CÉZANNE 500 GÖRSEL EŞLİĞİNDE YAŞAMI VE ESERLERİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

“Piri Reis’in Kay p Adas ” ne tarihi bir roman ne de bir fantezi. O daha çok ça na damgas n vuran harita bilimci ve amiral Piri Reis’i pek bilinmeyen bir yan yla bugüne ta yor. Ayn kurgu içinde mektup, özgeçmi , ütopi, bildiri, iir, masal, söylence, tiyatro türlerini ustaca harmanlayan Önay Sözer, okuyucusunu Piri Reis’in izinde yolculu a ç kmaya ça r yor. “Cézanne 500 Görsel E li inde Ya am Ve Eserleri” adl kitap izlenimci ve kübist ak mlar aras nda benzersiz bir köprü kuran sanatç Paul Cézanne’a ili kin kolay anla l r ve detayl bir de erlendirme. Ya am n , dönemin toplumsal ko ullar ba lam nda anlatan, dostluklar na ve ailesine k tutan büyüleyici bir biyografi. Cézanne’ n en önemli eserlerinden olu an, üslubuna ve tekni ine dair uzman analizlerine yer verilen etkileyici bir galeri. Sanatç n n renk, kompozisyon, tasar m ve gözlem konusundaki ustal n ortaya koyan geni bir seçki. 500 seçkin röprodüksiyon ve foto raf e li inde kapsaml bir resimli kaynak kitap.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.