“HER ŞEYİ ÖLÇÜP DEĞERLENDİRİYORUZ”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ - SÜLEYMAN ORAKÇIO LU Koruma reçetemiz kapsamında ma azaya giren mü teri sayısının satı a dönü ümünden, bir faturadaki satı adedinin de erlendirilmesine kadar her eyi göz önünde bulunduruyoruz. Bunların dı ında, metrekare verimlilikleri en dikkate alınma

GPRS’LE YÖN BULMAK

Bu dönemde koruma reçeteleri önemli çünkü tesadüflerle i yapmak mümkün de il. Bizim bu konuda sektöre kazandırdı ımız farklı bir anlayı var: Tesadüflerle yani kutup yıldızıyla yön bulmak yerine artık GPRS’le yön bulmak gerekiyor.

Geçmi te sadece iyi kuma almak, kaliteli ürün yapmak ya da tasarıma a ırlık vermek yeterliydi, ama bugün artık stok devir hızları, satı performansı, ürün fonksiyonelli i ve son olarak bizim en güçlü oldu umuz konu kalıp da önemli bir rol oynuyor.

MÜHEND SL K

Kalıp artık bir mühendislik i i oldu. Kalıp sizi daha enerjik hissettirmiyorsa, giysiniz kendinize olan güveninizi artırmıyorsa o giyside bir sorun var demektir. Bizim koruma reçetemiz u anda mühendisli i kapsıyor. Her eyi ölçmek, de erlendirmek, fonksiyonel olmasını sa lamak ve çözüm odaklı çalı mak koruma reçetemizin önemli unsurları.

/ NC HOLD NG CEO’SU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.