HEDEF 95 MAĞAZA

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Kelebek Mobilya’n n yurt genelinde gerçekle tirdi i ma azala ma ata sürüyor. Sadece nisan ay içinde toplam 45 aç l gerçekle tirerek ma azalar zincirine önemli halkalar ekleyen Kelebek’in, yeni

mobilya ve mutfak ma azalar birer birer hizmete aç l yor. 76’nc mobilya ma azas n n

aç l n K r ehir’de gerçekle tiren Kelebek Mobilya, ma aza say s n ay sonuna kadar 80’e, y l sonuna kadar da 95’e ç karmay hedefliyor. Ayr ca yurt genelinde 50 olan Kelebek Mutfak ma azas

say s n n da 60’a ç kar lmas planlan yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.