İŞ YATIRIM KÂRINI AÇIKLADI

Capital (Turkey) - - FİNANS DÜNYASI -

2014 y l n n 6 ayl k finansal sonuçlar n aç klayan Yat r m Menkul De erler (ISMEN), küresel para politikalar , yurtiçi ve yurtd yo un siyasi gündemle para ve sermaye piyasalar nda meydana gelen oynakl klara ra men farkl faaliyet alanlar ndan gelir elde etme özelli i ve stratejik konsolidasyon yap s yla büyümeye ve kâr aç klamaya devam etti. Yat r m’ n ikinci çeyrek konsolide net kâr , ilk çeyre e göre yüzde 493 ve önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 154 artarak 29,8 milyon TL olurken, 6 ayl k dönemde y ll k yüzde 49 art ve yüzde 17 özkaynak kârl l ile 34,8 milyon lira kâr gerçekle ti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.