TASARIM ÖDÜLÜ SAHİBİ

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Fakir, Almanya’da tasarlay p geli tirdi i AS Premium 1108T CBC arjl kuru vakum süpürgesini ürün yelpazesine ekledi. Yeni ürünün en önemli özelli i ise dünyan n en sayg n tasar m yar malar ndan Plus X Award’ n fonksiyon kategorisinden ödüllü olmas . AS 1108T CBC, küçük ve h zl olmas n n yan s ra çevre dostu Nimh bataryas ve iki kademeli h z ayar yla maksimum performans gösteriyor. 20 dakikal k kesintisiz çal ma süresi sayesinde süpürgeyi ev d nda araba, yat gibi mekânlarda da rahatl kla kullanmak mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.