TÜRKİYE İÇİN ÖZEL ÜRETİM

Capital (Turkey) - - MODA -

166 y ll k sviçreli saat irketi Ulysse Nardin, mavi yolculuk hikayesinden esinlenerek Türkiye için s n rl say da üretti i “Voyage Bleu” isimli özgün saat serisi kapsam nda, özgün tasar mlarla geleneksel teknikleri, üst düzey kalitede e siz malzemeler ve el i çili ini güncel çizgilerle birle tiren Armaggan ile gerçekle tirdi i i birli iyle saat tutkunlar n farkl bir yolculu a davet ediyor. Alt n çerçeve versiyonunda 99 adetle limitli üretilen saati tercih edenler, Armaggan imzal tavlan n da sahibi oluyor. Saatin mavi kauçuk kaplama i lemi bulunan çelik modeli ise 150 adetle limitli üretildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.