“YEREL HAVAYOLU ŞİRKETLERİ KURACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Atlasjet, son dönemin h zl büyüyen irketlerinden biri… 2013 Ocak ay nda iç hatlarda 9, d hatlarda ise 8 noktaya uçu gerçekle tiren irket, u anda Atlasjet’in yan s ra yurtd nda kurdu u Zagrosjet ve Atlasjet Ukrayna olarak 32 noktaya tarifeli uçu lar düzenliyor. irketin yönetim kurulu ba kan Murat Ersoy, ba lang çtan itibaren geldikleri noktay da “Atlasjet olarak 2 uçak ile ba lad m z operasyona, bugün 1 adet Airbus A319, 7 adet A320 ve 14 adet A321 olmak üzere 22 uçaktan olu an global filomuzla devam ediyoruz” sözleriyle özetliyor.

Atlasjet, h zl büyüme temposunu dü ürmek niyetinde de il. Sadece son 3 ay içinde Londra ve Kuveyt gibi biri istihdam etti imiz çal an say s da 1.640’a ula t . Bu say n n içinde Atlasjet’in yan s ra Irak’taki havayolumuz Zagrosjet, Ukrayna’daki havayolumuz Atlasjet Ukrayna, Atlantik Uçu Akademisi (AFA) ve ATSTeam irketlerimizin rakamlar da bulunuyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.