“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE” NE KADAR HARCANACAK?

Capital (Turkey) - Green Business - - Araştırma - Nil Dumansızoğlu ndumansizoglu@capital.com.tr

Sürdürülebilirlik trendi şirketler cephesinde önemli bir farkındalık yarattı. Bu farkındalık, “yeşil” yatırımların da yıllar itibarıyla artmasını sağlıyor. Örneğin Vestel, çevreci ürün geliştirmeye ayırdığı kaynağı, 5 yıl öncesine göre 3 kat artırmış durumda. Koç Holding’in son 5 yılda bu alanda yaptığı yatırım miktarı 910 milyon TL’ye ulaştı. Zorlu Enerji ise 2014’teki 1 milyon 650 bin TL olan harcama miktarını bu yıl 1 milyon 900 bin TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Özetle 2015 yatırım bütçelerinde yeşilin payı artmış durumda…

Şirketler, sürdürülebilirlik alanına yatırım yapmayı artık bir zorunluluk olarak görüyor. Çünkü sürdürülebilirlik faaliyetleri, şirketlere global çapta bir prestij kazandırıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olmayan ürün üreten şirketlere kapılar kapanıyor. Küresel ısınmanın gündemdeki yerini koruması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi de çevreci politikalar izlemeyi gerektiriyor.

Sürdürülebilirlik konusunu uzun zamandır şirket politikası haline getiren şirketler, bu alana yaptıkları yatırımları her geçen yıl artırıyor. Şirketlerin sürdürülebilirliğe ayırdığı bütçe genel olarak enerji ve su verimliliği, alternatif enerji yatırımları, karbon salımını düşürmek, atık miktarlarının azaltılması, ARGE çalışmaları başlıklarına akıyor. Şirketlerin ortak söylemi, 2014 yılında sürdürülebilirlik harcamalarını 2013 yılına göre artırdıkları ve 2015 yılında da aynı artışı devam ettirecekleri yönünde. İşte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 2014 rakamları ve 2015 hedefleri…

226 M LYON TL YATIRIM

Koç Holding, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda sürdürüyor. Aralık ayı sonunda 7’nci KSS raporunu yayımlayan grubun, 2013 yılında çevresel etkilerde azalma sağlayan harcama ve yatırımlarının toplamı 226 milyon TL olurken son 5 yılda bu alanda yapılan yatırım miktarı 910 milyon TL’ye ulaştı. Topluluk şirketlerinde son 5 yılda tasarruf edilen toplam enerji miktarı yaklaşık 1,7 milyon düzeyinde. Yine aynı dönemde topluluk şirketleri, 57 milyon metreküp su tasarrufu elde etti. 2013 yılında 200 bin tondan fazla sera gazı azaltımı sağlayan Koç Holding’in, 5 yılda elde ettiği sera gazı emisyon azaltım miktarı 2 milyon ton CO₂ düzeyine yaklaştı. Holding şirketleri, geçen yıl toplam 55 bin 944 fidan dikimini gerçekleştirdi. Son 5 yılda dikilen fidan sayısı ise 300 bini aşıyor.

Sürdürülebilirliği misyon edindiklerini belirten Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, iş dünyasından sosyal, çevresel ve etik alanda beklentilerin giderek arttığı bir dönüşüm sürecinin yaşandığını söylüyor. Kızıl, “Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un ‘Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz ilkemizdir’ bakış açısını esas alıyoruz. Tüm faaliyet ve süreçlerimize sürdürülebilirlik stratejimizi yansıtıyoruz” diyor.

YEN PROJELER

Pfizer Türkiye, çevre ve sürdürülebilirlik politikalarını yaptıkları tüketim analizlerine göre planlıyor. Pfizer Green Journey Programı, her ay şirketin tüketimlerini, atık miktarlarını ve bunlardaki değişimleri inceliyor. Çevre ve sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan birçok projelerinin olduğunu söyleyen Pfizer Türkiye Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Gülçin Okçuoğlu, geçen yıl TÜİK’e raporlanan çevresel harcamalarının toplam miktarının 266 bin 516 TL olduğunu ifade ediyor. Aydınlatmaların değişimini ve daha az elektrik tüketen aydınlatmalara geçişi hedefleyen projeleri kapsamında 20 bin TL civarında harcama yapan Pfizer Türkiye, 2015 yılında da aynı miktar yatırımla bu projeyi devam ettirecek.

Pfizer’ın 2014 yılında çevre ve sürdürülebilirlik harcamaları yakıt, elektrik, su ve kimyasal tüketimiyle atık miktarlarının azaltılması konularına oldu. Karbon salımı da Pfizer’ın önem verdiği başlıklar arasında yer alıyor. Okçuoğlu, 5 yıllık hedeflerini ise şöyle anlatıyor: “2000-2007 yılları aralığında salımlar yüzde 20 azaltılırken 2007-2012 döneminde tekrar bir yüzde 25’lik düşüş sağlandı. 2012-2020 dönemi için de yüzde 20’lik bir azalma daha hedefleniyor. Şirket olarak sürdürülebilirlik raporumuzu da önümüzdeki 5 yıl içinde yayınlamayı düşünüyoruz.”

