AKSİGORTA FAALİYET RAPORU’NA ÖDÜL

Capital (Turkey) - - FİNANS DÜNYASI -

Aksigorta, 2013 y l faaliyet raporu ile Amerikan leti im Profesyonelleri Kurulu u (League of American Communications Professionals-LACP) taraf ndan düzenlenen ve dünyan n en seçkin faaliyet raporu yar malar ndan biri olarak kabul edilen LACP Vision Awards Yar mas ’nda bronz ödül kazand . Aksigorta’n n “De i tik, çünkü…” temal 2013 y l faaliyet raporu, kapak tasar m ve bask kalitesi, üst düzey yönetici mesajlar , rapor anlat m ve mesaj n netli i, finansal verilerin sunumu konular nda yar ma jürisi taraf ndan 10 üzerinden 10 tam puan, toplamda 100 üzerinden 96 puan ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.