SEYYAH RESSAMIN YAŞAMINDAN BİR KESİT

Capital (Turkey) - - KITAP -

Alman ressam Johann Moritz Rugendas’ n

Güney Amerika seyahatlerini kurguyla

gerçek aras ndaki meçhul çizgiyi iyice silikle tirerek aktaran

“Seyyah Ressam n Ya am ndan Bir Kesit”,

sadece yerlilikle yabanc l n ve dostlukla yaln zl n de il, sanatla bilimin ve yarat c l kla yöntemcili in de kah çeki ti i kah cilvele ti i rengarenk bir roman. César Aira okuyucuyu And Da lar 'n n karl tepelerinden Arjantin'in engin düzlüklerinde bir yolculu a ç kar yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.