“RADARIMIZ AÇIK FIRSAT PE NDEY Z

Capital (Turkey) - - CAPITAL’ DEN -

Do an TV Holding Yönetim Kurulu Ba kan Arzuhan Do an Yalç nda , bölgede etkin bir oyuncu olmak için aray lar n n sürdü ünü söylüyor ve ekliyor: “Radar m z aç k.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.