AYUMİ’NİN MUTFAĞI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Uzun y llard r ya am n Türkiye’de sürdüren ve pek çok ki inin televizyon programlar ndan tan d Ayumi Takano, bu kez bilinmeyen bir yönüyle mutfak merakl lar yla bulu uyor. Yemek yapmaktan ve haz rlad sofralarda dostlar n a rlamaktan büyük keyif alan Takano, Japon yemeklerine ve kültürüne ait s rlar n Ayumi’nin Mutfa kitab nda okurlarla payla yor. Ayumi Takano’nun Türkçe olarak kaleme ald Ayumi’nin Mutfa , kolayl kla ula labilen malzemelerle yap lan tarifleri mutfaklara getiriyor. Birbirinden farkl su i tariflerinden lezzetli çorbalara, zengin çe nili et ve bal k yemeklerinden türlü türlü pilavlara yer verilen bu kitapta sadece yemek tarifleri de il, Japon kültürüne ait önemli detaylar da sunuluyor. Çubuklar n nas l tutulaca ndan, Japon lokantas nda nereye oturman z gerekti ine dair bilgilerin verildi i ilginç kö eleriyle kitap, geçti imiz y l UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine al nan Japon yemek kültürüne de k tutuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.