YENİLİKÇİ ARAYIŞ

Dünya nüfusu 2050’de 9 milyara ulaşacak. Bu artış beraberinde büyük global zorluklar getirecek. BASF de bu global zorlukların üstesinden gelinmesi için yenilikçi çözümler üretiyor. 125 ülkede hayata geçirilen Creator Space de bu yenilikçi anlayışın bir ür

Capital (Turkey) - Green Business - - EDiTÖR~~ -

DDünyanın nüfusu ve insanların lüks talepleri artmaya devam ederken gezegenin kaynaklarının ise bir sonu var. Nüfustaki artış beraberinde son derece büyük global zorluklar da getiriyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara çıkacağı öngörülürken bu nüfusun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı düşünülüyor. Nüfus artışıyla birlikte insanoğlunun 35 yıl sonra barınma, temiz su ve elektrik ihtiyaçları katlanarak artacak. Dünya çapındaki çevresel etkinin yüzde 30’u, Avrupa’nın yiyecek ve içecek tüketimiyle oluşuyor. 2050 yılında bugün yetiştirilen gıda ürünlerinin iki katı kadar üretilmesi gerekecek. İnsanlık olarak tarım arazilerini iki katına çıkarmanın bir yöntemini bulamazsak beslenebilmek için bilinen yöntemlerden farklı yöntemler geliştirmemiz şart. Geometrik olarak artan dünya nüfusunu sürdürülebilir gıda arzıyla doyurabilme zorluğu önümüzdeki on yılların en kritik konusu. Bu rakamlar, çiftçilerden son tüketiciye kadar değer zinciri içindeki tüm paydaşlarımızın katılımıyla sorumlu gıda tüketimini anlatabilmek için çok önemli.

Bu sorunlar, uzun yıllardır bilim insanları ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürüten kuruluşlar tarafından inceleniyor. Bu kuruluşlar arasında BASF’de var. BASF, 150’nci yıldönümünü kutladığı 2015 yılında enerji, gıda ve şehir yaşamı olmak üzere üç konuya odaklanıyor ve bu global zorlukların üstesinden gelebilmek için yenilikçi çözümler arıyor.

D KKAT ÇEKEN PROJELER

Bu kapsamda BASF faaliyet gösterdiği 125 ülkede “Creator Space” platformunu hayata geçirdi. BASF, Creator Space ile yaratıcılığı desteklemek üzere doğru ortamı doğru ortaklarla bir araya getiriyor ve projeler üretiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen üç proje ise dikkat çekiyor:

Hindistan Mumbai’deki su ve sağlık imkânlarının eşitsiz dağılımı önemli bir problem. Creator Space platformu ile BASF tarafından yapılan çalışmalarda Mumbai’de suyun adil dağılımı için bir yol haritası geliştirilmesi gerektiği tespit edildi ve bu doğrultuda Mumbai’nin su ile ilgili karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla farklı bakış açıları ve uzmanlıklara sahip profesyonelleri bir araya getirerek bir “Creator Space” platformu oluşturuldu. Ocak 2015’te Mumbai’de gerçekleştirilen zirveyle ortaya çıkan öneriler, bir rapor olarak hazırlandı ve Mumbai yönetimine sunuldu.

Brezilya’da oluşturulan Creator Space platformu ile de çeşitli alanlardaki iş ortakları ve müşteriler bir araya getirildi. Oluşturulan platform, Brezilya hükümetinin yürüttüğü “Benim Evim, Benim Yaşamım” programı kapsamında düşük bakım

maliyetine sahip ve atık yönetimi gerçekleştirilebilecek “Dar Gelirliler için Sürdürülebilir Ev” projesini hazırlayarak hükümete teslim etti.

Ekim ayının son haftasında ise İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen “Creator Space Barselona Turu” kapsamında farklı alanlarda, farklı uzmanlıklara sahip 500 kişi bir araya gelerek disiplinler arası bilgi alışverişi için bir platform oluşturdu. BASF’nin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, bilim insanları, yaratıcı profesyoneller, öğrenciler, kamu kuruluşları yetkilileri ve STK’lar rol alarak hem iş hem de sosyal bakış açısıyla yenilikçi öneriler oluşturmak üzere bir araya geldi. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme için vatandaşlara yardım edecek çözümler, su kaynaklarının İspanya tarım sektörü için etkinliğini artıracak çözümler ve Barcelona’da gıda israfını azaltacak ve atık yönetimini optimize edecek çözümler konusunda grup birlikte çalıştı.

Platformun çıktıları yakın zamanda rapor haline getirilerek Barselona şehri yönetimiyle paylaşılacak.

NÜFUS ARTI I VE BESLENME

Makalenin girişinde 2050 yılına endeksli küçük bir projeksiyon çizmiştik. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte 2050 yılında beslenecek yüzde 30 daha fazla insan olması, gıda talebinin daha da artacağı anlamına geliyor. Bu sorunun temelinde insanoğlunun aşırı tüketimi ve israf da yatıyor. Daha bugünden insanoğlunun tüketimi için üretilen gıda ürünlerinin yüzde 25’i çöpe atılıyor.

Sürdürülebilirlik alanında elle tutulabilir projeler yürüten kuruluşlardan biri olan BASF, bu doğrultuda birçok farklı disiplinde katkı sunuyor. Beslenme ve sağlık alanında kaynak verimliliğini artırma ve atıkları azaltma, emisyonları ve biyoçeşitlilik etkilerini en aza indirme, tüketici ve çalışan sağlığı, güvenliği ve refahı sağlama ile Birleşmiş Milletler Milenyum Hedefleri kapsamında anne sağlığı ve çocuk ölümlerini azaltma gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor. BASF’nin uygulamalı sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan başarılı projeler arasında “Sürdürülebilir Palm Çekirdeği Yağı”, “Daha Sürdürülebilir Omega3 Alımı” ve “Daha Sürdürülebilir Besi Hayvanı Üretimini Destekleme” konuları öne çıkıyor.

BASF’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan alınabilecek temel derslerden en önemlisi şu: “İşbirlikleri sürdürülebilir çözümler oluşturmada çok önemli fikirler ve sonuçlar çıkarıyor.” BASF de iş ortakları ve ilişkide bulunduğu paydaşları ile çalışarak sürdürülebilirlik konusunda somut bir etkiyle gelişmeler sağlıyor ve değer oluşturuyor.

Creator Space platformundan çıkan projelerde de görüldüğü üzere dünyanın her yerinden insanlarla birlikte yaratılabilecek bu ortak bilinç, sürdürülebilir bir dünya oluşturabilmek için gelecek nesillere çok önemli katkılar sağlayabilir. Böylece kurulacak iletişim ağlarıyla yeni anlayışlar ve çözümler geliştirmek üzere işbirliği yaparak herkes sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.