ODAKTA NE VAR?

Roche, sürdürülebilirlik alanındaki yatırım ve harcamalarını çevre, toplum ve çalışanlara yönelik olmak üzere üç ana grupta değerlendiriyor. Çevre yatırımlarının büyük kısmını ise enerji ve su tüketimi ile karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalar oluşturuyor. Ofislerinden ve Roche çalışanlarının ulaşımından kaynaklanan karbon salımının azaltılması için yatırımlar yapılıyor. “Roche Mobil Çalışma Kültürü” projesiyle tüm saha çalışanlarının tablet kullanımına geçişi desteklenerek kağıt kullanımı minimuma indirmek için çalışmalar yürütülüyor. Roche Global, 2014 yılında çevresel anlamda toplam 592 milyon 8 bin TL, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki harcamalara ise 1 milyon 51 bin TL bütçe ayırdı. Roche Türkiye’de ise 2014 yılında sürdürülebilirlik programlarına 350 bin TL kaynak sağlandı.

Roche Türkiye İletişim Direktörü Arzum Satır, “2020’ye yönelik global hedeflerimiz arasında kullandığımız enerjinin yüzde 20’sini sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturacak. Çalışan başına enerji tüketimi ve karbon salımının yüzde 20, eko dengenin yüzde 15 iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Roche Türkiye’nin çevresel boyutta, sürekli olarak gerçekleştirilen çevresel etkilerinin azaltılması yönündeki hedefleri global hedeflerle paralel ilerleyecek” diyor.

SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA

BP Türkiye, sosyal sorumluluk çalışmaları için özellikle yol güvenliği ve sürdürülebilirlik kalkınma

başlıklarına odaklanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma başlığında, BP’nin liderliğini üstlendiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) tarafında yapılan toplumsal ve çevresel yatırım programları bulunuyor. BP Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Murat Lecompte, “İşletme operatörü olduğumuz Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı güzergahında sürdürülebilir kalkınma ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz ek yatırım programları yürütüyoruz” diyor. Lecompte, tüm bu çevre ve sürdürülebilirlik programları bir araya toplandığında 2014 yılında yaklaşık olarak 4 milyon dolar harcandığını ifade ediyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının 2003 yılından itibaren işletme operatörü olan BTC şirketi, son 5 yılda bu kapsamda 11 milyon doların üzerinde fon sağladı. Son 5 yılda bu projelere harcanan miktar, kamu, proje yararlanıcıları ve diğer fon sağlayıcıların katkılarıyla sağlanan eş fonlarla birlikte yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Çevresel Yatırım Programı ile boru hattının içinde bulunduğu coğrafyanın biyolojik çeşitliliğinin korunduğunu söyleyen Lecompte, ”Doğal kaynakların, bu kaynaklara bağımlı olan yaban hayatının ve insanların geleceğini tehdit etmeyecek sürdürülebilir bir şekilde kullanımını teşvik ediyoruz. 2003 yılından bu yana kadar BTC şirketi tarafından 8 milyon 200 bin dolar katkı sağlanan 22 proje ile 12 yerel yönetim, 17 kamu kurum, kuruluş ve iştiraki, 15 üniversite ve 25 kadar sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapıldı” diyor.

SERT F KASYON ÇALI MALARI

Üretim sonucu ortaya çıkan katı atıkları, atık suları, emisyonları azaltma hedefleriyle çevre dostu teknolojiler kullanarak üretim yapan Baymak tesisleri, 2014 yılında çevre lisansını aldı. Yıllık atık azaltım hedeflerine ulaşmaya çalışmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Baymak Çevre Mühendisi ve Enerji Yöneticisi Merve Kulbakan, “ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları birlikte yürütülerek TSE tarafından 2014 yılında sertifikalandırıldık” diyor.

Baymak’ın 2014 yılında sürdürülebilirlik çalışmaları, atık yönetimi, geri dönüşüm, ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları, emisyon ölçümleri, enerji verimliliği çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi başlıklar altında yürütüldü.

Baymak’ın 2015 hedefleri arasında ISO EN 5001 Enerji Yönetim sistemi çalışmalarını ve sertifikalandırma sürecini tamamlamak yer alıyor. Baymak, önümüzdeki 5 yıl içinde sürdürülebilirlik ve çevre alanında yaptığı çalışmaları sürdürülebilirlik raporu olarak hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor.

Oya Ünlü Kızıl

Gülçin Okçuo lu

Arzum Satır

Merve Kulbakan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.