SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNDEMİNDE NE VAR?

Capital (Turkey) - Green Business - - Kimya -

Şu anda gündemimizde kapalı dolum projelerimiz var. Kocaeli bölgesinde yürütülen bu çalışma, Türkiye’de bir ilk olacak. Kapalı dolum projesi, kimyasalların kapalı doluma uygun, herhangi bir emisyon yaymasını önlemek amacıyla yapılıyor, depolama tankı nefeslikleri ve tanker dolum-boşaltım işlemleri sırasında oluşan VOC (Uçucu organik Bileşik) emisyonlarının en aza indirgenmesi sağlanıyor. Bu proje için şu ana kadar 1 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

CDP’nin (Carbon Disclosure Project) karbon ayak izi projesine katılmak için çalışmalarımızı başlattık. 2016 yılında CDP raporunu hazırlamayı düşünüyoruz. Şirketlerin açık, anlaşılır ve şeffaf bir sürdürülebilirlik raporlaması yapabilmesi için dünya çapında kabul görmüş farklı raporlama çerçeveleri bulunuyor. CDP, dünyada yaygın kullanılan bir raporlama. Ana başlıklarını, iklim değişikliği, su kullanımı, ormanlara verilen zarar, tedarik zincirlerinin çevresel riskleri oluşturuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.