PAGEGY.COM AÇILDI

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

E-ticaret sitesi kurmay kolayla t ran sistem Pagegy.com, hizmete girdi. Uzakrota ve Gezigoo gibi projeleriyle tan nan Gökhan Erdo an, Moskova’da ya am n sürdüren 37shoes.ru sitesinin kurucusu Hakan Aydemir ve i adam Akif Akay’ n kurdu u Pagegy.com, kullan c lar n kendi logolar ve kendi tasar mlar yla ürünlerini satmalar na olanak sa layan banka ödeme sistemi, alan ad gibi dertlerden kurtaran ve kolayca sat yapmalar na olanak tan yan bir sisteme sahip. Pagegy.com, u anda Türkçe, ngilizce ve Rusça olarak hizmet veriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.