Finans

Capital (Turkey) - Green Business - - Finans -

direkt ve dolaylı çevresel etkiler, konunun stratejik yönü, ürün ve hizmetle entegrasyonu ve KSS gibi konularda süreç geliştirmeye ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte faaliyet raporlarına ek olarak, sürdürülebilirlik raporlaması konusunda da uzman deneyim ihtiyacı göze çarpıyor. Raporlama konusunda özellikle CDP ve GRI gibi küresel uygulamaların anlaşılması ve bu kriterlere uygun raporların hazırlanması için şirketler desteğe ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’de sürdürülebilirlik şirketlerin ajandasında ne kadar önemli bir sırada yer alıyor?

Şirketlerin gözünde sürdürülebilirliğin önemi gün geçtikçe artıyor. Birkaç yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda bile ilginin artmış olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir uygulamalar şirketlerin marka değerini yükseltiyor. Bunun yanı sıra daha kapsamlı risk yönetimine pozitif etkisi var. Verimlilik kapsamındaysa harcamaları azaltıp kârlılığı artırdığı da anlaşıldıkça sürdürülebilir uygulamaların alanı genişliyor. Konu ayrıca kurum içinde iyi sahiplenildiği ve yönetildiği durumlarda kurumlara yeni iş fırsatları da sunuyor.

Sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki son yaklaşımlar ve trendler neler? Türkiye bu trendleri nasıl izliyor?

Dünya çapında sürdürülebilirlik her açıdan ele alınan bir olgu. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin bile 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adıyla yenilenmesi, dünyanın sürdürülebilirlik konusunda izlediği yol hakkında bize önemli ipuçları veriyor. Dünyadaki sürdürülebilirlik trendlerini incelediğimizde, standartların öne çıktığını görüyoruz. Hem raporlama hem sektörel bazda standartların uygulanması, değerlendirme

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.