TEKNOLOJİ CEPHESİNDE NELER OLUYOR?

Capital (Turkey) - - YENI DÕNEM -

TELEFON ÖMRÜ 18 AY

Teknosa Tedarik Zinciri Direktörü SEÇ L ÖZEK N ERDO AN, teknoloji ürünlerindeki de i im sürelerine dair u bilgileri veriyor: “De i im süreleri giderek k sal yor. Tabletlerdeki yenileme süresi de 24 aydan 18 aya indi. Türkiye genelinde ak ll telefonlarda yenileme süresi de 18 ay seviyesinde. Yenileme süresi LCD/LedTV’lerde 3 y lda bir iken ev sinema sistemlerinde bu süre 4-4,5 y la uzuyor. Önemli bir konu da depolama. Tüketici, ikinci cihaza geçerken daha yüksek depolama alanl cihazlar tercih ediyor.”

D ZÜSTÜNDE SÜRE UZADI

Dizüstü bilgisayarlarda ise süreç tersine i liyor. Bunun en önemli nedeni ak ll telefon ve tabletlerin hayat m za girmesi. Asus Sistem Grubu Türkiye Ülke Müdürü BORA ARAS, u yorumlar yap yor: “Ürünün yenilenme süresi ürünün kategorisine göre de i iyor. Ta nabilir bilgisayarlar için bu süre 5 y l öncesinde ortalama 3 y l iken günümüzde 4-4,5 y la ç kt . Tablet trendinin ise sektöre yeni bir boyut kazand rd n söyleyebiliriz. Geçen y l Türkiye pazar nda 2 milyon tablet sat l rken bu rakam 3 milyona ula t . Tabletlerin ürün yenileme süresinin, giderek k salaca n tahmin ediyorum.” ihtiyac n do uruyor. Öte yandan banyolar art k eskisi gibi komple tadilat yapmak yerine, tek tek parçalar de i tirilerek de yenilenebiliyor. En kolay de i tirilebilen ürün olarak görülen armatürler ve banyo aksesuarlar , trendleri takip etmek isteyenler için uygulamas kolay ve daha hesapl seçenekler sunuyor.”

PASTAYI BÜYÜTÜYOR MU?

Peki yenileme al mlar pazarlara nas l bir büyüme efekti yarat yor? Uzmanlar, önemli bir “yeni mü teri” kitlesi yaratt konusunda hem fikir. Tabii oran, sektörlere göre de i iyor.

Mobilyadaki durumu Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek özetliyor: “Yenileme süresinin 11 y ldan 8 y la dü tü ünü dü ünürsek, pastan n büyümesine olan katk s yüzde 28 civar na denk gelir. Yani büyüme 10 birim ise bunun 2,8 birimi yenileme al mlar ndan geliyor diyebiliriz.”

Beyaz e yada ise pazar her y l yüzde 5 büyüyor ve bunun önemli k sm yenileme al mlar ndan olu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.