BİR KAFE-RESTORAN AÇSAM

Capital (Turkey) - - KITAP -

Ahmet Destici’nin haz rlad Elma Yay nevi’nin Hayaller Serisi’nden ç kan kitab “Bir Kafe-Restoran Açsam” giri imcilere önemli bilgiler sunuyor. Yepyeni bir ba lang ç yapma hayali kuranlar için rehber niteli inde haz rlanan Hayaller Serisi kitaplar n n ikincisi olan “Bir Kafe-Restoran Açsam” kendi mekan n açmak isteyenler için yol haritas sunuyor. Giri imcili ini bilgiyle desteklemekte ve bu i te ba ar l olmakta kararl i letmeci adaylar bu kitapta kaferestoran i letmecili i konusunda merak ettikleri tüm sorular n yan tlar n buluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.