KAYIP ALARMI!

Capital (Turkey) - - CAPITAL’ DEN -

Rekabetin en yo un oldu u sektörlerde mü teri kay plar da art yor. Sadakat programlar yla mü terilerini elde tutmaya çal an irketler mü teri kayb nda en az fireyi vermeyi amaçl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.