ORGANİK TARIM

Capital (Turkey) - - KITAP -

Elma Yay nevi, organik tar m merak edenler ve bu i e at lmay hayal edenler için Yasemin Balaban’ n haz rlad “Organik Tar m” okuyucuyla bulu turdu. Kitap, organik tar m n inceliklerinden, arazi seçimine, nerede ne yeti tirilebilece inden gelecek vaat eden ürünlere, devlet desteklerine organik çiftçi olma hayalini kuranlar n tüm sorular n yan tl yor. Kitapta organik çiftçilik için potansiyel ta yanlar ise öyle tan mlan yor: Hayat n bir yar olmad n fark eden, ya am biçimini de i tirmek, topra a basmak, a açlara ve çiçeklere dokunmak, meyve-sebzeyi dal ndan koparmak, do al beslenmek isteyenler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.