YENİLEME

Capital (Turkey) - - YENI DÕNEM -

durumlarda daha da alt na geriliyor.

14 sektörden 20 ürün grubunu dahil etti imiz ara t rman n sonuçlar bu yönde mesajlar içeriyor... Yenileme al mlar ndaki sürenin, 5 y l öncesine göre sektör ba ms z, ortalama yüzde 30 k sald görülüyor. Yani tüketicinin ayn ürünü kullanma süresi, giderek azal yor. Hatta baz kategorilerde yar yar ya inmi durumda. Üstelik bu müthi h za sadece 5 y lda ula ld .

Sektör temsilcilerinden al nan bilgilere göre yenileme süreleri otomobilde 4, beyaz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.