TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİNE İNGİLTERE’DEN BÜYÜK DAVET

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

ngiliz Hükümeti’nin Great kampanyas kapsam nda düzenledi i Great Startup

Yar mas , teknoloji giri imcilerine ngiltere’de yeni bir f rsat sunuyor. Birle ik Krall k Ticaret ve Yat r m Ajans (UKTI) taraf ndan düzenlenen yar mada giri imciler 6 kategoride büyük jüri kar s na ç kacaklar. Kategorilerinde birinci olan irketler Birle ik Krall k’a seyahat hakk , i kurmak için dan manl k hizmeti ve melek yat r mc larla tan ma olana kazanacaklar. Ba vuru süresi 30 Eylül’de sona erecek yar man n jürisinde Ali Sabanc , Sina Afra, Nevzat Ayd n, Canan Özsoy, Ümit Boyner gibi önemli isimler yer al yor. Teknoloji

alan nda fark yaratan giri imciler bu önemli yar maya www.gov.uk/great-startup-turkey internet sayfas ndan ba vuru yapabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.