BAŞARI YETENEKLİ İNSANLARI ÇEKER

Capital (Turkey) - - AL RIES -

aman içinde her endüstri, her meslek, her disiplin de i ir. Ancak geleneksel reklamc l n öldü ünü söylemek gerçekten de i i abartmak olur. 20’nci yüzy l n ço unda yaz l medya önde gelen reklam arac yd . Sonra 1950’lerde televizyon ortaya ç kt ve nihayetinde yaz l medyan n yerini ald .

imdi 10 y llar sonra televizyon halen önde gelen reklam arac . Peki onun yerini dijital reklamc l k alacak m ? Belki, ama bu süreç biraz daha vakit alabilir. Hayatta hiçbir ey çabucak de i mez.

ZORU: Biz küçük bir reklam ajans y z ve piyasaya güçlü bir vizyonla girdik. Böylesi küçük bir ajans piyasadaki yetenekli insanlar n gözünde cazip k lmak için ne yapmal y z?

S

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.