TÜRKİYE’NİN EN ETKİLİ İNTERNET KONFERANSI

Capital (Turkey) - - IŞ DIŞI YAŞAM -

25 Eylül’de Swissotel Bosphorus’ta gerçekle ecek Türkiye’nin en etkili internet konferans Webrazzi Summit, bu y l da dijital dünyay ekillendiren çok özel isimleri a rlayacak. Geçen y l 500’den fazla irket ve 1.500 kat l mc y a rlayan etkinlikte, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, giri im sermayesi, melek yat r m, online oyun, mobil uygulamalar gibi konular masaya yat r lacak. Etkinli in bu y lki konu mac lar aras nda dönü üm konusunda Almanya’n n tan nan isimlerinden biri olan Web Arts’ n kurucusu Andre Morys, sinema alan nda dünyan n en önemli giri imleri aras nda say lan MUBI’nin kurucusu ve CEO’su Efe Çakarel, Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba, HotelTonight’ n EMEA bölgesinden sorumlu yönetici direktörü Heather Leisman yer al yor. Ayr ca dünyan n en büyük giri im h zland rma program Y. Combinator’un orta ve CFO’su Kirsty Nathoo, Arabnet Kurucu ve CEO’su Omar Chritidis, CAPTCHA’n n mucidi ve Duolingo’yu kuran Luis von Ahn de Webrazzi Summit 2014’ün bu y lki konu mac lar ndan baz lar .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.