BU ÇANTA SAĞLIK DAĞITIYOR

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Sa l kl beslenme al kanl klar n çantaya

s d ran Kasguru, kullan c lar n n kendilerine özel günlük g dalar n , spor öncesi ve sonras kulland klar g da takviyesi ürünlerini yanlar nda ta malar na olanak sa layan, fonksiyonel aparatlardan olu uyor.

Kasguru sadece aktif olarak spor yapan bireylerin formlar n ve sa l kl beslenme al kanl klar n korumalar na yard mc olmay de il sa l kl bir beslenme ritüeli arayan herkese bu al kanl kazand rmay hedefliyor. K rm z ve turuncu olmak üzere iki farkl renk seçene iyle

sat a sunulan Apollo ve Thor Kasguru çantalar shaker, sporcu mataras , jel so utucu, vitamin kutusu ve de i ik boylardaki saklama

kutular ndan olu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.