““EEYYLLEEMM PPLLAANNII OORRTTAAYYAA KKOOYYDDUUKK””

Capital (Turkey) - Green Business - - Araştırma -

Türkiye kentsel dönüşümü ve dönüşümün kültürel etkilerini yoğun yaşadığı günümüzde artık geç kalınmış olsa da yeşil binalar konusu tüm sektör çevreleri tarafından konuşulmaya ve anlaşılmaya başlandı. Çevre dostu yapılar veya yeşil binalar bir tercih olmamalı, tam tersine mevcut yapıları da içine alan yeni bir düzenleme ile tüm yapılarımızı enerji verimliliğini öne çıkaran doğal kaynaklarımızı en az tüketen yapılar haline getirmeliyiz.

Bir başka deyişle, yapılarımız daha az enerji kullanan, daha az su kullanan, daha iyi yalıtılmış oldukları için tüketici için finansal olarak daha cazip hale gelmelidir. AYİD yeşil binalarla ilgili eylem planı ortaya koydu. AYİD olarak öncelikli hedefimiz İstanbul imar yönetmeliğinde uygulamaya yönelik değişikliklerin yapılmasında katkı sunmak, yeşil binalarla ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek ve toplumda yeşil binalar konusu ile ilgili farkındalık yaratmak.

Şu an Bağdat Caddesi’ne baktığımız zaman ne yazık ki yeşil bina kavramı tam oturmuş değil. Yakın bir zamanda birkaç tane LEED sertifikası almaya aday konut projelerinin olduğunu biliyoruz. Biz AYİD olarak bu tür projeleri destekliyoruz. “Yeşil bina” kavramını önceliklerimiz arasında birinci sıraya koymuş durumdayız. AYİD olarak şunu diyoruz: “Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm olmalı.” Buradan da yola çıkarak yeşil binalarla ilgili başarılı çalışmalar yapan ÇEDBİK ile yakın temas halindeyiz. Yıl bitimine kadar birkaç yeni ve iddialı projeyi başlatacağız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.