleri arka parçalara dikin (dikiş 3). Pens dikişleri üst üste gelsin. Payları yukarı ütüleyin.

Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, dişleri yaka açıklığı çizgisinden başlasın. Arka orta dikişi kapatın.

Omuz dikişlerini çekin (dikiş 4), n bu sırada ön parça pervazlarını tekrar dışa yatırın. Payları ütüleyerek açın. Pervazları yine içe yatırın. Pervazların omuz dikişi paylarını içe katlayın, payların üstüne dikin. Yan dikişleri çekin (dikiş 5), sol yan dikiş yırtmaç işaretine kadar. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın, yırtmaç paylarını içe ütüleyin.

Kollardaki pensleri kapatın ve alta ütüleyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 6). Kolları takın (dikiş 7). Kolların baskı paylarını içe ütüleyin ve elde dikin.

Yırtmaç paylarını tekrar dışa yan tırın. Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Yırtmaç paylarını içe katlayın, altta baskı payına dikin.

Astar: Astar parçaların penslerini kapatın. Göğüs penslerini alta, kalan pensleri ortaya ütüleyin. Verev pervazı boydan katlayın, tersi içte. Şeridi (a) ön yaka açıklığı kenarına iğneleyin, kat kenarı 7 mm ende parçada olsun. Yaka açıklığı çizgisinden dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 9), ön yaka açıklığında arka parça payı boşta. Kol oyuğu kenarlarına pervaz döndürün (b), yakada anlatıldığı gibi. Etekleri üst beden parçalarına dikin. Yan dikişleri çekin (dikiş 10), solda yırtmaç bırakın. Payları ütüleyerek açın, yırtmaç paylarını içe ütüleyin.

Astar dikişi: Arka astarı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, arka yaka kenarından iğneleyin. Arka astar kenarlarını fermuar açıklığının 5 mm önünden arkaya yatırın ve yaka kenarına iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa katlayın ve astarın üstünden yaka kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Astarı tersi tersinde elbisenin içine geçirin, astar açıklık kenarlarını fermuar bantlarına dikin. Astarı içten omuz ve yan dikiş paylarına birkaç dikişle tutturun. Astarı elbiseden 2 cm kısa bastırın. Astarın yırtmaç kenarlarını el dikişiyle yırtmaç paylarına dikin.

n n

n n

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.