DEVLER LİGİNE GİRİŞ

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

Orta ligden devler ligine girerken irili ufaklı sıkıntılarımız oldu ama en önemlisi yeti mi personel bulmaktı. Perakende sektöründe kaderiniz büyük ölçüde personel standardınızın düzeyine ba lıdır. Biz de bu zorlu u a mak için çalı an sayımız arttıkça e itime daha büyük önem vermeye ba ladık. Makro Akademi adını verdi imiz yapı içinde çalı anlarımızı yo un bir e itime tabi tutarak yeti tirdik. Kurumsalla ma sürecimizde attı ımız adımlar, zaten her lig atlamamızda gerekli adaptasyonu çok daha kolay gerçekle tirmemizi sa ladı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.