SAICA’YA YENİ GENEL MÜDÜR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Geri dönü ümden kâ t üretiminde dünya devleri aras nda yer alan spanyol SAICA’n n Türkiye Genel Müdürü Kaan Özkan oldu. Ka t torba üretiminin global markas Mondi Türkiye’nin 4 y ld r CEO’lu unu yürüten Kaan Özkan transferiyle SAICA Türkiye pazar na da ad m att . SAICA Türkiye Genel Müdürü Kaan Özkan, geri dönü ümden ka t üretiminde Türkiye’nin Avrupa’n n 3’te 1’i seviyelerinde oldu unu belirterek, bu oran n artmas için de aktif görev alacaklar n söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.